Yazı İçeriği

Kemik iliği naklinde verici zarar görmez

Kemik iliği nakli hakkında, vericinin yapılan işlemden zarar göreceği gibi pek çok yanlış inanış bulunur. Karaciğer veya böbrek naklinden kaçınanlar olduğu gibi, bu yanlış bilgiler nedeniyle kemik iliğini vermek istemeyenlerde olur. Oysa işlemin vericiye bir zararı olmaz. Ancak, 2 yaşından küçük ve 60 yaşından büyük olanlar kemik iliği için verici olarak kabul edilmez. Kemik iliğini almadan önce kişinin kan sayımına ve kan değerlerine bakılır. Genel sağlık durumundan emin olmak için karaciğer, böbrek ve kanında herhangi bir hastalık olup olmadığına dair testler yapılır. Kök hücre nakli ise ameliyathanede gerçekleştirilir. Özel iğnelerle, kalça kemiğinin hemen üstünden girilerek, kemik iliğindeki tüm kan hücreleri alınır. Yaklaşık bir ünite olan bu kan, kök hücrelerinin ayrıştırılması için laboratuvara götürülür. Aferez cihazı ile kök hücreler ayrıştırılır. Sayımı yapılıp, ne kadarının canlı olduğu saptandıktan sonra, verilecek kişi için uygun sayıda olup olmadığı hesaplanır. Eğer uygunsa nakil için hazırlık yapılır. Vericinin kemik iliği ise kendisi için yeniden üretime başlar.