Yazı İçeriği

Bazı vakalarda sadece transkateter yöntemi yeterli oluyor

Adım adım transkateter yöntem

Doğar doğmaz müdahale

Hipoplastik sol kalp sendromunda da kullanılıyor

Transkateter yöntemi ile kalp tedavisi

Kalp hastalığı ile doğan bebeklerde cerrahi işlemlerin yarattığı risk, transkateter yöntem ile aşılıyor. Minik kalplere minik bir delikten yapılan dokunuşlar yenidoğanları hayata bağlıyor. Anne karnındaki bir bebeğin gelişimi sırasında kalbinde yapısal bozukluklar meydana gelebiliyor. 20. haftadan itibaren fetal ultrasonografi ile bu sorunlar saptanarak doğuma kadar bebek takip ediliyor, doğumda çocuk kardiyologları da bulunuyor ve bebeğe hemen müdahale ediliyor.


Bazı vakalarda sadece transkateter yöntemi yeterli oluyor

Bebeklerde görülen yapısal bozukluklar kalbin kirli ve temiz kanın dolaştığı odacıklarını birbirinden ayıran duvarlardaki delikler, kalp kapaklarının darlıkları veya hiç olmaması, kapakların kaçakları, kalbin odacıklarından bir kısmının ya da damarların iyi gelişmemesi olarak çeşitlenir. Bu sorunlar artık prematüre doğan bebekler de dahil olmak üzere yenidoğanlarda ameliyata gerek duymadan, transkateter yöntem ile tedavi edilebiliyor. Bu yöntem, cerrahinin çok riskli olduğu 1,5-3 kg arası bebeklerde cerrahi ile birlikte tamamlayıcı tedavi olarak uygulanıyor. Böylece beş-altı saat süren riskli bir açık cerrahi yerine 15 dakikalık bir ameliyat yeterli oluyor. Transkateter bazı vakalarda tek başına uygulanarak cerrahiyi uygun yaşa kadar ertelemeyi sağlıyor. Sadece transkateter yöntem uygulanan ve ömür boyu bir daha tedaviye ihtiyaç duymadan yaşamını sürdüren bebekler de oluyor.

Adım adım transkateter yöntem

Çocuğun kalp hastalığı ile doğacağı 20. haftadan itibaren fetal ultrasonografi takipleri ile tespit ediliyor ve o andan itibaren aileye hastalıkla ilgili detaylı bilgi verilmeye başlanıyor. Anne karnındayken böyle bir tespit yapılırsa aileye psikolojik, sosyal ve medikal destek programı başlatılıyor. Bu kapsamda hastalığın nedenine dair genetik danışmanlık veriliyor, bebek doğduktan sonra yapılacaklar, yaşanabilecekler, ailenin ameliyat sürecinde nerede kalacağı gibi konular planlanıyor. Doğumun nerede ve nasıl olacağı, çocuğun doğar doğmaz hangi işlemlerden geçeceği, kimin, ne zaman, nerede tedavi yapacağı da aileye anlatılıyor. Riskler ve başarı oranları detaylı olarak aktarıldığı için aile hiçbir sürprizle karşılaşmıyor.

Doğar doğmaz müdahale

Kalp sorunu tespit edilen bebek doğar doğmaz çocuk kardiyoloji uzmanı tarafından muayene ediliyor, tedaviye karar veriliyor ve dakikalar içinde dahi işlem yapılabiliyor. Bebeklere genellikle ilk bir hafta içinde işlemin uygulanıyor, bebek sedasyon ile uyutuluyor, kasıktan girilerek gerekli müdahaleler yapılıyor ve bazen stent takılabiliyor. Bu işlemlerin bir kısmı cerrahi ekibi ile eşzamanlı yapılıyor ya da bebek kalp ameliyatı olduktan birkaç gün sonra transkateter işlemi gerçekleştiriliyor. Bu işlem hastaya göre değişmekle birlikte yaklaşık bir saat sürüyor. Transkateter yöntemden sonraki birkaç gün içinde bebeğin beslenmesine başlanıyor, ilave bir sorun ve komplikasyon yoksa bir-iki gün içinde taburcu ediliyor. Eğer cerrahi işlem de yapıldıysa bebeğin yaklaşık bir hafta daha hastanede kalması gerekiyor. Bu bebeklerin enfeksiyonlardan korunması, rutin aşıların yanı sıra bazı ilave aşıların yapılması, iyi beslenmeleri, susuz kalmamaları, düşük doz kan sulandırıcı almaları önem taşıyor.

Hipoplastik sol kalp sendromunda da kullanılıyor

Kalbin sol tarafının gelişmediği hipoplastik sol kalp sendromu gibi ağır patolojilerle doğan çocukların yakın zamana kadar tedavi edilemiyordu. Hatta bu sendrom anne karnında tespit edildiğinde hamileliğin sonlandırılması önerilebiliyordu. Bugün transkateter yöntem cerrahi ile birlikte yapıldığında bu bebeklerin yüzde 80’i kurtarılıyor. İleriki yaşlarda bir dizi operasyon daha geçirmesi gereken bu çocuklar sağlıklı bir hayata ulaşıyor.