Yazı İçeriği

Koronavirüsü kimler daha ağır geçirir?

HAMİLELİKTE KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ MERAK EDİLEN SORULAR

1. Gebelikte Covid 19’a yakalanma riski daha fazla mıdır?

2. Gebelikte koronavirüs enfeksiyonunun daha ağır geçme riski var mıdır?

3. Hangi anne adayları normalden daha fazla risk altındadır?

4. Gebelikte koronavirüs enfeksiyonunun bebeğe etkisi var mıdır?

5. Gebelik sırasında bebeğe geçme riski var mı?

6. Gebelikte enfeksiyon geçirilir ise doğan bebekte herhangi bir olumsuzluk olur mu?

7. Koronavirüs anne sütüne geçer mi?

Gebelikte koronavirüs (Covid-19/2019-nCoV) ile ilgili merak edilen sorular

Aslında her yıl milyonlarca insan Korona (Corona) ve benzeri virüs ailelerine mensup virüsler tarafından enfekte oluyor. Ancak sıklıkla hastalık herhangi bir olumsuz sonuç olmadan atlatılıyor. Virüsler, bazı riskli grupta olan insanlar üzerinde olumsuz sonuçlara neden olabiliyor. Bu virüslerden en iyi bilineni influenzadır. 2020 yılında Koronavirüs ailesine mensup yeni tip koronavirüs (Covid 19) tanımlanmış ve influenzanın önüne geçerek Çin’den tüm dünyaya yayılmıştır. Geçmişte görülen iki farklı tipte (SARS-MERS) ve belirli bölgelerde yaygın hastalığa neden olan koronavirüs tipleri bulunur. Ancak bu yeni tip koronavirüs, eski tiplerden yayılma hızıyla farklılaşır. Aslında olası kötü sonuçları diğer tiplerine göre yüksek olmasa da, yayılma hızının çok yüksek olması nedeni ile tüm dünyada daha çok insanı enfekte edeceği ve dolayısı ile daha çok zarar vereceği öngörülüyor.

Covid 19’un özellikle riskli grup kişilerde daha ciddi sonuçlar yaratabileceği düşünüldüğünden virüse karşı gereken tedbirlerin alınması gerekir.


Koronavirüsü kimler daha ağır geçirir?

  • İleri yaşta olanlar (50 yaş ve üstü)
  • Herhangi bir yaşta ancak ek kronik hastalığı olanlar;

o   Diyabet (şeker) hastalığı,

o   Kalp hastalığı,

o   Solunum yolu hastalığı,

o   Böbrek hastalığı,

o   Kronik ilaç kullanımı olanlar,

o   Kanser hastalığı olanlar,

  • Gebelik süreci yaşayan kadınlar

HAMİLELİKTE KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ MERAK EDİLEN SORULAR

Koronavirüs ile ilgili, gebelik üzerine etkileri hakkında net bir bilgi sağlayacak kadar dünyada vaka olmasa da, bu tip virüslerin gebelikteki etkileri genel olarak bilinir. Konunun daha net anlaşılması için merak edilen sorular ve cevapları şöyledir:

1. Gebelikte Covid 19’a yakalanma riski daha fazla mıdır?

Evet, normalden daha fazladır. Gebelikte hem yapısal hem de immün sistemde meydana gelen değişiklikler nedeni ile özellikle solunum yolu ile bulaşan bu tip enfeksiyonlara yakalanma riski daha fazladır.

2. Gebelikte koronavirüs enfeksiyonunun daha ağır geçme riski var mıdır?

Evet, hem Corona ailesine mensup virüslerin (SARS ve MERS gibi) hem de influenza gibi solunum yolunu tutan virüslerin gebelikte çok daha ağır sonuçları olabileceği daha önceki vakalar ile bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

3. Hangi anne adayları normalden daha fazla risk altındadır?

Gebelik sürecinde bulunan tüm annelerin koronavirüse yakalanma ve olası kötü sonuçlarının gelişebilme riski normalden fazladır. Ancak özellikle belirli anne adayları bu konuda çok daha riskli durumdadır. Bu anne adaylarını şöyle sıralanabilir:

  • Diyabet hastalığı olan anne adayları
  • Akciğer hastalığı olan anne adayları
  • Kalp hastalığı olan anne adayları
  • Böbrek hastalığı olan anne adayları
  • HIV pozitif anne adayları
  • 35 yaş üstü anne adayları

4. Gebelikte koronavirüs enfeksiyonunun bebeğe etkisi var mıdır?

Bu konuda elde yeterli bilgi yoktur. Ancak bu aileye mensup diğer virüslerin; düşük, gebelik kaybı ve bebeğin can kaybı ile sonuçlanan doğuma neden olabildiği bilinir. Dolayısı ile bu sorunun cevabı bilimsel kanıtlı olmasa da evettir. Ek olarak gebeliğin ilk üç ayında enfeksiyon nedeni ile yüksek ateşi olan anne adaylarının bebeklerinde sırt kemiklerinde açıklık (spina bifida) olma riski artacaktır.

5. Gebelik sırasında bebeğe geçme riski var mı?

Bu virüsün esas bulaş şekli solunum yolu ve enfekte kişi ile yakın temas ile olduğu bilinir. Hamilelik süresince veya doğumda bulaşıp bulaşmadığı konusunda yeterli bilgi yoktur. Ancak şimdiye kadar Çin’den bildirilen, 11 adet koronavirüs ile enfekte anneden doğan hiçbir bebekte bu virüs saptanmamıştır. Ayrıca hem bebeğin bulunduğu ortamda (anne karnında bebeğin içerisinde yaşadığı sıvı) hem de anne sütünde virüs henüz saptanmamıştır. Vaka sayısı az olsa da bu veriler ile gebelikte koronavirüs enfeksiyonu geçiren anne adayının bebeğine geçirme olasılığının son derece düşük olduğu söylenebilir.

6. Gebelikte enfeksiyon geçirilir ise doğan bebekte herhangi bir olumsuzluk olur mu?

Covid 19’un bu konuda net etkisi bilinmiyor. Ancak ilk üç ayda yüksek ateşe neden olması durumunda, çok düşük oranda olsa da bebeğin sırt kemiklerinde açıklık (spina bifida) olmasına neden olabileceği bilinir. İleri haftalarda ise erken doğum ve düşük doğum ağırlığına neden olabileceği düşünülür. Ancak kesin oran verilecek kadar bilimsel veri yoktur.

7. Koronavirüs anne sütüne geçer mi?

Şimdiye kadar koronavirüsün süte geçtiğini gösteren bir bilimsel kanıt yoktur. Ayrıca Covid 19’un mensup olduğu aileden olan diğer virüslerin de süte geçmediği kanıtlanmıştır. Bu nedenle Covid 19 tanısı olan annenin bebeğini emzirmesine ara vermesi tıbben önerilmez. Ancak emzirme sırasında dikkatli olunması ve gereken hijyen kurallarına uyulması veya anne sütünün sağılarak bebeğe enfekte olmayan bir kişi tarafından verilmesi önerilir.