Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Tıpta Uzmanlık Kurulu Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
 • 1988 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 1981 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2014 - 2016 Medipol Mega Üniversite Hastanesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum / Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı
 • 2012 - 2014 LIV Hospital Ulus / Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinik Direktörü
 • 2011 - 2012 Universal İtalyan Giovanni Alberto Agnelli Hastanesi / Medikal Direktör
 • 2005 - 2011 Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Kliniği / Klinik Şefi
 • 1992 - 2005 Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniği / Klinik Şefi
 • 1988 - 1992 Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi / Uzman Hekim
 • 1981 - 1983 Ankara Şeker Fabrikası / Pratisyen Hekim
ÜYELİKLER
 • European Society of Gynaecological Oncology
 • Senalogy Academy
 • Society of Gynecologic Oncology
 • South Eastern European Robotic Surgery Society
 • Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği
 • New European Surgical Academy
 • Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği
 • Türk Obstetrik ve Jinekoloji Derneği
 • Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği
 • Middle East and Mediteranean Association of Gynecologic Oncologist
 • Robotik Jinekolojik Cerrahi Derneği
 • Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı
 • Türk Tabipler Birliği
 • International Gynecologic Cancer Society
 • Trofoblastik Hastalıklar Derneği
 • Society of European Robotic Gynecologic Surgery
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Prognostic Factors in Adult Granulosa Cell Tumor: A Long Follow-Up at a Single Center. Int J Gynecol Cancer. 2016 May;26(4):619-25. Karalok A, Turan T, Ureyen I, Tasci T, Basaran D, Koc S, Boran N, Kose MF, Tulunay G
 • Management of cervical cancer during pregnancy. J Obstet Gynaecol. 2016 Apr;36(3):366-71. Gungorduk K, Sahbaz A, Ozdemir A, Gokcu M, Sancı M, Köse MF.
 • Lymphadenectomy should be performed up to the renal vein in patients with intermediate-high risk endometrial cancer. Pathol Oncol Res. 2015 Jul;21(3):803-10. Alay I, Turan T, Ureyen I, Karalok A, Tasci T, Ozfuttu A, Kose MF, Tulunay G.
 • Malignant transformation of mature cystic teratoma of the ovary: a case series. J Exp Ther Oncol. 2015;11(1):11-6. Koc S, Tapisiz OL, Turan T, Ocalan R, Ozfuttu A, Boran N, Kose MF, Tulunay HG.
 • Clinical outcomes of uterine carcinosarcoma: results of 94 patients. Int J Gynecol Cancer. 2015 Feb;25(2):279-87. Gokce ZK, Turan T, Karalok A, Tasci T, Ureyen I, Ozkaya E, Kose MF, Tulunay G.
 • Early and Late Complications after Inguinofemoral Lymphadenectomy for Vulvar Cancer. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(13):5175-9. Cirik DA, Karalok A, Ureyen I, Tasci T, Kalyoncu R, Turkmen O, Kose MF, Tulunay G, Turan T.
 • Does Lymphadenectomy Improve Survival in Uterine Leiomyosarcoma? Int J Gynecol Cancer. 2015 Jul;25(6):1031-6. Tasci T, Karalok A, Taskin S, Ureyen I, Kımyon G, Tulek F, Ozfuttu A, Turan T, Tulunay G, Kose MF, Ortac F.
 • Risk for malignant and borderline ovarian neoplasms following basic preoperative evaluation by ultrasonography, Ca125 level and age. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(19):8489-93. Karadag B, Kocak M, Kayikcioglu F, Ercan F, Dilbaz B, Kose MF, Haberal A.
 • Addition of epirubicin to conventional chemotherapy in patients with advanced ovarian cancer: sequential therapy -a retrospective evaluation. Turk J Med Sci. 2014;44(2):212-9. Özgül N, Köse MF, Keskin HL, Turan AT, Karalök MA, Üreyen I, Borani N, Tulunay HG.
 • What is the importance of omental metastasis in patients with endometrial cancer? J Turk Ger Gynecol Assoc. 2014 Aug 8;15(3):164-72. Turan T, Ureyen I, Karalök A, Taşçı T, Ilgın H, Keskin L, Kose MF, Tulunay G.

HEKİMİN ACIBADEM HAYAT İÇERİKLERİ

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI