Yazı İçeriği

Teknoloji ihtiyaçlarını karşılayabilir

Özgüvenleri artıyor

Sosyal medya sayesinde yalnız değiller!

Zor kabulleniyorlar

Öğretmenleri gençler olabilir

Teknolojiyi neden kullanamıyorlar?

Sosyal medyayla sosyalleşiyorlar

Birkaç yıl önce hayal bile edilemeyen pek çok yenilik bugün günlük hayatımıza bir anda giriveriyor. Hal böyle olunca bu yenilikler 7’den 70’e hepimizin sosyal yaşantısını da etkileyebiliyor. Sürekli gelişen teknolojiyi gençlerin takip etmesi hiç zor olmazken, ileri yaştaki kişiler teknolojiye nereden bakıyor, nasıl tepki veriyor? Yapılan araştırmalar, teknoloji kullanımının yaşlıların refahlarını ve bağımsızlıklarını artırabildiğini ortaya koyuyor.


Teknoloji ihtiyaçlarını karşılayabilir

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşlı nüfus hızla artıyor. Araştırmalar, dünya genelinde 60 yaş üzeri nüfusun 2025 yılında 1,2 milyara, 2050 yılında da 2 milyara ulaşacağına işaret ediyor. Yaşlanan nüfusun yaygınlaştığı bir dünyada insanların sağlıklı ve bağımsız bir hayatı sürdürebilmesi her zamankinden fazla önem taşıyor. Buna karşın özellikle Türkiye’de yaşlılıkta içe kapanma, sosyal hayattan uzaklaşma, yalnızlaşma, yaşlanmadan kaynaklanan fiziksel ve nörolojik fonksiyonlardaki azalmanın sonucunda daha önceden yapabildiklerini yapmakta zorlanma ve bunun sonucunda özgüven kaybının arttığı görülüyor. Gelişmiş ülkelerde modern teknoloji ve yaşlanmakta olan nüfusun ihtiyaçları arasında bağlantı kurularak teknoloji kullanılıyor.

Özgüvenleri artıyor

Teknolojideki hızlı gelişmeye uzak kalmayan yaşlılarda kendilerine duydukları güven artıyor. Yaşlılara yönelik çekici ve yararlı ürünlerin tasarlanması ve teknolojik seçeneklerin daha etkin kullanımı, yaşlıların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve sosyal uyumlarının kolaylaşmasına katkı sağlıyor. Son yıllarda yaşlıların da dahil olmaya başladığı internet kullanımının da faydalarına işaret ediyor.

Sosyal medya sayesinde yalnız değiller!

Günümüzde 60 yaş üzeri kesim de bilgisayar kullanmayı öğrenirken, bu sayede ‘e-posta’ ya da ‘internet’ aracılığıyla sosyal çevreleriyle iletişim içinde olabiliyor. Sosyal medya sayesinde, kişiler, yaşlılık döneminde de sosyal hayatın içinde olabiliyor. Bu da yalnızlık duygusuna iyi geliyor. Birbirleriyle sosyal medya aracılığıyla yoğun iletişimde bulunup, sanal ortamda video klipler, çiçekler, pastalar gönderiyor, takipçiler ediniyor, arkadaşlıklar kuruyorlar. Kısacası iki çift laf etmek için artık torunlarının, çocuklarının gözünün içine bakmıyorlar. Fenomen olanlar olabiliyor, beyin jimnastiği için bulmaca çözmekle yetinmek zorunda kalınmıyor, kendilerini yaşları nedeniyle sosyal hayattan dışlanmış hissetmiyor, yalnızlıklarına kısmi çare bulabiliyorlar.

Zor kabulleniyorlar

Teknoloji kullanımı kişilerin yaşlılık döneminde yaşamlarını kolaylaştırıcı pek çok fayda sağlamasına rağmen, 60 yaş üzeri kesimin teknolojik ürün, hizmet ya da düşünceyi içeren yenilikleri en son benimseyen grup olduğu görülüyor. Pek çok teknoloji üreten firma, onların ihtiyaçlarını düşünerek akıllı telefonlardaki yazıları büyütmekten, büyük tuşlara kadar bu yaş grubunun da rahatça kullanabileceği teknolojik yenilikleri ihmal etmiyorlar.

Öğretmenleri gençler olabilir

Nasıl ki meslek icra eden kişiler zaman zaman hizmet içi eğitimlerle yenileniyor ve kendilerini geliştirebiliyorsa, aynı şekilde yaşlıların da yeniliklere uyum için eğitilmeleri gerekiyor. Gençler yaşlılara elektronik araçların kullanılmasında yardım edebilir; onlara bilgisayar kullanmayı, uzaktan kumandalı araçlar, programlanabilir mutfak araçlarını kullanmayı öğretebilirler. Böylece yaşlılarla gençlerin birlikte çok verimli ve güzel zamanlar geçirmesi de her iki taraf için faydalı olacaktır. Bazı belediyelerin yaşlı kişilere bilgisayar kullanımı konusunda eğitim verdiği görülürken, bu projelerin yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor.

Teknolojiyi neden kullanamıyorlar?

Eğitim ve destek konuları: Eğitim almaya ilişkin mali engeller ve eğitim olanaklarının yoksunluğu.

Yaşa bağlı engeller: Görme kusuru, el becerisi ve hareketliliğine ilişkin sorunlar, anlama ve kavrama güçlüğü, algıda sınırlılık gibi.

Maliyet: Gelirin kısıtlı olması nedeniyle teknolojik ürünleri satın alamama, kullanamama ya da bu ürünlere ulaşamama gibi gelir ve eğitim düzeyinde düşüklük.

Tutum: Teknolojinin tehlikeli, pahalı, karmaşık, şaşırtıcı, öğrenmesi güç olduğuna ilişkin algı, fiyat ve bilgi yokluğu.

Teknolojinin özellikleri: Yeni ürünlerin karmaşık yapısı, kullanım kılavuzundaki küçük yazılar, kullanılan teknik terimlerden dolayı aleti nasıl kullanacağını bilememe, bazı teknolojik yeniliklerin çalışmaması ya da kolay olmamasına bağlı sıkıntılar.