Yazı İçeriği

Miyokard perfüzyon sintigrafisi

Çok kesitli bilgisayarlı tomografi

Flash CT

Kardiyak MR

Kalp hastalıkları nasıl teşhis edilir?

Kalp damar hastalıklarının tanısında anjiyografi dışında farklı tetkik uygulanabilir. Bu tetkikler farklı cihazlarla gerçekleştirilir. Kalp damar hastalıklarının tanısında kullanılan yöntemler…


Miyokard perfüzyon sintigrafisi

Miyokardial sintigrafik inceleme olarak bilinir. Bu işlemde iki görüntü alınır. Görüntülerden birincisi stres altında (örneğin egzersiz yaparken), diğeri ise istirahat durumunda uygulanır. Bu inceleme, genellikle kalp kasının kanlanmasında bir sorun olup olmadığını araştırmak üzere yapılır ve koroner arter hastalığının tanısı konulur. Test sırasında elde edilen bilgiler hastanın ölüm riski, kalp fonksiyonları ve ileri kalp yetmezliği hakkında da bilgi sağlar. Elde edilen bilgiler doktorun tedavi stratejisini belirler. Bu işlem sırasında incelemeyi yapabilmek için kalp hücrelerinde tutunma özelliği olan radyoaktif madde, hastaya az bir miktarda verilir. Ardından göğsün etrafında dönen bir araç (gama kamera) ile kalbin görüntüleri alınır.

Çok kesitli bilgisayarlı tomografi

Çok kesitli bilgisayarlı tomografi çözünürlük ve iyi görüntü kalitesi sağlar. Çekim sırasında normal anjiyografi yapmak için kullanılan kontrast madde (yani damarların görünmesi için kullanılan boyar madde) damardan verilerek aynı anda binlerce kesitten saniyeler içerisinde görüntü alınır. Cihaz, bu görüntüleri işler ve ortaya birkaç dakika içerisinde kalbin damarları da dahil detaylı görüntü çıkar. Bir tomografi çeşidi olduğu için radyasyon alınır, ancak özellikle Flash CT ile bu radyasyon dozu da çok düşürülebilir.

Flash CT

Flash CT, X-ışını kullanılarak incelenen bölgenin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. Cihazın tüp ve dedektör sistemleri vücudun etrafında 360 derecelik bir dönüş hareketi yapar. Başta kardiyak ve taraması olmak üzere vücudun hemen her alanında görüntü sağlanabilir. Kalp 250 milisaniyede taranabilir. Hasta kalbi 100’ün üzerinde atsa bile ilaçla yavaşlatılmaz. Kardiyak tarama yüzde 80 daha az radyasyonla yapılır. Oluşturulan görüntüler de bilgisayar ekranından izlenerek tanı konulur.

Kardiyak MR

Manyetik rezonans (MR), 80’li yılların başlarında geliştirilmiş görüntüleme yöntemidir. Doğumsal kalp hastalıkları, kalp boşlukları ile kalbe giren ve çıkan ana damar yapılarının detaylı değerlendirilmesi ve fonksiyonları bakımından önemli bilgiler sağlar. Kalp damar tıkanıklıklarının değerlendirilmesi, kalp krizi sonrası kalp kasının ne kadar etkilendiğinin ve bu etkilenme sonucu kalp kasının ne kadarının canlı ve fonksiyonel yapısını koruyabildiğinin belirlenmesi konusunda detaylı veriler sağlar. Kalp kası hastalıklarının ve kalp içi kitlelerin değerlendirilmesinde önemlidir. İşlem sırasında kullanılan tekniklerin böbrekler açısından riski azdır. Bilinen klasik görüntüleme yöntemlerinden farklı olarak, radyasyon ve ultrason dalgaları içermez ve organların gerçek görünümlerini, fizyolojik parametreleri kullanarak görüntüler.