Yazı İçeriği

Geriatri yaşlılık hastalıklarıyla ilgilenir

Geriatri nedir?

Kim istemez ki sağlıklı yaşlanmayı? Hatta uzmanlara göre “yaşlılık” değil, yaş almayı... Yaşlılık denilince akla önce kronolojik yaş gelir. Kronolojik yaşa bakılırsa kişiye “yaşlı” denilmesi yanlış olur. Her bireyin özellikleri birbirinden farklıdır. Kronolojik yaş; kişinin fiziksel durumu ile fonksiyonel kapasitesini tam olarak yansıtmaz. Bir kronolojik yaşımız, bir de doğduğumuz tarihten bugüne kadar geçen zamanı kapsayan biyolojik yaşımız vardır. Örneğin 70 yaşındaki bir kişi 35 yaşındaki bir kişiye göre çok daha dinç ve iyi hissedebilir. Buna karşın yaşlılık tanımlaması için ille de bir sınır vermek gerekirse, Dünya Sağlık Örgütü bu yaşı 65 ve üzeri olarak belirlemiş durumdadır. Teknoloji ve tıptaki gelişmeler artık insan yaşam süresini her geçen gün uzatır. Hal böyle olunca yaşlılık döneminde bedensel ve ruhsal sağlık sorunları özel bir önem kazanır.


Geriatri yaşlılık hastalıklarıyla ilgilenir

Günümüz dünyasında 65 yaş ve üzerindeki nüfus, tüm nüfusun yüzde 15’i civarındadır. Türkiye’de ise nüfusun yüzde 10’u olduğu tahmin ediliyor. Bu yaş grubu aynı zamanda psikiyatrik ve bedensel hastalıkların birbirine eşlik ettiği bir grup. Yaşın ilerlemesiyle birlikte beyindeki kimyasal iletkenlerin metabolizması ve üretiminde belirgin değişiklikler olur. Beyindeki bu olağan değişimler nedeniyle yaşla birlikte bellek, dikkat, hareket ve algılama gibi zihinsel işlevlerde kısmi bir kayıp gözlenir. Ancak bu kaybın ne kadarının doğal ve beklenen süreç olduğu, ne kadarının bir beyin hastalığına işaret edeceğini saptamak son derece titiz bir muayene gerektirir. Bu nedenle Geriatri önemlidir. Geriatri, yaşlılık sağlığıyla ilgilenen tıp dalıdır. Geriatri doktoru önce iç hastalıkları uzmanlığı alır. Kişiye bütün olarak bakar. Öncelikli düsturu: “Yaşlılık hastalık değildir. Kişi yaş alır, yaşlanmaz. Yanlış tanılarla, pek çok tedavi edilebilecek hastalığın çözümsüz noktaya ulaşmasına neden olunabilir.”