Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.

Hemen hemen her yaş grubunda görülebilen burun kanamalarına sıcak havalarda sıkça rastlanıyor. Burun yapısında yer alan kan damarlarının zengin olması sebebiyle bu bölgeye gelen darbeler veya burun karıştırma, sümkürme ya da aksırma esnasında oluşabilecek zedelenmeler sebebiyle kanamalar oluşabiliyor. Ayrıca kullanılan bazı kan inceltici ilaçlar da durdurulması zor olan burun kanamalarına yol açabilir.

Normalde burun kanaması endişe edilecek bir durum olmamasına rağmen, çocuklarda ve yaşlılarda sıklaşmaya ve herhangi bir nedene bağlı olmayan kanamalar bir hastalık habercisi olabilir. Epistaksis olarak da adlandırılan burun kanaması, genellikle burnunuzun iç kısmında bulunan kılcal damarların zarar görmesi nedeniyle oluşan kanamaya denir. Birçok insan, özellikle küçük çocuklar ve yaşlı yetişkinler olmak üzere ara sıra burun kanaması geçirir.

Burun kanamaları korkutucu olsa da, genellikle sadece küçük rahatsızlıklar olarak bilinir ve tehlikeli değildirler.

Burun kanamaları genellikle soğuk havaya veya zedelenmelere bağlı olarak da ortaya çıkabilmekle beraber şiddetli veya uzun süreli geçmeyen kanamalarda mutlaka en kısa süre içerisinde bir doktora görünmeniz önerilmektedir. Burun kanamasına sebep olabilecek nedenlerin bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Kuru hava 
 • Burun karıştırma
 • Buruna alınan darbeler
 • Akut sinüzit (sinüs enfeksiyonu)
 • Alerjiler
 • Yüksek tansiyon
 • Aspirin kullanımı
 • Hemofili gibi kanama bozuklukları
 • Kan inceltici ilaçlar
 • Amonyak gibi kimyasal maddelere maruz kalma
 • Kronik sinüzit
 • Kokain kullanımı
 • Soğuk algınlığı
 • Burunda yabancı cisim
 • Alerjileri tedavi etmek için kullanılanlar bazı spreyler 
 • Kalıtsal hemorajik telanjiektazi
 • İdiyopatik trombositopenik purpura (ITP)
 • Lösemi
 • Burun ve paranazal sinüs tümörleri
 • Burun polipleri
 • Yeni geçirilmiş burun ameliyatları
 • Gebelik
 • Burun içi eğrilikler
 • Hormonal nedenler

Burun kanaması başlı başına bir belirti olmasına rağmen altta yatan farklı bir hastalığa bağlı olarak gelişebilir. Bu gibi durumlarda burun kanamasına ek belirtiler olup olmadığına dikkat edilmeli ve baş dönmesi ya da mide bulantısı gibi durumlar varsa en kısa sürede bir hekime başvurulması gereklidir.

Burun kanamaları tek taraflı olabileceği gibi burnun ön ya da arka tarafında da meydana gelebilir. Ön tarafta meydana gelen kanamalar genellikle kısa sürer ve enfeksiyon, nezle ya da tahriş olma gibi durumlara bağlı olarak gelişir.  Fakat arka taraf kaynaklı kanamalar ise tansiyon veya tümör gibi ciddi hastalıkların belirtisi olabilir.

Burun kanamasına eşlik eden belirtiler altta yatan başka bir hastalığın habercisi olabilir. Aşağıdaki belirtilerin olması durumunda en kısa süre içinde bir doktora görünmeniz önerilmektedir.

 • Aşırı kanama
 • Kanamadan dolayı solunum fonksiyonu engelleniyorsa
 • Burun kanamaları tekrarlamaya başladıysa
 • Tek taraflı ve sık olarak oluyorsa
 • 30 dakikadan uzun bir süre içinde geçmiyorsa
 • İki yaşından küçük çocuklarda görülüyorsa

Burun kanaması çok şiddetli olmadığı ve hastada farklı durumlara yol açmadığı sürece basit pansumanlarla durdurulabilir. Fakat sık sık burun kanaması yaşıyorsanız ve bu duruma bağlı kansızlık belirtileri görülüyorsa mutlaka en kısa süre içinde bir doktora başvurunuz.

Burun kanamasıyla karşı karşıya kalan biri öncelikle panik yapmamalı ve en yakın yere dik bir açı ile oturarak başını öne doğru eğmelidir. Dik oturmanız burundaki damarlara giden kan basıncının azalmasını sağlayarak daha fazla kanama olmasını engeller.

Daha sonra burnunuzu her iki taraftan tutarak sıkıştırın. Kanama tek taraflı bile olsa, mutlaka her iki tarafını da tutarak burnunuzu sıkıştırın. Burnu sıkıştırmak kanamanın durdurulmasında son derece etkili bir yöntemdir.

Buruna 10 veya 15 dakika kadar baskı uyguladıktan sonra kanamayı kontrol edin ve eğer devam ediyorsa yine 10 ila 15 dakika arasında bir baskı uygulayın. Eğer yaptığınız tüm bu işlemlere rağmen burun kanamanız hala devam ediyorsa en kısa süre içinde bir doktora başvurun.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe

Benzer İlgi Alanları

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?