Yazı İçeriği

1. Myelodisplastik sendrom

2. Multiple myeloma

3. Kronik myelositik lösemi

4. Kronik lenfositik lösemi

5. Hemoglabinopatiler

6. Talasemi (Akdeniz anemisi)

7. Orak hücreli anemi

8. Akut lenfoblastik lösemi

9. Akut myeloblastik lösemi

10. Primer amiloidoz

11. Aplastik anemi

12. Paroksismal nokturnal hemoglobinüri

Kemik iliği kanserleri ve bazı kan hastalıkları

Kök hücre ve kemik iliği nakli; kan ve lenf sisteminde değişikliklere neden olan kanser ve çeşitli hastalıkların tedavisi amacıyla uygulananır. Myelodisplastik sendrom, multiple myeloma, kronik myelositik lösemi, kronik lenfositik lösemi gibi bazı hastalıkların tedavisi ilik nakli ile mümkün olabilir. İşte bu kan hastalıkları, belirtileri ve tedavileri…


1. Myelodisplastik sendrom

Kemik iliğinin yeni kan hücreleri üretme süresinin anormalleşmesi sonucunda, kemik iliğinde bulunan hücrelerin olgun hale gelmesi güçleşir. Genellikle ileri yaşlarda görülen bu hastalık lökosit azlığı ve trombosit azlığına yol açarak kansızlık meydana getirir. Hastalık lösemiye dönüşebilir.

Myelodisplastik sendromu belirtileri

 • Halsizlik
 • Gece terlemesi
 • Kilo kaybı
 • Ciltte morarmalar
 • Enfeksiyonlara bağlı ateş

Myelodisplastik sendromu tanısı nasıl konur? 

 • Kan sayımı
 • Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi
 • Genetik testler

Myelodisplastik sendromu tedavisi 

 • Eritrosit süspansiyonu
 • İlaç tedavisi
 • Kemik iliği (kök hücre) nakli

2. Multiple myeloma

Bağışıklık sistemini oluşturan plazma hücrelerinin kontrolsüz ve aşırı çoğalmasıyla oluşan kanser türüdür. Genellikle ileri yaşlarda görülen bu hastalık, kemiklerin zayıflaması ve kırılmasına, vücudun bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve böbrek yetmezliğine neden olur.

Multiple myeloma belirtileri 

 • Halsizlik
 • Bel ağrısı ve kemik ağrıları
 • İştahsızlık ve kilo kaybı
 • Böbrek yetmezliğine bağlı semptomlar
 • Ateş

Multiple myeloma tanısı nasıl konur? 

 • Hematolojik ve biyokimyasal testler
 • Protein elektroforezi
 • İmmünfiksasyon elektroforezi (serum ve idrar)
 • İdrar tetkiki
 • Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi
 • Kemik taraması (direkt grafilerle)
 • Gerekirse magnetik rezonans (MR) görüntüleme 

Multiple myeloma tedavisi

 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Kemik iliği (kök hücre) nakli

3. Kronik myelositik lösemi

Bağışıklık sistemini oluşturan lökositlerin, kanda normalden fazla olgunlaşmış hücre bulundurmasıdır. Genetik faktörlerin etkili olduğu (philadelphia kromozomu) bu kanser türünde, beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri ve kan pulcuklarından sayıca fazlalaşır.

Kronik myelositik belirtileri

 • Yorgunluk
 • Ağrı
 • Terleme 

Kronik myelositik tanısı nasıl konur?

 • Kan sayımı
 • Periferik yayma
 • Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi
 • Genetik testler 

Kronik myelositik tedavisi

 • İlaç tedavisi
 • Dirençli vakalarda kemik iliği (kök hücre) nakli

4. Kronik lenfositik lösemi

Bağışıklık sisteminde yer alan lenfositlerin yapısının bozularak, vücutta çok sayıda birikmesiyle oluşan kanser türüdür. Yapısı bozulmuş lenfositler bağışıklık sistemine yardımcı olamamakla beraber aynı zamanda kırmızı kan hücreleri ve kan pulcuklarının üretiminin de engellenmesine yol açar. 

Kronik lenfositik belirtileri

 • Halsizlik
 • Kilo kaybı
 • Ateş
 • Karaciğer ve dalakta büyüme
 • Boyunda, koltukaltında ve kasıklarda ele gelen şişlikler
 • Çabuk yorulma 

Kronik lenfositik tanısı nasıl konur?

 • Kan sayımı
 • Periferik yayma
 • Akış sitometrisi
 • Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi
 • Genetik testler

Kronik lenfosittik tedavisi

 • Kemoterapi ve immünoterapi
 • Radyoterapi
 • Gerekirse kemik iliği (kök hücre) nakli

5. Hemoglabinopatiler

Kandaki hemoglobini oluşturan globin zincirlerinin bozulmasıyla oluşan genetik kaynaklı hastalıklardır. Bu hastalıklar şöyle sıralanabilir:

6. Talasemi (Akdeniz anemisi)

Genellikle Akdeniz bölgesinde görülen genetik faktörlerle, sonraki nesillere geçebilen bir tür kansızlık hastalığıdır. 

Talasemi belirtileri

 • Kalp yetmezliği
 • Demir fazlalığı
 • Hormonal sistemin bozulması
 • Kemik deformitesi
 • Dalak büyümesi

Talasemi tanısı nasıl konur? 

 • Tam kan sayımı
 • Periferik yayma
 • Hemoglobin elektroforezi 

Talasemi tedavisi 

 • İlaç tedavisi
 • Eritrosit süspansiyonu nakli
 • Kemik iliği (kök hücre) nakli

7. Orak hücreli anemi

Kanda oksijen taşımakla görevli olan hemoglobinin yapısının bozulmasıyla beraber, görevini yerine getirememesi ve kandaki kırmızı kan hücrelerinin azalmasıyla meydana gelen genetik bir hastalıktır. 

Orak hücreli anemi belirtileri 

 • Krizler (vazo-oklüzif kriz, aplastik kriz, hemolitik kriz)
 • Göğüs ağrısı
 • İnme
 • Safra taşı oluşması
 • Kemik ağrısı
 • Enfeksiyonlar

Orak hücreli anemi tanısı nasıl konur? 

 • Tam kan sayımı
 • Periferik yayma
 • Hemoglobin elektroforezi 

Orak hücreli anemi tedavisi 

 • İlaç tedavisi
 • Eritrosit süspansiyonu nakli
 • Koruyucu önlemler
 • Kemik iliği (kök hücre) nakli

8. Akut lenfoblastik lösemi

Vücutta bulunan ve bağışıklık sisteminde rol oynayan lökositlerin yapı taşları lenfositlerdir. Bu lenfositler kemik iliğinde genç haldeyken lenfoblast adıyla anılır. Akut lenfoblastik lösemi; kemik iliğinde bulunan lenfoblastların olgunlaşmadan kontrolsüz, anormal ve düzensiz çoğalmasıyla, olgun hücre olan lenfositleri meydana getirememesiyle oluşan bir kanserdir. 

Akut lenfoblastik lösemi belirtileri

 • Halsizlik (kansızlığa bağlı (anemiye) bağlı)
 • Nefes darlığı
 • Ciltte morluklar
 • Karaciğer, dalak ve lenf bezlerinin büyümesi
 • Çabuk yorulma
 • Ateş (enfeksiyonlara bağlı)
 • Kemik ağrıları
 • Diş eti ve burun kanamaları

Akut lenfoblastik lösemi tanısı nasıl konur?

 • Kan sayımı
 • Periferik yayma
 • Kemik iliği aspirasyonu ve gerekirse biyopsisi
 • Akış sitometrisi
 • Genetik testler

Akut lenfoblastik lösemi tedavisi

 • Kemoterapi
 • Kemik iliği (kök hücre) nakli

9. Akut myeloblastik lösemi

Kemik iliğinde hastalıklara karşı mücadele eden lökositleri oluşturan granülosit ve monositler, kemik iliğinde genç (blast) hücreleri oluştururlar. Bu hücreler zamanla olgunlaşarak bağışıklık sisteminde önemli rol alır. Akut myeloblastik lösemi bulgularında genç hücrelerin olgunlaşma süresinde anormallik görülür. Bunun sonucunda normal seyrini devam ettiremeyen hücreler kan ve kemik iliğinde toplanır ve bu yüzden bağışıklık sistemindeki görevini de yerine getiremez. Bu klinik bulguya ‘akut myeloblastik lösemi’ denir.

Akut myeloblastik lösemi belirtileri

 • Halsizlik (kansızlığa bağlı)
 • Nefes darlığı
 • Ciltte morluklar
 • Çabuk yorulma
 • Ateş (enfeksiyonlara bağlı)
 • Kemik ağrıları
 • Diş eti ve burun kanamaları

Akut myeloblastik lösemi tanısı nasıl konur?

 • Periferik yayma
 • Kemik iliği aspirasyonu ve gerekirse kemik iliği biyopsisi
 • Akış sitometrisi
 • Genetik testler

Akut myeloblastik lösemi tedavisi

 • Kemoterapi
 • Kemik iliği nakli

10. Primer amiloidoz

Primer amiloidoz, kemik iliği tarafından üretilen proteinlerin düzensiz bir biçimde organlarda birikmesiyle oluşan bir hastalık türüdür.

Primer amiloidoz belirtileri

 • Yorgunluk
 • Nefes darlığı
 • Kilo kaybı
 • Cilt problemleri
 • Eklem ağrısı
 • Dilde büyüme
 • İshal
 • Mide ve bağırsak problemleri
 • Kalp ritim bozukluğu

Primer amiloidoz tanısı nasıl konur?

 • Kan ve idrar tahlili
 • Belirtilere bağlı olarak EKG (eko-kardiyogram)
 • Bölgeye bağlı olarak biyopsi

Primer amiloidoz tedavisi

 • Kemoterapi 
 • Kemik iliği nakli

11. Aplastik anemi

Aplastik anemi, kemik iliğinde bulunan hematopoetik kök hücrelerin (olgunlaşmamış genç hücreler) az sayıda bulunmasından dolayı yeterli kan üretilememesinden kaynaklanan bir hastalıktır. Toksik (zehir) alımı, doğumsal kaynaklı, fazla miktarda radyasyona maruz kalma, hamilelik, doku hastalıkları, viral enfeksiyonlar gibi faktörler aplastik anemiye neden olabilir.

Aplastik anemi belirtileri

 • Halsizlik
 • Yorgunluk
 • Çarpıntı
 • Ciltte morluklar
 • Lökosit sayısının azalmasına bağlı ateş ve enfeksiyon
 • Nefes darlığı

Aplastik anemi tanısı nasıl konur?

 • Kan sayımı
 • Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi
 • Genetik testler
 • Biyokimyasal ve serolojik testler

Aplastik anemi tedavisi

 • İmmünsüpresif ilaç tedavisi
 • Kemik iliği nakli

12. Paroksismal nokturnal hemoglobinüri

Paroksismal nokturnal hemoglobinüri; kırmızı kan hücrelerinin (eritrosit) parçalanması ile birlikte, kana kırmızı rengini veren, aynı zamanda oksijen ve karbondioksit taşımasını yapan hemoglobinin, idrar yoluyla vücuttan atılması ile görülen ve damarlardaki pıhtılaşmayla beraber tıkanmaya yol açan bir hastalıktır. 

Paroksismal nokturnal hemoglobinüri belirtileri

 • Ateş
 • Damar tıkanıklığı
 • Kalp çarpıntısı
 • Çabuk yorulma
 • Göğüs, baş, bel ve karın ağrısı 

Paroksismal nokturnal hemoglobinüri tanısı nasıl konur?

 • Akış sitometrisi
 • Biyokimyasal testler
 • İdrar tahlili

Paroksismal nokturnal hemoglobinüri tedavisi

 • Demir desteği (demir içerikli ilaçlar)
 • Eritrosit süspansiyonu
 • Monoklonal antikorlarla tedavi
 • Kemik iliği nakli