Yazı İçeriği

Astigmat

Miyopi

Hipermetropi

Presbiyopi

Göz bozuklukları nelerdir?

Yakını ve uzağı görememe, bulanık görme gibi sorunlar göz bozukluklarından bazılarıdır. Miyopi, hipermetropi, astigmatizma ve ileriki yaşlarda karşılaşılan presbiyopi yaygın görülen göz bozukluklarıdır. Gözün net görebilmesi için gelen ışınların kırılması ve gözün arka tarafındaki ağ tabakada (retina) odaklanması gerekir. Kornea (gözün en öndeki şeffaf tabaka) ve lens (göz merceği) gelen ışınları kırar. Göz, ışınları retinada odaklayabilirse gözün kırma fonksiyonu normal olur. Işınlar retinada odaklanmaz ve bulanık bir görüntü oluşursa kırma kusuru oluşur. İşte bu durumda oluşan yaygın göz bozuklukları şunlardır:


Astigmat

Gözün kırma değeri, dikey ve yatay eksendeki kırma güçlerinin ortalamasıdır. Dikey ve yatak eksenin kırma gücü normalde birbirine eşit ya da yakın olmalıdır. Bir eksen diğer eksenden daha fazla ya da daha az kırarsa, buna astigmat denir. Astigmatlar, nesneleri net ve düzgün göremezler. Kornea normalde yuvarlakken astigmatta oval, yumurta şeklindedir.

Astigmat tipleri

Kalıtım astigmatın görülmesinde önemli bir faktördür. Astigmat değişik derecelerde görülebilir. Astigmatta, basit miyopik astigmatizma, kompoze miyopik astigmatizma, basit hipermetropik astigmatizma, kompoze hipermetropik astigmatizma ve mixed astigmatizma olmak üzere 5 tip bulunur.

Astigmat belirtileri
Astigmat; bulanık görme, çift görme, gölgeli görme, baş ve göz ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkabilir.

Astigmat tedavisi
Astigmat varlığında gözlük, kontakt lens veya lazer ile kişinin iyi görmesi sağlanabilir. Lazer uygulanabilmesi için; diğer tüm kırma kusurlarında olduğu gibi detaylı bir göz muayenesi ile lazere uygunluk araştırılır. Bu muayenede kornea kalınlığı kornea topografisi gibi yöntemlerle lazer yapılıp yapılmayacağı kararlaştırılır. Ayrıca uygulanacak kişinin yaşı, eşlik eden bir hastalığın olup olmadığına da tüm lazer uygulanacak hastalarda olduğu gibi astigmatlı hastalarda da kararı etkilemektedir.

Miyopi

Göze gelen ışınların retinanın önünde odaklanmasına miyopi denir. Miyoplar yakını net görürken uzağı net göremezler.

Miyopi belirtileri
Miyopi genellikle kalıtımsaldır, kendini genellikle okul çağlarında belli eder ve yetişkinlik dönemine kadar bir miktar artış gösterebilir. Uzaktaki cisimleri bulanık görme, gözleri kısarak bakma, baş ve göz ağrısıyla belirti verir.

Miyopi tedavisi
Miyopi tedavisinde gözlük ve kontakt lensler kullanılır. Lasik, lasek ve PRK gibi lazer yöntemleriyle de miyopi düzeltilebilir. Miyopinin düzeltilmesinde kalın kenarlı -içbükey- mercekler kullanılır. Bu mercekler göze gelen ışınların yayılmasını sağlayarak, görüntünün retinada net bir şekilde oluşmasını sağlar. Bu amaçla kontakt lensler kullanılabilir. Aynı optik özelliklere sahip kontakt lensler de kırma kusurunu düzeltmek için kullanılabilir.

Hipermetropi

Göze gelen ışınların retinanın arkasında odaklanmasına hipermetropi denir. Gözün ön-arka ekseninin normalden kısa olmasına veya kornea ve kristalin lens gibi gözün optik elemanlarının yüzey eğimlerinin fazla düz olmasına bağlı olabilir. Çocuklarda hipermetropi şaşılıkla birlikte görülebilir. Hipermetropi genellikle kalıtımsaldır.

Hipermetropi belirtileri

Hipermetropi; özellikle yakını zor görme, baş ve göz ağrısı ile birliktelik gösterir. Yüksek hipermetropide uzak görmede de bozukluk oluşur.

Hipermetropi tedavisi
Hipermetropi, gelen ışığın odağını retinaya yakınlaştıran ince kenarlı merceklerle, kontakt lenslerle ve refraktif cerrahi (lasik, lasek, PRK) ile düzeltilebilir.

Presbiyopi

Yaşın ilerlemesine bağlı olarak lensin esnekliğini yitirmesi ve gözün yakına odaklanma kapasitesinin düşmesine presbiyopi denir.

Presbiyopi belirtileri
Presbiyopi ilk semptomları 40'lı yaşlarda ufak yazıları okumada zorlanma, kitabı uzaklaştırarak okuma, uzun okumalarda gözün çabuk yorulmasıyla kendini gösterir.

Presbiyopi tedavisi
Presbiyopi ince kenarlı gözlük camları ile düzeltilebilir. Gözlük kullanımının yanı sıra kontakt lensler ve lazer ve göz içi mercekleri diğer tedavi seçenekleridir.