Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Kanser, hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması ve büyümesi sonucu oluşan bir hastalıktır. Sağlıklı hücreler gerektiği yerde ve gerektiği kadar bölünür ve ölür. Fakat kanser hücreleri bu kontrol mekanizmasını kaybeder, anormal şekilde çoğalmaya ve birikmeye başlar. Bu anormal hücre birikimleri tümörleri oluşturur. Tümörler büyüdükçe normal doku ve organlara zarar verebilir, işlevlerini bozabilir ve hatta ölüme yol açabilir.
İçindekiler

Kanser Nedir?

Kanser, vücuttaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması ve büyümesi sonucu oluşan bir hastalıktır. Sağlıklı hücreler gerektiği yerde ve gerektiği kadar bölünür ve ölür. Fakat kanser hücreleri bu kontrol mekanizmasını kaybeder, anormal şekilde çoğalmaya ve birikmeye başlar. Bu anormal hücre birikimleri tümörleri oluşturur. Tümörler büyüdükçe normal doku ve organlara zarar verebilir, işlevlerini bozabilir ve hatta ölüme yol açabilir.

Kanser Nasıl Gelişir?

Kanser, hücrelerin DNA'sında anormallikler meydana gelmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu anormallikler, %10-15 oranında kalıtsal genlerden, %85-90 oranında ise yaşam tarzı ve çevresel faktörlerden kaynaklanır.

Kalıtsal Kanser

Bazı insanlar, ebeveynlerinden aldıkları mutasyona uğramış genler nedeniyle kansere daha yatkın olabilir. Bu genler, hücrelerin büyümesini ve bölünmesini kontrol etme yeteneğini bozarak kansere yol açabilir.

Yaşam Tarzı ve Çevresel Faktörler

Sigara kullanımı, güneş ışınlarına maruz kalma, bazı kimyasallara ve virüslere maruz kalma gibi faktörler DNA'ya zarar vererek mutasyona yol açabilir. Bu mutasyonlar, zamanla kanserli hücrelerin oluşmasına neden olabilir.

DNA Hasarı ve Mutasyonlar

Mutajenler DNA'ya zarar vererek mutasyonlara yol açabilir. Mutasyonlar, hücrelerin büyümesini ve bölünmesini kontrol etme yeteneğini bozarak kansere yol açabilir.

Hücre Replikasyon Hataları

Hücreler bölündükçe DNA kopyalanır ve yeni hücrelere aktarılır. Bu kopyalama işlemi sırasında hatalar oluşabilir. Bu hatalar mutasyona yol açarak kansere neden olabilir.

Kanser Ne Kadar Yaygın?

Kanser, dünya genelinde oldukça yaygın bir sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre, kanser dünya çapında ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer almaktadır ve her yıl milyonlarca insanı etkilemektedir. Örneğin, 2020 yılında küresel olarak yaklaşık 10 milyon insan kanser nedeniyle hayatını kaybetmiş, 19.3 milyon yeni kanser vakası tespit edilmiştir.

Kanser türlerine göre yaygınlık farklılık göstermektedir. Örneğin, meme kanseri, akciğer kanseri ve kolorektal kanser en sık rastlanan kanser türleri arasındadır. Kanser sıklığı, yaş, genetik faktörler, çevresel faktörler, yaşam tarzı gibi birçok değişkene bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Kanserle mücadelede erken tanı ve etkili tedavi yöntemleri büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalar ve geliştirilen yeni tedavi yöntemleri sayesinde, birçok kanser türünde hayatta kalma oranları artmıştır. Ancak hâlâ global bir sağlık sorunu olarak önemini korumaktadır.

Kanser Belirtileri Nelerdir?

Kanser, çeşitli belirtilerle kendini gösterebilen ciddi bir sağlık sorunudur. Erken teşhis, tedavi başarısını büyük ölçüde artırabilir. İlk belirtiler genellikle hafif ve belirsizken, zamanla daha belirgin hale gelebilir. İşte kanserin yaygın başlangıç belirtileri:

 • Beklenmedik Kilo Kaybı

Kanser hücreleri vücudun normal işleyişini bozarak, enerji kullanımını değiştirebilir. Bu durum, açıklanamayan kilo kaybına yol açabilir.

 • Sürekli Devam Eden Yorgunluk

Kanserli hastalar genellikle, normal aktiviteleri bile gerçekleştirmekte zorlanacak kadar şiddetli yorgunluk hissederler.

 • Kalıcı Ağrı

Özellikle kanserin bulunduğu bölgeye yakın organlarda görülebilen sürekli ağrılar, kanserin bir belirtisi olabilir.

 • Geceleri Beliren Yüksek Ateş

Düzensiz ve nedeni açıklanamayan ateş yükselmeleri, özellikle gece saatlerinde, kanser belirtileri arasındadır.

 • Cilt Değişimi

Ciltte renk değişiklikleri, anormal benler veya yaraların iyileşmemesi gibi durumlar, bazı kanser türlerinin belirtileri olabilir.

Tedavi edilmediği takdirde ileri dönem kanser belirtileri ise daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir:

 • Kolay Morarma ve Kanama

Kanser, kanın pıhtılaşma yeteneğini bozabilir, bu da kolay morarma ve kanamaya sebep olabilir.

 • Cilt Altında Geçmeyen Yumrular ve Şişlikler

Özellikle lenf düğümlerinde meydana gelen anormal şişlikler veya sertleşmeler, kanserin yayılma belirtileri arasında görülebilir.

 • Nefes Almada Güçlük

Akciğerlere yakın bölgelerde gelişen kanserler, nefes darlığına neden olabilir.

 • Yutma Zorluğu

Özellikle boğaz, yemek borusu veya mide kanserleri, yemek yeme veya yutma güçlüğüne sebep olabilir.

Kanserde Evreleme Nedir?

Kanser, bulunduğu organ ve dokulara göre isimlendirilen, belirli hücrelerin kontrolsüzce büyüyüp çoğaldığı hastalıklara verilen genel isimdir. Kanserler, etkilediği organ ve dokuların özelliklerine göre farklı hızlarda yayılabilir ve farklı tedavi yöntemleri gerektirebilirler.

Kanserler erken tanı alıp, tedavi edilmeye başlandığında hastanın iyileşme başarısı yükselir. Bu nedenle pek çok kanser türünün değerlendirilmesi için evreleme yapılmaktadır.

Kanserin Kaç Evresi Vardır?

Evrenlendirme yapılabilen kanser türleri için genellikle 4 veya 5 evreden bahsedilebilir. Bu evreler hastalığın hangi aşamada olduğunu ifade eder. Kanserin evreleri tümörün meydana geldiği organdaki yayılımı, lenf nodlarına ulaşması ve metastazlarına göre saptanır. Bu üç kriterin birleşimi her kanser türü için farklı bir evre ifade edebilir, ancak bu evreler kabaca aşağıdaki şekilde izah edilebilir:

 • Evre 0 : Bu evreye karsinoma in situ (DCIS) da denir; sadece epitel dokudan köken alan kanserler için söz konusu bir evredir. Kanserin varlığından söz etmek için erkendir ancak kanserli hücreler oluşmaya başlamıştır. Erken tanı ve teşhisle tedavide başarı oranı yüksektir.
 • Evre 1 : Kanserin bu evresine erken evre ya da başlangıç evresi de denebilir. Kanserli hücreler, bulundukları organla sınırlıdır. Doktorunuz kanserin türüne göre Evre 1’i detaylandırabilir. Kanserli hücrelerin bulunduğu organdaki yayılımına bağlı olarak Evre 1a, Evre 1b gibi isimlendirilebilirler.
 • Evre 2 : Kanserli hücreler bulundukları organa yayılmış durumdadır. Bu evrede kanserin türüne bağlı olarak yakın lenf düğümleri etkilenmiş olabilir.
 • Evre 3 : Kanser bulunduğu organ ve yakındaki lenf düğümlerinin yanı sıra komşuluğundaki çeşitli yapılara yayılmış olabilir.
 • Evre 4 : Bu evre, ilerlemiş kanser evresi olarak da adlandırılır. Kanserin son evresidir. Bu evrede kanser; bulunduğu organa, yakınındaki organlara yayılmış ve uzak metastazlar yapmaya başlamıştır.

Kanserde Evreleme Nasıl Yapılır?

Kanserde evreleme, hastanın ve hastalığın seyrini anlayabilmek amacıyla genelleştirilmiş kategoriler üzerinden yapılır. Genel olarak kanserlerin 4 veya 5 evresi bulunmasına karşılık, her kanserde evreler bu kadar belirgin değildir. Beyin kanseri, lenfoma ve lösemide farklı evreleme teknikleri uygulanabilmektedir.

Kanser evrelerinin saptanabilmesi için, kanserli hücrelerin yayılımını ölçecek tanısal teknikler uygulanmaktadır. Tanısal yöntemlerin uygunluğunu, hekiminiz muayene sonucunda değerlendirecektir. Kanserin evrelerinin belirlenmesinde ve kanserin teşhisinde kullanılan başlıca tanısal yöntemler; biyopsi, MR, BT, ultrason, PET-CT’dir.

Eğer kanserli doku uygunsa, bir parçasının alınarak incelenmesine biyopsi adı verilir. Vücuttan alınan örnekler patoloji laboratuvarlarında değerlendirilir. Her kanserde biyopsi uygulanmaz.

MR, vücudun manyetik rezonansla görüntülenmesi tekniğine verilen isimdir. Kanserin yayılımının anlaşılmasında kullanılan başlıca tekniklerden biridir. Hastanın genel sağlık durumuna ve hastalığın seyrine göre ilaçlı ya da ilaçsız olarak uygulanabilmektedir.

BT, MR gibi bir görüntüleme sistemidir. Röntgen ışınları yardımıyla vücudun ilgili kısımlarının görüntülenmesi işlemidir. Ultrason, MR ve BT gibi bir görüntüleme sistemidir. Ses dalgalarıyla çalışır, vücudun iç görüntüsünün elde edilmesini sağlar.

Kanser Tedavisi

Tedavi ile İyileşme

Tedavinin temel amacı, kanseri iyileştirerek normal bir yaşam süresi sağlamaktır. Bu, spesifik durumunuza bağlı olarak mümkün olabilir veya olmayabilir.

Birincil Tedavi

Birincil tedavinin amacı, vücudunuzdan kanseri tamamen çıkarmak veya kanser hücrelerini öldürmektir. Birincil tedavi olarak cerrahi en yaygın yöntemdir, fakat kanseriniz radyasyon terapisine veya kemoterapiye özellikle duyarlıysa, birincil tedaviniz bu terapilerden biri olabilir.

Adjuvan Tedavi

Adjuvan terapinin amacı, birincil tedaviden sonra kalan kanser hücrelerini öldürerek kanserin tekrarlamasını azaltmaktır. Yaygın adjuvan tedaviler arasında kemoterapi, radyasyon terapisi ve hormon terapisi bulunur.

Palyatif Tedavi

Palyatif tedaviler, tedavinin yan etkilerini veya kanserin kendisi tarafından sebep olunan belirtileri hafifletmeye yardımcı olabilir. Cerrahi, radyasyon, kemoterapi ve hormon terapisi tümü, iyileşme mümkün olmadığında belirtileri hafifletmek ve kanserin yayılmasını kontrol altına almak için kullanılabilir. Ayrıca, ağrı ve nefes darlığı gibi belirtileri hafifletmek için ilaçlar kullanılabilir. Palyatif tedavi, kanseri iyileştirmeyi amaçlayan diğer tedavilerle birlikte kullanılabilir.

Kanser Tedavi Seçenekleri

Cerrahi

Cerrahinin amacı, kanseri veya olabildiğince fazla kanser dokusunu çıkarmaktır.

Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için ilaç kullanır.

Radyasyon Terapisi

Radyasyon terapisi, kanser hücrelerini öldürmek için yüksek güçlü enerji ışınları kullanır. Radyasyon tedavisi, vücudun dışından bir makineyle (dış hüzme radyasyon) veya vücudun içine yerleştirilen kaynaklarla (brakiterapi) yapılabilir.

Kemik İliği Nakli

Kemik iliği nakli, aynı zamanda kök hücre nakli olarak da bilinir. Kemik iliğiniz, kan hücrelerini üreten kemiklerinizin içindeki maddedir. Kemik iliği nakli, doktorunuza kanserinizi tedavi etmek için daha yüksek dozlarda kemoterapi kullanma imkanı tanır. Ayrıca hastalıklı kemik iliğini değiştirmek için kullanılabilir.

İmmünoterapi

İmmünoterapi, vücudunuzun bağışıklık sistemini kullanarak kanserle savaşır. Bağışıklık sisteminiz, kanseri bir yabancı olarak tanımadığı için kanser vücudunuzda kontrolsüz bir şekilde yaşayabilir. İmmünoterapi, bağışıklık sisteminizin kanseri "görüp" saldırmasına yardımcı olabilir.

Hormon Terapisi

Bazı kanser türleri, vücudunuzun hormonları tarafından desteklenir. Örnekler arasında meme kanseri ve prostat kanseri bulunur. Bu hormonları vücuttan çıkararak veya etkilerini bloke ederek kanser hücrelerinin büyümesini durdurabilirsiniz.

Hedefe Yönelik İlaç Tedavisi

Hedefe yönelik ilaç tedavisi, kanser hücrelerinin hayatta kalmasını sağlayan spesifik anormalliklere odaklanır.

Klinik Araştırmalar

Klinik araştırmalar, kanseri tedavi etmenin yeni yollarını araştıran çalışmalardır. Şu anda binlerce kanser klinik araştırması yapılmaktadır.


Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma Yayımlanma Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma

Benzer İlgi Alanları

TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE

Birimin Tüm İlgi Alanları

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?