Yazı İçeriği

Göğüs Ağrısı Neden Olur?

Göğüs Ağrısı Nedenleri

Sol Göğüs Ağrısı Neden Olur?

Sağ Göğüs Ağrısı Neden Olur?

Göğsün Tam Ortasında Ağrı Neden Olur?

Psikolojik Göğüs Ağrısı

Göğüs Ağrısına Neden Olan Sorunlar Nasıl Teşhis Edilir?

Göğüs Ağrısı Nasıl Tedavi Edilir?

Göğüs Ağrısı Hakkında Sık Sorulan Sorular

Göğüs Ağrısı

Göğüs ağrısını boynunuzdan karnınızın üst kısmına kadar herhangi bir yerde hissedebilirsiniz. Göğüs kafesi ağrısı çekenler bu ağrıyı; keskin, sıcaklık hissi yaratan, ezici, boğucu, bıçak saplanır gibi bir ağrı olarak tanımlar. Göğüs ağrısı, ciddi sorunları beraberinde getirecek önemli bir belirti olabilir. 

Peki göğüs ağrısı neden olur?  Göğüs ağrısının önde gelen nedeni kalple ilgili nedenlerdir. Öte yandan göğüs ağrısına akciğerler, yemek borusu, kaslar, kaburgalar veya sinirlerdeki problemler de neden olabilir. Psikolojik etkenler de göğüs ağrısına neden olur ve bu durum psikolojik göğüs ağrısı olarak adlandırılır. Göğüs ağrısı pek çok nedene dayanabileceği için ardındaki hastalığın kesin tanısı önem taşır.

Göğsün tam ortasında gelişen ağrının nedenleri arasında kalp ile ilgili sorunlar, kalp krizi ve benzeri ciddi durumlar, gastroözofageal reflü hastalığı bulunabilir. Bu sağlık sorunları göğsün tam ortasında ağrıyla birlikte baskı hissi de yapabilir.


Göğüs Ağrısı Neden Olur?

Göğüs kafesi ağrısı nedenleri: 

 • Koroner arter hastalığı,
 • Kalp krizi (Miyokard enfarktüsü),
 • Kalp kası iltihabı,
 • Perikardit,
 • Hipertrofik kardiyomiyopati,
 • Mitral kapak prolapsusu,
 • Koroner arter diseksiyonu,
 • Akciğerlerin ve göğüs zarının iltihaplanması, (Plörit),
 • Pnömoni veya akciğer apsesi,
 • Akciğerde kan pıhtısı (Pulmoner emboli),
 • Pnömotoraks,
 • Pulmoner hipertansiyon,
 • Astım,
 • KOAH,
 • Gastroözofageal reflü hastalığı,
 • Özofagus kasılma bozuklukları,  
 • Özofagus aşırı duyarlılığı, 
 • Özofagus yırtılması veya perforasyonu, 
 • Peptik ülserler,
 • Hiatal herni,  
 • Pankreatit,
 • Safra kesesi sorunları,
 • Kemik, Kas veya Sinir Sorunları,
 • Kaburga sorunları, 
 • Zona hastalığı,
 • Anksiyete, panik atak nedenli psikolojik göğüs ağrısı.

Göğüs Ağrısı Nedenleri

Göğüs kafesi ağrısına; 

 • Perikardit, 
 • Hipertrofik kardiyomiyopati, 
 • Mitral kapak prolapsusu, 
 • Koroner arter diseksiyonu, 
 • Akciğerlerin ve göğüs zarının iltihaplanması (Plörit), 
 • Pnömoni veya akciğer apsesi, 
 • Akciğerde kan pıhtısı (pulmoner emboli), Pnömotoraks, 
 • Pulmoner hipertansiyon, 
 • Astım, 
 • KOAH, 
 • Gastroözofageal reflü hastalığı, 
 • Özofagus kasılma bozuklukları, 
 • Özofagus aşırı duyarlılığı, 
 • Özofagus yırtılması veya perforasyonu, 
 • Peptik ülserler, 
 • Hiatal herni,  Pankreatit, 
 • Safra kesesi sorunları, 
 • Kemik, kas veya sinir sorunları, 
 • Kaburga sorunları, Zona hastalığı, Anksiyete, 
 • Panik atak neden olur (psikolojik göğüs ağrısı ).

Koroner Arter Hastalığı

Koroner arter hastalığı, kalbi besleyen kan damarlarında gelişir. Koroner arter hastalığında kalp kasına giden kan akışı ve oksijeni azaltan bir tıkanıklık gelişir ve anjina adı verilen bir ağrıya neden olur. Koroner arter hastalığı gelecekte kalp krizi geçirme ihtimalini beraberinde getirir. Koroner arter hastalığında yaşanan göğüs ağrısı, omuz, çene veya sırt bölgelerine yayılabilir. Ağrı, dinlenmeyle geçer.

Kalp Krizi (Miyokard enfarktüsü)

Kalp kan damarlarındaki kan akışı azalır ve kalp kası hücrelerinin ölümüne sebep olur. Kalp krizindeki göğüs ağrısı anjinadaki göğüs ağrısına benzese de, kalp krizi genellikle göğsün ortasında veya sol tarafında daha şiddetli, ezici bir ağrıdır ve istirahatle geçmez. Göğüs ağrısına terleme,  mide bulantısı, nefes darlığı veya şiddetli halsizlik eşlik edebilir.

Kalp Kası İltihabı

Kalp kası iltihabında göğüs ağrısının yanında ateş, yorgunluk, hızlı kalp atışı ve nefes darlığı görülebilir. Göğüs ağrısı iltihap kaynaklı olmasına rağmen belirtiler kalp krizine sırasında yaşanan belirtilere benzeyebilir.

Perikardit

Perikarditte kalbin etrafındaki kesede iltihap oluşur. Yaşanan göğüs ağrısı anjin ağrısı ile benzerlik gösterir. Üst boyun ve omuz kaslarında keskin, sabit bir ağrı yaşanır. Soluk alırken, besinleri yutarken, sırtüstü yatarken ağrı daha da artabilir. 

Hipertrofik Kardiyomiyopati

Genetik hastalık nedeniyle kalp kasında kalınlaşma yaşanır ve bu durum kalpteki kan akışında sorunlara neden olur. Yaşanan göğüs ağrısı ve nefes darlığı daha çok egzersiz sırasında görülür. Kalp kasının aşırı kalınlaştığı durumlarda kalp yetmezliği yaşanabilir. Göğüs ağrısına baş dönmesine, baş dönmesi, bayılma ve başka belirtiler görülebilir.

Mitral Kapak Prolapsusu

Bu sorunda, kalpteki bir kapakçık düzgün kapanmaz. Göğüs ağrısı, çarpıntı ve baş dönmesi gibi çeşitli belirtiler görülebilir. Sorun ileri bir boyutta değilse hiçbir belirti görülmeyebilir. 

Koroner Arter Diseksiyonu

Nadir görülen koroner arter diseksiyonunda koroner arterde yırtık oluşur. Boyun, sırt veya karna kadar uzanan yırtılma veya yırtılma hissi ile birlikte ani, şiddetli bir ağrı görülebilir.

Plörit

Plörezi adıyla da anılan plöritte, akciğerler ve göğüs zarın iltihaplanır ya da tahriş oluşur. Soluk alırken, öksürürken veya hapşırırken keskin bir acı yaşanabilir. Yaygın görülen plörit nedenleri; bakteriyel ve viral enfeksiyonlar, pulmoner emboli ve pnömotorakstır. 

Pnömoni - Zatürre

Bu tip akciğer enfeksiyonlarında plöretik ve derin göğüs ağrısı yaşanabilir. Zatürre sıklıkla aniden ortaya çıkar ve ateş, titreme, öksürüğe yol açar.

Pulmoner Emboli

Kan pıhtısının akciğere yerleşmesiyle oluşur. Pulmoner emboli daha çok derin ven trombozu sonrası ya da ameliyat sonrası yaşanır. 

Pnömotoraks  

Çoğunlukla göğüs bölgesindeki yaralanmalar nedeniyle oluşur. Akciğerde çökmeler olur ve göğüs boşluğuna hava kaçar. 

Pulmoner Hipertansiyon

Akciğer atardamarlarında yüksek kan basıncı oluşur. Bu basınçtan daha çok kalbin sağ tarafı etkilenir.

Astım

Astımda, solunum yolları iltihaplanır. Nefes darlığı,  hırıltı, öksürük ve bazen de göğüs ağrısına yaşanır.

KOAH 

Hastalık, hem ciğerlerinize gaz ve hava getiren hava yollarını hem de oksijeni kan dolaşımınıza aktaran ve karbondioksiti uzaklaştıran küçük hava keselerini (alveoller) daraltıp hasar vererek hava akışını engeller.

Hiatal Herni

Yaygın yaşanan bir sorundur. Yemek sonrası midenin üst kısmı, göğsün alt kısmına doğru ilerler. Oluşan ağrı, yattığınızda daha da kötüleşme eğilimindedir.

Pankreatit

Göğsünüzün alt kısmında düz yattığınızda daha kötü, öne eğildiğinizde azalan bir ağrı yaşıyorsanız pankreatit sorununuz olabilir.

Kaburga Kırığı

Kırık kaburga, göğüs ağrısı nedenlerinden biridir. Ağrın derin alınan nefeslerde ya da öksürme sırasında yaşanan hareketlilik ile artabilir. 

Kas Gerginliği

Sert şekilde öksürmek, kaburgaların olduğu yerde bulunan kaslara ve tendonlara zarar vererek göğüs ağrısına neden olabilir. 

Zona 

Varisella zoster virüsünün neden olduğu zona, hastalığı göğüste ağrıya yol açabilir.

Sol Göğüs Ağrısı Neden Olur?

Göğsün sol tarafında ağrı yaşayan kişilerin en büyük korkusu kalp krizi ya da kalp damar tıkanıklığı yaşama ihtimalleridir. Sol göğüs ağrısına neden olan en önemli sorunlardan biri koroner arterlerin daralması nedeniyle kalbe giden oksijen içerikli kanın yetersiz kalmasıdır. Bu durum ise angina pektoris veya kalp krizine neden olabilir. Öte yandan sol göğüs ağrısının tek nedeni kalple ilgili sorunlar değildir. Sol göğüs ağrısına sebep olan diğer nedenler arasında pnömoni veya pleürizi gibi solunum sistemi hastalıkları, reflü benzeri sindirim sistemi problemleri, kas ve iskelet sisteminde gelişen sorunlar ve hatta aksiyete bulunabilir. Bu nedenle sol göğüs ağrısı yaşayan kişilerin ihmal etmeden hekime görünmeleri elzemdir.

Sağ Göğüs Ağrısı Neden Olur?

Sağ göğüste ağrı genellikle kalp sorunlarının dışında başka sebeplerden kaynaklanır. Sağ göğüste ağrı oluşmasına neden olan sorunlar arasında pulmoner emboli veya pnömoni gibi akciğer rahatsızlıkları bulunabilir. Aynı şekilde sindirim sisteminde yaşanan sağlık sorunları da sağ göğüs ağrısına neden olabilir. Sindirim sistemi kaynaklı sağ göğüs ağrısına yol açan etkenler arasında safra kesesi iltihabı veya ülser bulunur. Diğer nedenler arasında kas-iskelet sisteminde yaşanan sorunlar, kaburgalarda oluşan kırık ya da çatlak gibi travmalar, interkostal nöralji bulunur. Reflü hastalığı gibi gastroözofageal sağlık sorunları da benzer belirtilere yol açabilir. Bu nedenle, sağ göğüs bölgesinde görülen ağrıların teşhisi ve tedavisi için hekime görünmek gerekir.

Göğsün Tam Ortasında Ağrı Neden Olur?

Göğsün tam ortasında ağrı, farklı birçok nedenden kaynaklanabilir. Göğsün tam ortasında gelişen ağrının arkasında fiziksel ya da psikolojik etkenler bulunabilir. 

 • Göğüs ortasındaki ağrının nedenlerinden biri kalp ile ilgili sorunlardır. 
 • Kalp krizi ve benzeri ciddi durumlar, göğsün tam ortasında ağrı ve baskı hissine neden olabilir. Bu noktada göğsün tam ortasında yaşanan her göğüs ağrısı kalp nedenli değildir.
 • Göğsün tam ortasında ağrıya neden olabilecek sorunlar arasında öne çıkan nedenlerden bir diğeri ise gastroözofageal reflü hastalığıdır. Rastroözofageal reflü sindirim sistemi ile ilgili bir rahatsızlıktır ve göğsün ortasında ağrıya neden olabilir. Rastroözofageal reflü, mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasıyla yaşanır. Bunun sonucunda da göğüs bölgesinde yanma hissi ve göğsün tam ortasında ağrı gelişebilir.

Psikolojik Göğüs Ağrısı

Yüksek anksiyete ve panik atak gibi psikolojik sağlık sorunları stres artışına neden olarak vücudumuzda bazı değişikliklere neden olur ve bu değişimler göğüs ağrısı hissine yol açabilir. Bu tip göğüs ağrısına psikolojik göğüs ağrısı denilir.

Göğüs Ağrısına Neden Olan Sorunlar Nasıl Teşhis Edilir?

Göğüs ağrısı nedenlerinin teşhisi için öncelikle doktorunuz sizden yakınmalarınızı dinler. Yaptığı fiziksel muayenenin ardından göğüs ağrısına neyin neden olduğunu tam olarak anlamak ve bazı sorunları elemine etmek için bazı testlerin yapılmasını ister.

 • Bu testler arasında öncelikle EKG (elektrokardiyogram) yer alır.  
 • EKG ile birlikte doktorunuz belirli enzimlerin seviyelerini görmek amacıyla kan tahlili yapılmasını ister. Bu değerlerin sonuçları kalpteki olası hasarın seviyesi hakkında doktorunuza bilgi verir. 
 • Göğüs röntgeni ise temel olarak akciğerlerin ve etrafındaki diğer dokuların durumunun tespit edilmesinde kullanılır. 
 • İhtiyaç duyulması halinde; stres testleri, ekokardiyografi ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi görüntüleme araçlarından yararlanılır. Bu testler sayesinde yaşanan sorunun kökeni tespit edilir ve bu soruna uygun olarak tedavi yöntemleri planlanır.

Göğüs Ağrısı Nasıl Tedavi Edilir?

Yukarıda anlattığımız yöntemler kullanılarak göğüs ağrısına neden olan sorunun tespit edilmesinin ardından tedavi aşamasına geçilir. Altta yatan farklı nedenler için farklı tedavi yöntemleri tercih edilir. Öncelikle acil durumlardan başlayalım… 

 • Göğüs ağrısı kalp kaynaklıysa bazen acil müdahale gerekebilir. Acil müdahalede sıklıkla damar tıkanıklığını gidermek ve kalp krizi yaşanıyorsa kalbin daha fazla hasar almasını önlemek için kan pıhtılarını çözen ilaçların kullanımı tercih edilir. Gerekiyorsa anjiyografi, stent takılması yoluna gidilebilir. Bazı durumlarda bypas ameliyatı gerekebilir. Daha uzun vadeli tedaviler arasında statinler, beta blokerler kullanılabilir. 
 • Sindirim sistemi kökenli ağrılarda proton pompa inhibitörleri ve antiasitler gibi ilaçların kullanımı tercih edilebilir. 
 • Ağrının nedeni kas ve iskelet sistemi ile ilgiliyse fizik tedavi, ağrı kesiciler ve kas gevşeticiler reçete edilebilir. 
 • Psikolojik nedenlerden kaynaklanan göğüs ağrısı için, anksiyete (kaygı) yönetimine ilişkin psikolojik destek, stres azaltma teknikleri kullanılır ve gerekirse antidepresan türünde ilaçlar reçete edilebilir.

Göğüs Ağrısı Hakkında Sık Sorulan Sorular

Göğüs Ağrısı Neden Olur?

Göğüs ağrısının nedenleri genellikle; kalple ilgili hastalıklar, akciğerlerde gelişen farklı sağlık sorunları, yemek borusu ile ilgili sağlık sorunları, kaslar, kaburgalar veya sinirlerde oluşan rahatsızlıklardır. Göğüs ağrısına perikardit, hipertrofik kardiyomiyopati, mitral kapak prolapsusu, koroner arter diseksiyonu, akciğerlerin ve göğüs zarının iltihaplanması, (plörit), pnömoni veya akciğer apsesi, akciğerde kan pıhtısı (pulmoner emboli), pnömotoraks, pulmoner hipertansiyon, astım, KOAH, gastroözofageal reflü hastalığı, özofagus kasılma bozuklukları, özofagus aşırı duyarlılığı, özofagus yırtılması veya perforasyonu, peptik ülserler, hiatal herni,  pankreatit, safra kesesi sorunları, kemik, kas veya sinir sorunları kaburga sorunları, zona hastalığı, anksiyete, panik atak gibi hastalıklar neden olur. 

Sol Göğüs Ağrısı Neden Olur?

Göğsün sol tarafında ağrı yaşayan kişilerin en büyük korkusu kalp krizi ya da kalp damar tıkanıklığı yaşama ihtimalleridir. Sol göğüs ağrısına neden olan en önemli sorunlardan biri koroner arterlerin daralması nedeniyle kalbe giden oksijen içerikli kanın yetersiz kalmasıdır. Bu durum ise angina pektoris veya kalp krizine neden olabilir. Öte yandan sol göğüs ağrısının tek nedeni kalple ilgili sorunlar değildir. Sol göğüs ağrısına sebep olan diğer nedenler arasında pnömoni veya pleürizi gibi solunum sistemi hastalıkları, reflü benzeri sindirim sistemi problemleri, kas ve iskelet sisteminde gelişen sorunlar ve hatta aksiyete bulunabilir. Bu nedenle sol göğüs ağrısı yaşayan kişilerin ihmal etmeden hekime görünmeleri elzemdir.

Sağ Göğüs Ağrısı Neden Olur?

Sağ göğüste ağrı genellikle kalp sorunlarının dışında başka sebeplerden kaynaklanır. Sağ göğüste ağrı oluşmasına neden olan sorunlar arasında pulmoner emboli veya pnömoni gibi akciğer rahatsızlıkları bulunabilir. Aynı şekilde sindirim sisteminde yaşanan sağlık sorunları da sağ göğüs ağrısına neden olabilir. Sindirim sistemi kaynaklı sağ göğüs ağrısına yol açan etkenler arasında safra kesesi iltihabı veya ülser bulunur. Diğer nedenler arasında kas-iskelet sisteminde yaşanan sorunlar, kaburgalarda oluşan kırık ya da çatlak gibi travmalar, interkostal nöralji bulunur. Reflü hastalığı gibi gastroözofageal sağlık sorunları da benzer belirtilere yol açabilir. Bu nedenle, sağ göğüs bölgesinde görülen ağrıların teşhisi ve tedavisi için hekime görünmek gerekir.

Göğüs Kas Ağrısı Neden Olur?

Göğüs kas ağrısının sık görülen nedenleri aşırı spor yapma, ısınma hareketleri yapmadan spora ya kas kuvveti gerektiren işlere başlama, ağır şeyleri kaldırma veya uzun süre insan anatomisine uygun olmayan şekilde oturma sonucu kaslarda meydana gelen gerginlik ve mikro yırtıklardan kaynaklanır. Öte yandan anksiyete ya da stres nedeniyle gerilerek kasların istenmeden ya da farkında olmadan kasılması da göğüs kas ağrısına yol açabilir. 

Göğüs Kası Ağrısına Ne İyi Gelir?

Göğüs kası ağrısına istirahat, ağrıyan bölgeye sıcak su torbası ile ısı uygulaması, hafif esneme egzersizleri ve anti-inflamatuar ya da diğer ağrı kesici ilaçların kullanımı iyi gelir. İlaç kullanmadan önce mutlaka hekiminize danışmalısınız. Ağrının seviyesini düşürmek için masaj ve fizik tedavi de etkili bir yöntemdir. Bunlara karşın geçmeyen bir göğüs kas ağrınız varsa bunun altında başka bir sorun olabilir ve bu nedenle doktora gidilmesi gerekir.

Göğüs ve Sırt Ağrısı Neden Olur?

Göğüs ve sırt ağrısı, kalp hastalıkları, akciğer sorunları (pnömoni veya pulmoner emboli), kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları (interkostal nöralji, skolyoz), gastroözofageal reflü ve stres gibi çeşitli durumlardan ya da bunların bazılarının bir arada görülmesinden olabilir. Göğüs ve sırt ağrılarının ardında daha ciddi problemler olup olmadığının anlaşılması için doktora gidilmesi önerilir.

Göğüs Kemiği Ağrısı Neden Olur, Ne İyi Gelir?

Göğüs kemiği ağrısının nedenleri arasında kostokondrit, travma nedenli hasarlar, reflü ve kalp sağlığı ile ilgili problemler bulunur. Göğüs kemiği ağrısına dinlenme, sıcak kompres, anti-inflamatuar ilaçlar ve doktor ya da fizyoloji uzmanının önerisiyle yapılacak egzersizler iyi gelir. Daha önemli sorunların belirlenmesi için tıbbi değerlendirme ve tedavi ihmal eilmemelidir. Göğüs kemiği ağrısı reflü kaynaklıysa, doktor önerisiyle beslenme değişiklikleri ve ilaç kullanımı göğüs kemiği ağrısına iyi gelir.

Koronavirüs Göğüs Ağrısına Neden Olur mu?

Koronavirüs enfeksiyonu göğüs ağrısına neden olabilir. Koronavirüs nedeniyle akciğerlerde iltihaplanma yaşanabilir ve bu durum göğüs ağrısına yol açabilir. Öte yandan koronavirüs solunum sisteminde sorunlara yol açarak pnömoni veya akut respiratuar distress sendromu gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Bu sorunlar ise göğüste baskı hissi ve ağrıya sebep olabilir.

Doğumsal Kalp Hatalıkları Göğüs Ağrısı Yapar mı?

Doğumsal kalp hastalıkları göğüs ağrısına neden olabilir. Göğüs ağrısına neden olabilen doğumsal kalp hastalıkları arasında özellikle aort stenozu ve koarktasyonu gibi kan akışını sınırlandıran sorunlar bulunur. Bu sağlık sorunları nedeniyle kalp ihtiyaçlarını karşılamak daha fazla çalışmaya başlar ve bu durum da göğüs ağrısı yapabilir. Ayrıca, fallot tetralojisi gibi kompleks kalp anomalileri de göğüs ağrısı yapar.

Bu Belirtilere Dikkat!

 • Göğüs kemiğinizin altında ani bir baskı, sıkışma, gerginlik veya ezilme hissi,
 • Çenenize, sol kolunuza veya sırtınıza yayılan göğüs ağrısı,
 • Özellikle uzun süre hareketsizlikten sonra nefes darlığıyla birlikte ani, keskin göğüs ağrısı,
 • Mide bulantısı, baş dönmesi, hızlı kalp atış hızı veya hızlı nefes alma, kafa karışıklığı veya aşırı terleme,
 • Çok düşük tansiyon veya çok düşük kalp atış hızı gibi sorunlar yaşıyorsanız acil tıbbi yardım almalısınız.