Yazı İçeriği

Yumurtalık kanserini düşünmenizi gerektirecek durumlar

Yumurtalık kanserinde erken tanı mümkün müdür?

Yumurtalık kanseri tedavisi

Yumurtalık kanseri neden olur?

Yumurtalık kanseri evreleri

Kimler yumurtalık kanserine yatkın?

Yumurtalık kanseri tekrar edebilir mi?

Yumurtalık kanserinde kimler risk grubu?

Overler kadınlarda yumurtalık olarak bilinen, rahmin sağ ve solunda bulunan ve hormon salgılayan iki adet organdır. Kabuk, yumurtaların geliştiği kısım ve dolgu dokusundan oluşan bir kayısıya benzer. Yumurtaların üç ayrı katmanında ayrı ayrı kanser görülebilir. En sık olarak, ortalama 63 yaşta kabukta gelişen kanserler görülür. Yumurtaların geliştiği kısım ile dolgu dokusunda gelişen kanserler ise daha genç yaşta görülür.


Yumurtalık kanserini düşünmenizi gerektirecek durumlar

  • Karın alt kısmında dolgunluk,
  • Karın şişliği,
  • Daha önce yokken uzun süren kabızlık,
  • Sık idrara çıkma,
  • Bazı hastalarda aşırı zayıflama.

Yumurtalık kanserinde erken tanı mümkün müdür?

Yumurtalık kanserinde erken tanı mümkün değildir. Altı ay önce muayene olup hiçbir şeyi bulunmayan bir kadında, altı ay sonra yaygın yumurtalık kanseri gelişebilir. Yumurtalık kanseri var mıdır, yok mudur diye kanda kanser tahlilleri baktırılması ise gereksizdir. Çünkü kanser varsa bile tahlil neticesi normal çıkabilir. Buna karşın yıllık muayene ve ultrason yararlıdır.

Yumurtalık kanseri tedavisi

Yumurtalık kanseri tedavisinde ilk ve en önemli basamak ilk ameliyattır. Ameliyatın ana hedefi, gözle görülür tümör bırakmamaktır. Bu tür ameliyatların, jinekolog onkologlar tarafından yapılması önerilir. Gözle görülür tümör bırakılmazsa ortalama 10 yıllık yaşam beklentisi yüzde 60 iken bir santimden az tümör bile kalsa bu beklenti yüzde 30’a yani yarıya düşer. Ameliyatta geride bir santimden büyük tümör kalıyorsa 5 yıllık yaşam beklentisi yoktur. Önce ameliyat yapılıp evresine göre kemoterapi gerekebilir. Çok nadiren önce üç kür kemoterapi yapılıp arkasından ameliyat yapılabilir.

Yumurtalık kanseri neden olur?

Yumurtalık kanserinin nedenleri çoğunlukla belli değildir. Sadece yüzde 20 kadar kısmı genetik geçişli olarak bazı ailelerde, hiç doğum yapmamış kadınlarda, erken adet görenlerde, geç menopoza girenlerde, kısırlık olanlarda veya kısırlık tedavisi görenlerde ve genital bölgeye talk pudra uygulayanlarda yumurtalık kanserleri daha sık görülür. Uzun süreli doğum kontrol hapı kullananlarda, çok doğuranlarda ve tüpleri bağlanmış olanlarda ise daha az görülür.

Yumurtalık kanseri evreleri

Yumurtalık kanseri, tüm kanserlerde olduğu gibi sadece ilgili organ yani yumurtalıklarda kanser varsa evre I, yakın tüp ve rahime yayıldıysa evre II, karın içerisinde yayıldıysa evre III, karaciğer, akciğer gibi uzak organlara yayılmış ise evre IV olarak değerlendirilir. Bu evrelerde yayılma şekline göre A, B ve C gibi alt grupları vardır.

Kimler yumurtalık kanserine yatkın?

Birinci derece akrabalarında meme, yumurtalık ve kolon kanseri olanlar, hiç doğum yapmamış kadınlar, erken adet görenler, geç menopoza girenler, kısırlığı olanlar veya kısırlık tedavisi görenler ile genital bölgeye talk uygulayanlar risk altındadır.

Yumurtalık kanseri tekrar edebilir mi?

Yumurtalık kanseri tansiyon veya şeker hastalığı gibi kronik bir hastalıktır. Tekrarlayabilir. En sık da ilk iki yılında tekrarlar. Geride gözle görülür tümör bırakılmadan ameliyat yapılmış kadınlarda tekrarlama ihtimali daha azdır.