Doktorlar kalp damar sağlığınızı böyle inceliyor

Kalp damar hastalıklarında kullanılan tanı yöntemleri hayati önem taşır. Farklı yöntemler kullanılarak yapılan incelemeler sayesinde hastanın yaşadığı sorunun kaynağı tespit edilir.


1 9

Ekokardiyografi (EKO) nedir?

Kalp damar hastalıklarının tetkikinde sık kullanılan yöntemlerde biri ekokardiyografidir. İnsan kalbinin yapısı, boşluklarının çapları, kalp adalesinin çalışma kapasitesi ve özellikle kalp kapaklarının yapısı ve işlevlerini, ses dalgası yöntemi ile canlı görüntüye çevrilen tekniğe ekokardiografi (EKO) adı verilir. Bu test için hiçbir ön hazırlık veya açlık gerekmez ve kısa süre içinde tüm test tamamlanabilir. Eğer hastanın şikayetleri sürerken yapılırsa, kalp krizi şüphesinde yüzde 100 kesinlikte tanı koyulabilen durumlar söz konusu olabilir.

2 9

Efor testi nedir?

Efor testi acil durumlarda değil daha çok kalp damarlarındaki yavaş oluşan ciddi darlıklarda, ileri tetkik gerekip gerekmediğini anlamak için yol göstericidir.

Efor testi iki şekilde uygulanabilir:

  • Eforlu EKG (Elektrokardiyografi)
  • Stres EKO (Ekokardiografi) (Eforla veya ilaçlı)

3 9

Koroner (bilgisayarlı tomografi) BT nedir?

Hastanın damar yolundan opak madde verilerek kalp damarlarının görüntülenmesi yöntemidir. Koroner BT yöntemi koroner damar içini ve damardaki plakların birlikte görüntülenmesini sağlayarak koroner arter hastalığı varlığı, yaygınlığı, ciddiyeti ve yapılacak tedavi planı konusunda önemli katkılar sağlamaktadır. Yakınması olmayan ancak koroner arter hastalığı için yüksek risk grubunda olanlarda ve şikayeti olup bilinen veya bilinmeyen kalp damar hastalığı varlığının saptanmasında önemli katkılar sağlayabilir.

4 9

Kardiyak MR nedir?

Kalp zarının, kalp odacıkları ve kapaklarının, kalp adalesinin ve kalpten çıkan büyük atardamarların yapısını ve bazı kalp hastalıklarını (daralma, genişleme, kireçlenme gibi) son derece kolay ve hastaya zarar vermeyen bir şekilde ortaya koyan görüntüleme yöntemidir. İşlem 15 dakika civarında sürer ve herhangi bir ön hazırlık gerektirmez.

5 9

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (MPS) (Talyum testi) nedir?

Kalp damar sağlığının kontrolünde kullanılan etkili bir yöntemdir. Talyum testi kalbi besleyen damarlarda herhangi bir tıkanıklık veya darlık olup olmadığının araştırılmasında, efor testine göre daha duyarlı bir yöntemdir. Damar yolu ile verilen ve radyoaktif bir madde olan talyum ile istirahat sırasında ve eforda kalp kasının beslenmesi incelenir. Testin aç olarak yapılması gerekir.

6 9

Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA) nedir?

Kalbin sol karıncığının pompalama gücünün ölçümünde en kesin yöntemdir. İşlemden önce Teknesyum adı verilen bir radyoaktif madde ile kanın alyuvarları işaretlenir. Görüntüleme EKG kaydıyla eşzamanlı yapılarak kalp fonksiyonu ölçülür.

7 9

Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) nedir?

Kalp krizi geçirmiş olan hastalarda kalp krizi bölgesinde canlı doku olup olmadığını gösteren en değerli tetkikdir. Hastanın ameliyat veya perkutan koroner girişim kararında önemli rol oynar.

8 9

Koroner anjiyografi nedir?

Kalp damar sağlığının incelenmesinde sık kullanılır. Koroner anjiyografi ile kalbin yapısının, kalp odacıkları ve büyük damarlardaki basınç değerlerinin, kalp kapakçıklarındaki darlık ve yetersizliklerinin ve özellikle kalp damarlarında daralma veya tıkanıklık olup olmadığının kesin olarak gözlenebilmesini mümkün kılar. Bu teknoloji ile kalp damarlarının her birinin farklı açılardan ayrı ayrı radyolojik fotoğrafları çekilir. İşlemden sonra 4-6 saatlik yatak istirahatı gerekir. Kasık atar damarından kalbe kadar ilerletilen bir katater yardımı ile yapılır. Bu sırada kalbin içindeki basınçlar ölçülür ve aynı zamanda sol kalp boşluğuna ´boyalı madde´ verilerek kalbin kasılma işlevi de incelenir.

9 9

El bileğinden anjiyografi

Kasıktan yapılan anjiyo girişimleri, el bileğinden de uygulanabiliyor. Bu sayede sabah anjiyo olup, öğleden sonra işe ya da eve dönmek mümkün hale geldi. Üstelik anjiyo sırasında stent de takılabilir. El bileğinden anjiyo için ön hazırlık gerekmez.. Hatta işlem yapılan elini kullanabilir ve yemeğini kendi yiyebilir. Koroner tanısal işlemlerden sonra hasta 6 saat hastanede yatmak yerine 2 saatte taburcu olabilir.