Yazı İçeriği

Saç dökülmesi nedenleri

Saç dökülmesi için tedavi seçenekleri

Saç ekimi nasıl yapılır?

FUT ve FUE teknikleri kullanılıyor

Doğal görünümlü saç ekimi için…

Saç ekimi yaptıracaksanız…

Saç ekiminde FUE tekniği

Doğuştan olabildiği gibi hayatın içinde çeşitli nedenlerle oluşan saç dökülmeleri hem kişilerin psikolojisini hem de sosyal hayatını olumsuz etkiliyor. Bu nedenle pek çok insan saç ekimini öncelikli bir sorun olarak görüyor.


Saç dökülmesi nedenleri

Saç tıpkı yağ bezleri, ter bezleri ve tırnak gibi derinin eklerinden oluşuyor. Bu bölgedeki deri ekleri yaşa ve dış etkenlere göre değişikliğe uğrayabiliyor. Çocuklukta saçlar daha inceyken, ergenlikle birlikte kıl halini alıyor, kalınlaşıyor ve kendi rengini buluyor. Saç bölgesinde yapısal nedenlerle bu bölgedeki kanlanma ve derideki yapı değişiklikleri saçın beslenmesinde olumsuz etkilere neden olabiliyor. Bunda hormonların etkisi de büyük. Ayrıca deterjanlar, kimyasal kirlilik, hava kirliliği, saç boyaları, fön gibi işlemlerle saçın sürekli travma görmesi ve benzeri çevresel etkenler de saç derisinde bozulmaya yol açıyor. Zamanla dökülme başlıyor. Herkes dış etkilerden farklı derecelerde etkileniyor. Kimi insan orta yaşlarda çok saçlı iken kimisi genç yaşta saçlarını kaybetmeye başlıyor ve burada da genetik faktörler rol oynuyor. Tiroit bezi, böbrek üstü bezi, karaciğer ve böbrek hastalıkları da saçın beslenmesini bozuyor.

Saç dökülmesi için tedavi seçenekleri

Hormon nedenli olduğu düşünülen özellikle erkek tipi saç dökülmelerinde ilaç tedavileri uygulanıyor. Yüzeysel olarak sürülen ilaçların etkisi daha az görülüyor. Bu ilaçlar ancak verildiği sürece etkili oluyor. Saçın çıkmasında çok fazla etkili olmasa da dökülmeyi engelleyerek var olanı koruyor. Saç dökülmesini önlemek amacıyla hastanın saç için gerekli vitamin ve mineralleri alması, çevresel etkileri azaltması, her gün şampuan kullanmaktan vazgeçmesi ve doğal sabun kullanması önerilerimiz arasında yer alıyor. Geri dönüşümsüz saç kayıplarında veya estetik olarak sıklaştırma amacıyla kesin sonuç veren yöntem ise saç ekimi oluyor.

Saç ekimi nasıl yapılır?

Saç ekimi saçların kaybedildiği bölgeyi tekrar saçlı hale getirmek için uygulanan cerrahi müdahaleyi ifade ediyor. İşlemde kıl oluşturma potansiyelini taşıyan kıl kökü ekimi yapılıyor. Dökülen kıllar yeni yerleştirilen köklerden tekrar çıkıyor ve normal saç şeklinde uzamaya başlıyor. Böylece doğuştan, kaza, yanık, ameliyat sonucu ya da erkek tipi denilen saç dökülmesi (androjenik alopesi) nedeniyle oluşan saçsız bölgelerde tekrar saç çıkıyor ve kişi her aynaya baktığında rahatsız olduğu, sosyal hayatını dahi olumsuz etkileyen bu görüntüden kurtuluyor.

FUT ve FUE teknikleri kullanılıyor

Saç ekiminde FUT ve FUE teknikleri bulunuyor. Ancak son yıllarda ülkemizde FUE tekniği yaygın olarak kullanılıyor. FUT (Foliküler Ünite Transplantasyonu) tekniğinde ense bölgesinden 1-2 cm kalınlığında ve ihtiyaca göre 15-20 cm boyunda şerit şeklinde tabakalar alınarak ihtiyaç olan bölgeye naklediliyor. Bu yöntem bugün ancak çok özel durumlarda ya da bıyık, kaş bölgesi gibi lokal kıl kayıplarında kullanılıyor. Yaygın olarak kullanılan ve Türkiye’nin dünyada öne çıktığı bir alan olan FUE (kök ayırma) tekniğinde ise saçlar tek tek ekiliyor. Bu yöntem hem daha estetik bir sonuç sağlıyor hem de hasta hızla iyileşiyor. Lokal anestezi ile uygulanan işlemde ekim yapılacak alan belirleniyor ve kaç grefte (yama) ihtiyaç olduğu saptanıyor. Santimetrekareye yaklaşık 25-30 kök ekimi planlanıyor. Kulakların üst hizası arasında kalan ense bölgesinden alıma uygun bölge belirleniyor ve ince iğnelerle tüm alan uyuşturuluyor. Kıl köklerinin saçlı deri ile olan bağlantıları foliküle zarar vermeden serbestleştiriliyor ve bunlar saçlı deriden dışarıya çıkarılıyor. Çıkartılan her parça içinde birkaç kıl kökü bulunuyor. Greftler içerdikleri kıl sayısına göre tasnif ediliyor. Ortalama iki-dört saat süren alım işleminden sonra mola veriliyor. Ardından saç nakli gereken alan uyuşturulup, kıl köklerinin yerleştirileceği küçük delikler açılıyor ve greftler kanallara aktarılıyor. Erkeklerde kafa derisinin ön yarısına ve enseye sık uygulama yapılırken, kadınlarda saç uzun olduğu için daha çok öne odaklanılıyor ve elde greft kalırsa arkaya doğru gidiliyor. Hasta aynı gün taburcu ediliyor ve iki-üç gün sonra kontrole çağırılıyor. Saç nakli yapılan bölgede üç-altı ay sonra yeni saçlar orijinal haliyle çıkmaya başlıyor.

Doğal görünümlü saç ekimi için…

FUE tekniğinde doğal görünüm sağlanabilmesi için saç sınırının düzgün planlanması gerekiyor. Saçın ekime başlandığı yerin belirgin ve düz bir çizgi şeklinde olmaması gerekiyor. Alnın üstünde bulunan ve düzenli olmayan zikzakların takip edilmesi önem taşıyor. İki tarafın tamamen simetrik olması da doğal görüntüyü bozuyor. Ekim yapılan sınırdaki saç sıklığının fazla olmaması, hafif bir seyreklik bulunması, ayrıca işlem sırasındaki kanal açış yönlerinin de saçın çıkma yönleriyle uyumlu olması doğal görünümü destekliyor.

Saç ekimi yaptıracaksanız…

Saç ekimi yaptırmak isteyen kişilerin karar verme sürecinde aşağıdaki soruların yanıtlarını aramasının, yapılacak işlem ve sonrasında yaşanacak memnuniyet için büyük önem taşıyor. Saçsız alana saç nakli yapmaya yetecek ve beklentinizi karşılayacak kadar saçlı deriniz var mı? Sağlık durumunuz beş-sekiz saat sürecek bir operasyon için uygun mu? Kalp-damar, böbrek, karaciğer sorunları gibi engel oluşturabilecek kronik hastalıklarınız var mı? Ekim yapılacak sağlık kuruluşunun sorumlu doktoru saç ekimi konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip mi? Operasyonun yapılacağı sağlık kuruluşunda fiziki şartlar uygun mu, ortam temiz mi, cerrahi uygulama sırasında steril çalışmaya dikkat ediliyor mu?