Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
CA 15-3 testi, kanser antijeni 15-3'ün (CA 15-3) kan düzeylerini ölçen bir testtir. Özellikle meme kanserinin tedavi sürecini izlemek ve nüks olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. CA 15-3 seviyelerinin yüksek olması, kanserin varlığına veya geri gelmesine işaret edebilirken, düşük seviyeler tedavinin etkili olduğunu gösterebilir.
İçindekiler

CA 15-3 Nedir?

CA 15-3 vücudunuzun savunma sistemini uyaran bir maddedir. Bazı kanser hücreleri CA 15-3 antijenini kana salgılar. Bu test belirli kanser türleri ni izlemek için kullanılır. Meme kanseri, özellikle tedaviden sonra geri gelen meme kanserinde CA 15-3 salgılaması en muhtemel kanserdir.

CA 15-3 Testi Neden ve Nasıl Yapılır?

Bu teste, vücudunuzun meme kanseri tedavisine verdiği yanıtı izlemek için ihtiyaç duyabilirsiniz. CA 15-3, meme kanserini bulmak için bir tarama veya tanı testi olarak kullanılmaz. Bazı meme kanseri hastalarında CA 15-3 seviyeleri yüksek olmayabilir. Ayrıca, meme kanseri dışındaki durumlar da CA 15-3 testinin pozitif çıkmasına neden olabilir.

CA 15-3 Testi Ne Zaman Yapılır?

CA 15-3 testi, meme kanseri tanısı konmuş kişilerin tedavi süreçlerini izlemek amacıyla belirli zamanlarda uygulanır. Tedaviye başlangıç aşamasında, CA 15-3 testi yapılabilir. Bu, hastanın başlangıç değerini belirlemek ve tedavi sürecinin etkinliğini takip etmek için kullanılır. Tedavi sırasında belirli aralıklarla yapılan CA 15-3 testleri, tedavinin etkili olup olmadığını ve tümör markerlarının azalıp azalmadığını kontrol etmek açısından önemlidir.

Tedavi tamamlandıktan sonra da CA 15-3 testi yapılabilir. Bu test, kanserin tekrar edip etmediğini izlemek için kullanılır. Tedavi sonrası düzenli aralıklarla yapılan CA 15-3 testleri, kanserin geri gelip gelmediğini veya metastaz yapıp yapmadığını kontrol etmeye yardımcı olur. Bu şekilde, erken müdahale şansı artırılmış olur.

CA 15-3 testi, hastalığın seyrini izlemek ve tedavi etkinliğini değerlendirmek için düzenli olarak uygulanabilir. Tedavi süresince artan CA 15-3 seviyeleri, hastalığın ilerlediğini gösterebilirken, azalan seviyeler hastalığın gerilediğini işaret edebilir. Bu nedenle, CA 15-3 test sonuçları, sağlık hizmeti sağlayıcıları için önemli bir takip aracı olarak kullanılır.

CA 15-3 Testi Nasıl Değerlendirilir?

CA 15-3 testi sonuçları, kanserin seyri ve tedaviye yanıt hakkında önemli bilgiler sağlar. Ancak, bu sonuçlar tek başına bir tanı koymak için yeterli değildir ve diğer klinik bilgilerle birlikte değerlendirilmelidir. Test sonuçları, hastanın yaşına, cinsiyetine, sağlık geçmişine ve kullanılan laboratuvarın yöntemlerine bağlı olarak değişebilir. Sağlık hizmeti sağlayıcınız, test sonuçlarınızı diğer klinik bulgular ve testlerle birlikte değerlendirerek en doğru yorumu yapacaktır.

CA 15-3 Testi Normal Değerleri

CA 15-3 testi sonuçları, mililitre başına ünite (U/mL) olarak ifade edilir. Normal bir CA 15-3 testi sonucu genellikle 30 U/mL veya daha düşük bir seviyede olmalıdır. Bu değerlerin üzerindeki sonuçlar, bazı durumlarda meme kanseri veya diğer koşulların belirtisi olabilir. Ancak, normal sınırlar içindeki bir test sonucu, kanserin olmadığı anlamına gelmez ve diğer tanısal testlerle desteklenmelidir.

CA 15-3 Yüksekliği Ne Anlam Taşır?

CA 15-3 seviyelerinin yüksek olması, meme kanserinin varlığını veya nüks ettiğini gösterebilir. Ancak, bu yüksek değerler tek başına kanser tanısı koymak için yeterli değildir. Meme kanseri dışındaki bazı durumlar da CA 15-3 seviyelerini artırabilir. Örneğin, bazı iyi huylu meme hastalıkları, karaciğer hastalıkları veya yumurtalık hastalıkları da CA 15-3 seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Bu nedenle, yüksek CA 15-3 sonuçları, diğer klinik bulgularla birlikte değerlendirilmelidir.

CA 15-3 Düşüklüğü Ne Anlam Taşır?

CA 15-3 seviyelerinin düşük veya normal olması, genellikle kanserin tedaviye iyi yanıt verdiğini veya hastalığın stabil olduğunu gösterir. Ancak, CA 15-3 seviyelerinin normal olması, kanserin tamamen yok olduğu anlamına gelmez. Bazı meme kanseri hastalarında, CA 15-3 seviyeleri hiç yükselmeyebilir. Bu nedenle, CA 15-3 seviyelerinin düşük olması, kanserin olmadığını veya tedavinin başarılı olduğunu kesin olarak göstermez ve diğer testlerle desteklenmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

CA 15-3 testi meme kanseri dışında hangi durumlarda yükselebilir?

CA 15-3 testi sadece meme kanseri değil, aynı zamanda bazı iyi huylu meme hastalıkları, karaciğer hastalıkları, ve yumurtalık hastalıklarında da yüksek çıkabilir. Bu nedenle, yüksek bir CA 15-3 sonucu her zaman meme kanseri anlamına gelmez ve diğer tanısal testlerle birlikte değerlendirilmelidir.

CA 15-3 testi meme kanseri teşhisi için kullanılabilir mi?

Hayır, CA 15-3 testi meme kanseri teşhisi koymak için kullanılmaz. Bu test, tanıdan ziyade tedaviye yanıtı izlemek ve nüks olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Meme kanseri teşhisi için mamografi, biyopsi ve diğer görüntüleme testleri gereklidir.

CA 15-3 seviyelerim yüksek çıktı, ne yapmalıyım?

CA 15-3 seviyeleriniz yüksek çıktıysa, bu sonucu doktorunuzla görüşmelisiniz. Yüksek CA 15-3 seviyeleri birçok farklı anlama gelebilir ve doktorunuz diğer testler ve klinik değerlendirmelerle birlikte bu sonucu en doğru şekilde yorumlayacaktır.

CA 15-3 testi yaptırmadan önce aç kalmam gerekir mi?

Hayır, CA 15-3 testi için aç kalmanıza gerek yoktur. Bu test için özel bir hazırlık gerekmemektedir. Ancak, kullandığınız ilaçlar, vitaminler ve takviyeler hakkında doktorunuzu bilgilendirmeniz önemlidir.

CA 15-3 testi sonuçlarım ne kadar sürede çıkar?

CA 15-3 testi sonuçları genellikle birkaç gün içinde çıkar. Ancak, bu süre laboratuvarın yoğunluğuna ve kullanılan yöntemlere göre değişebilir. Sonuçlarınızın ne zaman hazır olacağını doktorunuza sorabilirsiniz.

CA 15-3 testinin sonuçlarını nasıl takip etmeliyim?

CA 15-3 test sonuçlarınızı düzenli olarak doktorunuzla takip etmelisiniz. Doktorunuz, tedavi süreciniz ve genel sağlık durumunuz hakkında size en doğru bilgiyi verecektir. Test sonuçlarınızda önemli bir değişiklik olduğunda, doktorunuz gerekli tedbirleri alacaktır.

CA 15-3 testinin yan etkileri var mı?

CA 15-3 testi bir kan testi olduğundan, iğne ile kan alınması sırasında bazı riskler olabilir. Bu riskler arasında hafif ağrı, morarma, kanama ve enfeksiyon sayılabilir. Bu yan etkiler genellikle hafiftir ve kısa süreli olur.

CA 15-3 testi başka kanser türlerinde de kullanılabilir mi?

CA 15-3 testi öncelikle meme kanseri için kullanılır, ancak nadir de olsa bazı diğer kanser türlerinde de yüksek çıkabilir. Ancak, bu test diğer kanser türleri için standart bir takip aracı değildir.

CA 15-3 testi sonucum düşükse bu ne anlama gelir?

CA 15-3 testi sonucunuz düşükse veya normal aralıkta ise, bu genellikle tedavinin etkili olduğunu veya hastalığın stabil olduğunu gösterebilir. Ancak, düşük bir CA 15-3 sonucu, kanserin tamamen yok olduğu anlamına gelmez ve diğer testlerle desteklenmelidir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 6 Haziran 2024 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 6 Haziran 2024 Perşembe

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?