Yazı İçeriği

Yağ oranı yüzde 25’in üzerindeyse dikkat!

Yaşlandıkça vücut kitle indeksi yükselir

Vücut kitle indeksi nedir?

Son yıllarda giderek artan obezite, çağımızın en önemli sağlık problemlerinin başında gelir. Obezite; şeker, kalp hastalıkları, hipertansiyon, inme, kanser, kas ve eklem hastalıkları gibi yaşam kalitesini bozan ve hatta kimi zaman geri dönüşümü olmayan metabolik değişimlere yol açar. Obezite üzerine konuşurken vücut ağırlığı akla gelir. Vücut kitle indeksi (VKİ), bireylerin boylarına göre olması gereken vücut ağırlığının değerlendirilmesinde ve izlenmesinde en yaygın olarak kullanılan kriterdir. Vücut kitle indeksi, kişinin vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine (kg/m2) bölünmesiyle elde edilir. Obezite ölçümü için önemli olan vücut kitle indeksi ile ilgili merak edilenler...


Yağ oranı yüzde 25’in üzerindeyse dikkat!

Obezitenin değerlendirmesinde kullanılan vücut kitle indeksi değerleri, Dünya Sağlık Örgütü referans aralığına göre kabul edilir. Buna göre 18,5-24,9 arası değerler “normal” sayılır. Vücut kitle indeksi, olması gereken vücut ağırlığının belirlenmesinde oldukça kolay bir yöntemdir. Ancak vücut kitle indeksi hesaplanırken vücut ağırlığının sağlıklı kas dokusu ya da tehlikeli olan yağ oranına dikkat edilmez. Bu nedenle bireysel beslenme durumu değerlendirilirken mutlaka vücut tipine, kas, yağ dokusu gibi vücut bileşimine de bakılır. Yetişkin bir erkeğin vücut yağ oranı yüzde 12-18’i, kadınlarınkinin ise yüzde 20-28 olması beklenir. Vücut yağ oranının erkeklerde yüzde 25; kadınlarda ise yüzde 30’un üzerine çıkması obezite ile ilişkilendirilir.

Yaşlandıkça vücut kitle indeksi yükselir

Vücut kitle indeksi değerlerinin Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sınıflandırılması aşağıda mevcuttur. Yaş ilerledikçe ideal vücut kitle indeksi değeri yükselir. Normal aralıkta olmayan bireyler ile normal aralıkta olup da özellikle bel çevresi geniş olan bireylerin beslenme durumunun değerlendirilebilmesi için mutlaka bir beslenme uzmanından yardım alması önerilir. Vücut kitle indeksi değeri yaşlara göre şöyle olmalı:

  • 19-24 yaş 19-24
  • 25-34 yaş 20-25
  • 35-44 yaş 21-26
  • 45-54 yaş 22-27
  • 55-64 yaş 23-28
  • 65 yaş ve üzeri 24-29

Obezitenin sınıflandırılması                      Referans aralığı

Zayıflık                                                         <18.5

Aşırı düzeyde zayıflık                                   <16.0

Orta düzeyde zayıflık                                   16.0-16.99

Hafif düzeyde zayıflık                                   17.0-18.49

Normal                                                         18.5-24.99

Hafif obez / fazla kilolu                               ≥25.0

Obez                                                            ≥30.0

1. dereceden obez                                      30.0- 34.99

2. dereceden obez                                      35.0- 39.99

3. dereceden obez                                      ≥40.0