Yazı İçeriği

Yoğun gürültü kulaklarımıza zarar veriyor

Çocuklarda işitme kaybı

İlk iki yaşa dikkat!

İşitme kaybı yaşam kalitesini azaltıyor

İşitme kaybı sizi yaşamdan soyutlayabilir

Bir an için bir ormanda olduğunuzu hayal edin. Gözlerinizi kapatın ve dinleyin… Kuş sesleri, cırcır böceklerinin ötüşü, hafifçe esen rüzgarın ıslığı, rüzgarla başlayan yaprak hışırtılarının insana adeta huzur veren sesi bir araya gelince ne kadar da güzel bir senfoni oluşturuyor değil mi? Siz bu güzelliğin tadını çıkartırken işitme kaybı olan pek çok insan bu seslerin büyük kısmını ya da hiç birini duyamıyor. 


Yoğun gürültü kulaklarımıza zarar veriyor

Günümüz yaşam şartları ve giderek endüstriye bağımlı hale gelen toplumlarda yoğun gürültü altında çalışma ve yaşama kulaklarımıza ciddi zararlar verebiliyor. Gürültünün şiddeti ve maruziyet süresi işitme kaybının gelişiminde belirleyici faktörler. Kulakta meydana gelen bazı sorunlar doğru zamanda teşhis edilmeyip tedavisi yapılmadığı takdirde geri döndürülemez işitme kayıpları yaşanabiliyor.

Gürültü kaynaklarının kontrol altına alınması ise işitme sağlığı açısından en önemli koruyucu faktör. Çalışma ortamında gürültünün azaltılması veya çalışanların gürültüden korunması da iş verimliliğini olumlu yönde etkiliyor.

Çocuklarda işitme kaybı

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; işitme kaybına yol açan faktörlerin yüzde 60′ı önlenebilir kayıplar. Bu açıdan bakıldığında işitme kaybı varlığının erken dönemde belirlenmesi ve işitme kaybı oluşturacak dış etkilerden korunma sorunun çözümünde temel basamağı oluşturuyor. Çocukluk çağında doğumsal veya hastalıklara bağlı işitme kayıpları ön plandayken çalışma hayatı ile gürültüye maruz kalma, işitme sorunlarının gelişiminde ön plana çıkıyor.

İlk iki yaşa dikkat!

İşitme kaybının erken teşhisi her yaş grubu için önem taşımakla birlikte çocukların bu dönemde gelişimini tamamlaması nedeniyle özellikle ilk iki yaş arasında çok dikkatli olmak gerekiyor. İşitme ve konuşma fonksiyonumuzun, değerlendirilmesi ve varsa işitme kaybının bu dönemde belirlenip müdahale edilmesi, çocuğun işitme ve konuşma engelli bir kişi olmaktan çıkıp topluma normal bir kişi olarak kazandırılmasını sağlıyor. Son yıllarda ülkemizde de oldukça yaygın ve başarılı bir şekilde uygulanan ‘yenidoğan işitme taraması programı’ ile yenidoğan döneminde bu sorun gelişmiş odyolojik testlerle belirlenebiliyor. Sorunu olan kişilerde klasik işitme cihazı veya gelişmiş koklear implant uygulamaları ile işitmenin düzeltilmesi sağlanabiliyor.

İşitme kaybı yaşam kalitesini azaltıyor

Çocuk veya erişkin olsun işitme kaybı gelişimi kişileri çevrelerinden kısmen veya tamamen soyutlayabiliyor. İşitme kaybına bağlı olarak gelişen sorunların çözümü, kişinin toplumsal yaşama güçlü bir şekilde katılmasını sağlıyor ve yaşam kalitesini artırıyor.