Yazı İçeriği

Meme kanseri evrelerine göre onarım yapılıyor

Meme protezi mi, flep mi daha uygun?

Meme kanserinde meme onarımı ile ilgili merak edilenler

Dünyada kadın kanserleri arasında ilk sıralarda yer alan meme kanseri, Türkiye’de de her 8 kadından birini vuruyor. Meme kanserine yakalanan kadınlar, memesini kaybetmekten de korkup karamsarlığa kapılıyor. Oysa mamografi, ultrason, MR gibi tarama yöntemleri ile erken tanı sayesinde memenin tamamının alınmasına gerek kalmadan tedavi mümkün oluyor. Meme kanseri erken teşhis edilmişse ve yerleştiği bölge açısından sorun oluşturulmayacaksa genel cerrahi uzmanları sadece kanserli bölgeyi çıkartarak tedaviyi tamamlıyor. Bu sayede meme dokusunun büyük bir kısmı korunmuş oluyor. Meme kanseri cerrahisiyle birlikte planlanan onkoplastik cerrahi uygulamalarıyla meme onarımı yapılıyor. Tedavi sırasında meme kaybından dolayı yaşanabilecek psikolojik travmaların önüne geçiliyor.


Meme kanseri evrelerine göre onarım yapılıyor

Onkoplastik cerrahi, onkolojik cerrahi ile plastik cerrahi girişiminin birlikte planlanması olarak tanımlanıyor. Meme kanseri cerrahisiyle eş zamanlı yapılması, estetik sonuçlar ve ikinci bir ameliyat gerektirmemesi gibi özellikleri nedeniyle sık tercih ediliyor. Ancak her kişi meme rekonstrüksiyonuna (onarımına) uygun olmayabiliyor. Meme kanserinin evresi, cerrahi işlemin genişliği, cerrahiye ek kemoterapi ve radyoterapi alma ihtimalleri rekonstrüksiyon seçeneklerini ve imkanını sınırlıyor.

Meme protezi mi, flep mi daha uygun?

Onkoplastik meme cerrahisinde kişinin durumuna göre implant ve flep (doku kaydırması) gibi farklı uygulamalar yapılabiliyor. Kişinin ek hastalıkları, kilosu, kullandığı ilaçlar, flep bölgesinin uygunluğu ve oluşabilecek bozukluk cerrahi planlamayı değiştirebiliyor.

İmplant: Silikon, salin (serum fizyolojikle doldurulanlar) ve şişirilebilen olmak üzere farklı tür implantlar kullanılabiliyor. Küçük ve orta büyüklükte memelerde simetriyi sağlamak için silikon olarak bilinen meme protezi uygulaması hızlı ve pratik bir çözüm. Görece daha büyük memeler için flep (doku kaydırmaları) seçeneği uygulanabiliyor. 10 yıllık geri bildirimlerin olduğu araştırmalara göre, implant bütünlüğü silikon implantlarda yüzde 50 oranında bozulabiliyor. Salin tiplerde bu oran daha düşük. Ayrıca silikon implantlarda kapsül kontraktürü denen bir komplikasyon ile protezin etrafında bir tür sert doku yığılımı oluşabiliyor.

Flep (doku kaydırma): Meme kanserinde uygulanan ameliyatta flep seçimi cerrahın deneyimi ve kişinin durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Meme kanserinde en yaygın kullanılan flep ise bir kas deri flebi olan TRAM. TRAM flepli bu meme kanseri ameliyatı sırasında, kişiye aynı zamanda estetik karın germe ameliyatı da yapılıyor. Aynı zamanda, ‘latissumus dorsi flebi’ halen kabul görüyor. Genelde silikon meme implantlarıyla birlikte kullanılıyor. En küçük cerrahi girişimde bile komplikasyon yaşanabiliyor. Bu cerrahide yaşanabilecek en ciddi komplikasyon ise flebin tamamen kaybıdır. Komplikasyonlara göre farklı cerrahi yöntemler yeniden denenebiliyor.