Yazı İçeriği

İğne biyopsi için bunlara dikkat

İnce iğne biyopsi nasıl yapılır?

Tiroit nodülü ne zaman alınır?

Nodül iyi huylu olabilir ama…

Tiroit kanseri nasıl anlaşılır?

Tiroit kanseri toplumda sık gündeme gelen rahatsızlıklardan biri. Bunun nedeni ise tiroit nodülünün erişkin nüfusun yüzde 10’unda görülüyor olması. Ancak bu durum sizi korkutmasın. Çünkü tiroit nodülü geniş bir kesimi etkilemesine rağmen vakaların yüzde 95’i iyi huylu çıkıyor. Tiroit bezinin içinde gelişen nodüller elle hissedilemeyecek kadar küçük olabileceği gibi dışarıdan gözle görülebilecek boyutlara kadar ulaşabilir. Büyüme zaman içinde yavaş yavaş ya da çok hızlı bir şekilde seyredebilir. Bu nedenle fark edildiği andan itibaren zaman kaybetmeden uzman bir hekim tarafından kontrol edilerek kanser açısından ayırıcı tanının yapılması gerekir. Bir tiroit nodülünün fiziki muayene ve tek başına kan testleri ile kanserli olup olmadığını belirlemek mümkün değil. Nodüllerin değerlendirilmesi genellikle tiroit ultrasonografisi ve ince iğne biyopsisinin yapılması ile mümkün olabilir. Tiroit kanseri için risk taşıdığı düşünülen nodüller için bu yöntemler tanıyı kesinleştirici en doğru yöntem olarak kabul edilir.


İğne biyopsi için bunlara dikkat

Tanıyı yüksek doğruluk oranları ile koyabilmek için tiroit biyopsinin deneyimli kişilerce yapılması önem taşır. İnce iğne biyopsi işlemi için önceden herhangi bir hazırlık yapmak gerekmez ancak kişinin bilinen bir kanama hastalığının olmaması ve herhangi bir kan sulandırıcı ilaç almaması önemli. Ayrıca biyopsi öncesinde kişinin aşırı tok olmaması da gerekir.

İnce iğne biyopsi nasıl yapılır?

Nodülün içine iğne ile girilmesi fikri her ne kadar korkutucu gelse de kullanılan iğne çok küçük olduğundan işlem lokal anestezi uygulamadan da yapılabilir. Steril koşullar altında gerçekleştirilen işlem sırasında kişiler yok denecek kadar az bir ağrı hisseder. İnce bir iğne ile ultrason kılavuzluğunda steril koşullarda nodülün içine girilir. Biyopsi işlemi nodülün en iyi görüntülendiği ultrason kılavuzluğunda yapılır. Bu şekilde iğnenin nodülün içinde olduğundan emin olunarak örnekleme yapılır. Ayrıca nodülün içinde ultrasonla izlenen daha şüpheli bölgelerden de örnek alınır. Yapılan patolojik inceleme sonrasında hücresel değerlendirme ile özellikleri ortaya konularak kanser ayırımı yapılır.

Tiroit nodülü ne zaman alınır?

İşlem hücresel bazda yapılan bir değerlendirme olduğundan bazı durumlarda alınan örneklerin özelliklerine bağlı olarak patolojik değerlendirme sonrasında tanı konulamayabilir ya da sonuçlar yeterli olamayabilir. Böyle bir sonuçla karşılaşıldığında biyopsi işlemin tekrarlanması gerekir. İşlem tekrarlandığında benzer sonuçlara ulaşılırsa kişinin değerlendirilmesi nodülün özellikleri dikkate alınarak yapılır. Bu durumda, çoğunlukla nodülün boyut artışı ve şekil değişikliği yönünden ultrason ile yakın takibi yapılır ve gerekirse biyopsi tekrarlanır. Ancak riski yüksek olan kişilerde patoloji sonucu net bilgi vermez ve belirsiz olursa doktorun klinik kararına bağlı olarak nodül cerrahi olarak çıkartılabilir.

Nodül iyi huylu olabilir ama…

Biyopsi sonrasında nodül iyi huylu olarak tanı alırsa, tiroit ultrasonu ile takiplere devam edilmesi gerekir. Takipler sırasında nodülde sıra dışı bir şekil değişikliği ya da boyut artışı tespit edilmesi durumunda ise biyopsinin tekrarı yapılır.