Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Genel Değerlendirme

Check Up Muayenesi Hekimler tarafından detaylı muayene, bulguların değerlendirilmesi, sonuçların aktarılması ve ek işlemlerin planlanması ile ilgili uygulamalar gerçekleştiriliyor. Üroloji, diş, kardiyoloji, jinekoloji, pediyatri gibi bölümlerin uzmanları tarafından yapılan kontroller, check up panellerine bağlı olarak farklılıklar gösterebiliyor.

Laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesi Biyokimya hekimi tarafından laboratuvar sonuçları hastanın anlayabileceği bir dilde anlatılıyor ve önerileri varsa anormal durumlar, ilgili branş hekimine iletiliyor. Değerlendirilen tüm sonuçlar check up hekimi tarafından check up misafirlerine aktarılıyor.

Radyolojik İncelemeler

 • Akciğer Grafisi

  Bronşit, bronşiolit v.b. gibi akciğer hastalıkları, zatürre, verem, akciğer tümörü ve yara gibi durumların teşhisine yardımcı görüntüleme yöntemidir. Kalp ve solunum sisteminin ön değerlendirmesinde kullanılır.

 • Mamografi ve Meme Ultrasonografisi

  Memede hastalık, kist ve tümörlerin teşhisinde kullanılan yöntemdir. Meme kanserinin erken tanısında kullanılır.

 • Tüm Batın Ultrasonu

  Karaciğer, safra kesesi, safra kanalı, üriner sistem, mesane, yumurtalıklar, böbrekler gibi iç organları görüntüleme ve rahatsızlık durumlarında teşhis için kullanılıyor.

 • Jinekolojik Ultrason

  Rahim ve yumurtalıklarda olan düzensizlik, kist ve tümör gibi oluşumları görüntüleme yöntemidir.

 • Tiroid ultrasonu

  Boynun ön tarafında bulunan tiroid bezinin boyutlarındaki değişimi, nodül vb. oluşumları tetkik etmek amaçlı yöntemdir.

 • Kemik Yoğunluğu Ölçümü (Femur)/ Kemik Yoğunluğu Ölçümü (Lomber)

  Kemik mineral yoğunluğunun ölçümü ve kemik erimesini belirlemek için kullanılan tanısal görüntüleme tetkikidir. Kemik dokusunun dayanıklılığı minerallerin (Ca, P) miktarı ile orantılıdır. Kemik yoğunluğu (dansitesi) ölçüm yöntemlerindeki amaç kemiğin bu mineral kısmının miktarsal oranını belirlemektir. Kemikteki mineral kaybı ne kadar fazla ise yoğunluk o kadar düşük ölçülür. Bu durumda kemik mineral yoğunluğu azalmış yani kemik erimesi (osteoporoz) meydana gelmiş şeklinde yorumlanır. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda ortaya çıkabilecek kemik erimesinin erken tanısında kullanılır.

 • Lumbo Sakral Vertebralar (İki Yönlü)

  Bel omurlarının ön-arka ve yandan çekilen 2 yönlü filmidir. Osteoporoz hastalarında belde çökme kırığı olabilmektedir. Bunun değerlendirilmesinde kullanılır. Kemik erimesi olan hastalarda belde çökme olabilmektedir, diğerlerinde ise kronik bel ağrısı olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.

 • BT, Koroner Anjiyo

  Koroner arterlerin saniyeler içinde görüntülenmesini sağlayan tetkikidir. Koroner arter hastalığın riskini belirler ve tıkanıklıkların görüntülemesini sağlar. Aterosklerozun kalp damarlarındaki hasarı değerlendirmek için kullanılan bir görüntüleme tetkikidir.

 • Düşük Doz Toraks, BT

  Normal BT’ ye göre çok daha az radyasyon dozu ile akciğerin görüntülenmesini sağlar. Akciğer kanser riski olan hastalarda önerilir ve akciğerin daha detaylı görüntülemesini sağlar.

 • Panoramik Diş Filmi

  Çenelerin ve tüm dişlerin tek bir filmde görüntülenmesini sağlayan tetkiktir.

 • Karotis RDUS (iki taraflı)

  Beyine giden ana damarların görüntülenmesidir. Eğer kan damarında daralma veya tıkanıklık varsa ileride felç riskini önlemek için uygulanan tetkikidir.

Kardiyolojik İncelemeler

 • EKG Elektrokardiyografi

  Bu yöntem ile kalp kası ve sinir iletileri incelenir. Ayrıca ritim bozuklukları ve kalp damar tıkanıklarının teşhisinde yardımcı olur. Efor Testi ve EKG Kalp ritim düzensizliklerinin ve koroner damar yetersizliğinin ön tanısında kullanılan yöntemlerdir.

 • Ekokardiyografi (EKO)

  Kalp kası ve kapakçıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Laboratuvar İncelemeleri

 • CEA

  Tarsinoembriyonik antijen olarak adlandırılan, bağırsak, prostat, karaciğer, akciğer, mide, meme ve over (yumurtalık) gibi kanser türleri için genel tarama testidir.

 • CA 125 (kanser antijen 125 )

  Özellikle yumurta ve over (yumurtalık) kanserlerinin tespitinde kullanılan bir antijendir.

 • PSA (Prostat Spesifik Antijeni)

  Erkeklerdeki prostat bezindeki iltihap ve ya kanser tespiti için kullanılan bir tetkikidir.

 • ASO

  Daha önceden geçirilmiş bir streptokok bakterisinden oluşan enfeksiyonu gösteren testtir. Sonucunun yüksek çıkması romatizmal hastalıklara yatkınlığı gösterebilir.

 • CRP (C-reaktif protein)

  Vücutta düşük seviyede bulunan, tanıdan daha çok, klinik şüpheleri desteklemek amacıyla kullanılan bir proteindir. Yüksek olması durumunda, vücutta bir enfeksiyon yada inflamatuvar bir hastalık olduğunu söylemek mümkündür.

 • RF (Romatoid Faktör)

  Genellikle eklemleri etkileyen ve enflamatuar bir hastalık olan romatoid artriti tanı amacıyla kullanılır.

 • ELİSA HIV (insan bağışıklık yetmezlik virüsü)

  AIDS hastalığıyla karakterize bir virüstür. Bu virüs vücuda girdiği andan itibaren yaklaşık 3 ay içerisinde, vücudun savunma mekanizması bu virüsle savaşmak için özel antikorlar üretir. Bu antikorları ve antikor oluşumuna sebep olan antijeni tespit etmek için ELİSA testi kullanılır.

 • Anti-HIV 1+2 HIV P24

  Antijenini tespit amaçlı kullanılan, AIDS virüsün vücuda alımından yaklaşık 2 hafta sonra, erken tanı için kullanılan bir testtir.

 • Hepatit Bs Antijeni (HBsAg)

  Vücutta bulunan Hepatit B antijenini tespit amacıyla, Hepatit B hastalığının tanısında kullanılan testtir.

 • Hepatit Bs Antikoru (Anti-HBs)

  Hepatit B virüsünün yüzey antijenine karşı, vücut tarafından üretilen protein yapılı antikoru tespit amaçlı uygulanan testtir. Bu test Hepatit B ye karşı bağışıklık kazanıldığını tespit etmek için kullanılır ve aşılanma ihtiyacını belirler.

 • Tam Kan Tahlili

  Hemogram Kan sayımı sonuçları, hematolojik ve diğer birçok sistemle alakalı tespit imkanı sağlar. Eritrositlerle (kırmızı kan hücresi) ilgili olarak genellikle Hgb(hemoglobin), Hct(hematokrit), MCV, MCH, MCHC testleri yapılır. Anemi durumlarında ise Hgb ve Hct düşük değerlerde seyrederken, MCV, MCH, MCHC tarama amaçlı kullanılmaz. Kansızlık ile ilgili ve kansızlığa sebep olabilecek kronik hastalıklar ile ilgili ön bilgi verir. Diğer kan hücreleri ise enfeksiyon, inflamatuvar ve kan hastalıklarının tespitinde kullanılır.

 • Total lipid

  Kanda bulunan tüm yağların toplamıdır. Yapısında yaygın olarak kolesterol ve trigliserid bulunur.

 • Kolesterol Total

  Kandaki iyi (HDL) ve kötü (LDL) kolesterolün toplamıdır.

 • HDL (iyi huylu kolesterol)

  Karaciğer ve bağırsaklarda üretilen bir lipoproteindir, Vücutta yüksek miktarda bulunması, damar sertliği ve ateroskleroz gibi hastalıklara karşı koruma sağlar. Egzersizle değerleri yükseltilebilir.

 • LDL (kötü huylu kolesterol)

  Karaciğerde üretilen, düşük yoğunluklu, kan yoluyla kolesterolü taşıyan lipoproteinlerdir. Yüksek olması durumunda, damar tıkanıklığı, damar sertliği ve kalp rahatsızlıkları riski artar.

 • VLDL kolesterol

  Kötü huylu kolesteroller gurubuna dahildir. Bağırsaktaki yağların depolanmasına yardım eder. Ayrıca kan damarlarında ki LDL reseptörlerine bağlanarak, damar sertliği ve damar tıkanması gibi rahatsızlıklara meydan hazırlar.

 • Trigliserid

  Kandaki gliserol ve 3 yağ asidinin birleşmesinden oluşan bir yapıdır. Kanda, kolesterol ile beraber yüksek miktarda bulunduğu takdirde, damar tıkanıklığı, kalp ve pankreas hastalıklarına ortam hazırlar. Bu yüzden kolesterol değerleri ile beraber kontrol edilir.

 • Kan şekeri testi

  Vücuttaki glukoz miktarının, şeker hastalığı tanısı ve vücuttaki karbonhidrat metabolizmasının analiz edilmesi için uygulanan testtir.

 • Üre Testi

  Böbreklerdeki işlev bozukluklarından dolayı düzeyi artan bir proteindir. Karaciğerde üretilen üre; böbrek işlev bozukluğu, karaciğer yetmezliği tanısı amaçlı kullanılabilir.

 • Ürik Asit

  Gut hastalığının tanı ve izlenmesinde ve kalp hastalıkları açısından risk faktörünün belirlenmesinde kullanılır.

 • Kalsiyum testi

  Kemik ve kalp damar sistemi için destekleyici olan kalsiyumun kandaki değerlerinin analiz edilmesidir. Eksikliği kemik hastalıklarına ve kalp ritimlerinde bozulmalara neden olur.

 • Demir testi

  Vücuttaki demir seviyesinin kontrolü haricinde, Anemilerin detaylı tanılanmasına yardımcı olur.

 • Demir bağlama

  Demirle birlikte ileri tetkik için değerlendirilen testtir. Demir eksikliğinden kaynaklanan anemilerde (kansızlıkta) demirin taşınma potansiyeli ile ilgili bilgi verir.

 • Sodyum

  Hücre dışında bulunan sıvının en önemli elektrolittir. Vücutta osmotik basınç, asit baz dengesi, sıvı elektrolit dengesi değerlendirilmesinde etkin rol oynar.

 • Potasyum

  Hücre içinde en çok bulunan elektrolittir. Sodyumla beraber sinir ve kas sisteminin fonksiyonlarında önemli rol oynar. Kalp hastalıkları, asit-baz dengesi, ve tansiyon hastalıklarının erken tanısında önem taşır.

 • Klorür

  Hücre dışında en çok bulunan elektrolittir. Vücuda alınan klorürün büyük bir bölümü bağırsaklarda emilir ve idrarla atılır. Genellikle asit-baz ve elektrolit dengesi ve su metabolizmasının analizinde kullanılır.

 • Elektrolitler (sodyum, potasyum, klorür)

  Hücrelerde bulunan elektrolitlerdir. Vücutta osmotik basınç, asit baz dengesi, sıvı elektrolit dengesi ve su metabolizmasının analizinde kullanılır.

 • Albumin

  Kan plazmasında bulunan en yaygın proteindir. Karaciğer fonksiyonlarının bozulması, travma, yanık gibi durumlarda vücuttaki yoğunluğu düşerken, hücre plazmasındaki su yoğunluğunun azalmasıyla beraber, vücuttaki yoğunluğu artar.

 • Tam idrar

  Tam idrar analizi İdrarda bulunan, kum, protein, albümin, ürobilinojen, ürobulin, nitrit ve keton, iltihap gibi durumları tespit eder. Böbrek ve idrar yolları hastalıklarında teşhis için kullanılan önemli bir analizdir.

 • AST, SGOT

  İlk olarak kalp ve kas hücrelerinde, sonrasında ise böbrek, karaciğer, beyin, pankreas, dalak ve akciğerde oluşan doku hasarlarını 12 saat içerisinde belirleyen testtir.

 • ALT, SGPT

  İlk olarak karaciğer ve böbrek hücresinde bulunur, sonrasında kalp sistemi ve iskelet kaslarında bulunur. Akciğer, pankreas ve dalakta en az seviyede bulunur. Genellikle hepatit ve siroz gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların etkilerini gözlemleme ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır. Bunun yanı sıra, karaciğer hücresi ölümü, kalp yetmezlikleri, şoklar, travmalar, karaciğer tümörleri, kalp krizi, gebelik zehirlenmesi gibi durumlarda seviyesi artıyor.

 • Gama Glutamil Transferaz (GGT)

  Pankreas, karaciğer ve böbreklerde bulunan bir enzimdir. En sık böbrekte bulunmasına rağmen, genellikle karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır. Ayrıca kolon ve göğüs kanserlerinin tanısında yol gösteriyor.

 • Hemoglobin

  A1c 3-4 aylık bir süredeki ortalama kan şekeri düzeyi hakkında bilgi verir.

 • TSH

  Tiroit hastalıklarının ve kalp hastalıkları açısından risk faktörünün belirlenmesinde kullanılır.

 • LPa

  Kalp damar hastalıkları yönünden riskin belirlenmesinde yardımcı olur.

 • Homosistein

  Damar hastalıkları, özellikle kalp damar tıkanması ve ven trombozu riskinin tayini için kullanılır.

 • Helikobakter pilori

  Mide ve bağırsakta çeşitli bölgelerde bulunan bir bakteridir. Asitle beraber bulunduğu bölgede kronik bir iltihaplanmaya neden olur ve bu iltihaplanma sonucunda, dokuda deformasyon ve ülser oluşuyor.

 • CA 19-9

  Pankreas, kolon, kolanjiokarsinom gibi sindirim(mide ve bağırsak) sistem kanserlerinde ve adenokarsinomlarda seviyesi artan bir antijendir. Kanser markerları olarak bilinir yükseldiğinde ileri tetkik gerektiriyor.

 • Gaitada Gizli Kan testi

  Erken dönem kolon kanseri, mide kanaması ya da iç kanama gibi durumları teşhis etmek için kullanılan yöntemdir.

 • Total IgE

  Vücudun çeşitli alerjenlere karşı, soluma, temas, ve alımla ilgili bağışıklık sisteminin tepkisini gösteren yöntemdir.

 • Beta-Crosslaps (Beta-CTx)

  Kemik yıkımı belirtecidir. Yükselmiş düzeyi, artmış kemik yıkımı ile beraberdir. Osteoporoz ve tedavisinin değerlendirilmesinde kullanılır. Örnek, sabah aç olarak alınmalıdır.

 • Eritrosit Sedimantasyon Hızı(ESR)

  Sedimantasyon oranı veya eritrosit sedimantasyon hızı (ESR), vücudunuzda meydana gelebilecek iltihaba bağlı aktiviteleri ortaya çıkartmakta kullanılan bir kan testidir. Sedimantasyon oranı testi tek başına bir tanı aracı değildir, ama test sonucu doktorunuzun vücudunuzda oluşan iltihaba bağlı bir rahatsızlığı açıklığa kavuşturmasına ya da tanı koymasına yardımcı olabilir. Genellikle; maligniteler, enflamatuar hastalıklar, romatizmal hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyon hastalıkları gibi rahatsızlıklarda başvurulan testtir.

 • Estradiol (E2)

  E2 hormonu yani östrojen oranı, kan ya da idrarda bulunmakta olan östrojen hormonların seviyesini belirleyen bir değer olarak bilinir. Östrojen seviyesinin azalmasıyla kemik kaybı hızlanır ve menopozal dönemde gözlenen osteoporoz ortaya çıkar.

 • Folikül Stimülan Hormon (FSH)

  FSH hormonu Hipofizden salgılanan bir hormondur. Erkekte ve dişide benzer bir protein yapısı taşır. Lütein yapıcı hormonla (LH) beraber yumurtalığın ve erbezlerinin işlevlerine katkıda bulunur. Kadınlarda yumurtalık folikülerinin olgunlaşmasını, erkekte spermalozoonların üretimini ve olgunlaşmasını yapar. FSH (folikül uyarıcı hormon) beyinden salgılanan ve yumurta gelişiminde önemli rolü olan bir hormondur. Bu test çocuk sahibi olma sorunlarınız, cinsiyet organı yetersizliği ve hipofiz tümörü düşündüren bulgularınız varsa hipofiz fonksiyonu değerlendirmek için uygulanan bir testtir. Özellikle kadınların menopoz dönemine girip girmediklerini ayırt edecek testlerden biridir.

 • Parathormon (PTH)

  İntakt Parathormon kemik metabolizmasının düzenlenmesinde ve kan kalsiyum düzeyinin ayarlanmasında önemli rol oynar. PTH düzeylerinin yüksek veya düşük olması kemikler ile ilişkili problemlere sebep olur.

 • Co-test

  Rahim ağzı kanseri için yapılan smear testi ve HPV testlerinin aynı anda yapılmasıdır.

 • Çinko

  Vücudumuzdaki hormonlar ve enzimler için önemli bir mineraldir. Bağışıklık sisteminde önemli rol oynar.

 • Vitamin B12

  Kırmızı kan hücre üretimi ve merkezi sinir sisteminin korunmasını sağlayan bir vitamindir. Kansızlık ve sinir hasarlarının tespitinde yardımcı olur.

 • Ferritin

  Vücuda demir depolamakla görevli bir proteindir. Kansızlığın nedenlerini araştırmasında kullanılır.

 • Folik Asit

  Hücre büyüme ve yenilenmesi için DNA ve alyuvar oluşumu için önemli bir B grubu vitaminidir. Özellikle hamilelik döneminde önemlidir.

 • Vitamin D

  Kalsiyum ve fosfor metabolizması ve kemik mineralizasyonuna etkili bir hormondur.

 • Kreatinin

  Böbrek fonksiyonunu ve böbrek hastalıklarının tanısında kullanılır.

 • Kalsiyum/Kreatinin Oranı

  Spot İdrar İdrarda kalsiyum atılımını gösterir.

 • CA 15-3

  Meme kanseri riskini gösterir.

 • CA 72-4 Mide

  Bağırsak ve kadın üreme organları, meme kanseri riskini gösterir.

 • Magnezyum testi

  Kas ağrıları ve kramp nedeni ile önemli bir elektrolit olup eksikliği tüm vücudu etkiler.

 • Fosfor Testi

  Kalsiyum gibi fosforda önemli bir elementtir. Paratiroid bezi bozuklukları, böbrek ve kemik hastalıkları hakkında ipucu vermektedir.

 • Mikroalbümin

  Spot İdrar Özellikle hipertansiyon ve diyabetin yaptığı böbrek bozukluğunun ilk ve en önemli göstergesidir.

 • Folat

  Kan hücre yapımında önemli olup pek ok organ işleyişinde anahtar noktadadır.

 • Laktat Dehidrogenaz

  Vücuttaki aşırı ve düzensiz hücre yıkımını gösterir.

 • Alkalen Fosfataz

  Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonu hakkında bilgi verir.

 • Testosteron

  Erkekler hormonu olup seviye takipleri cinsel yaşam açısından önemlidir.

Diğer Terimler

 • Vajinal Smear (PAP Smear)

  Kültür Rahim ağzı kanserleri ve iltihaplarında erken tanı için uygulanan yöntemlerdir. 18 yaş üstü her kadının düzenli yaptırması gereken bir testtir.

 • Odyo+Timpanometri

  İşitme kaybı ve kulak ile ilgili bilgi verir.

 • Solunum Fonksiyon Testleri

  Akciğer kapasitesi ve fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. KOAH ve astım hastalıkların tanısı ve şiddetini değerlendirmek için kullanılır.

 • Sigmoidoskopi veya Kolonoskopi

  Kalın bağırsak kanserlerinde erken tanı için uygulanan yöntemlerden biridir.

 • MMSE (kognitif değerlendirme)

  Unutkanlık ve aşırı unutkanlık için belirleyicidir.

 • GYA ve GGYA değerlendirilmesi (Günlük Yaşam Aktivitesi, Grutrümantal Günlük Yaşam Aktivitesi)

  Kişinin günlük ve enstrümental aktivitelerini belirler. Ve ileri yaşlar için takibi gereklidir.

 • Geriatrik Depresyon Skalası

  Yaşlanma ile oluşan pek çok hastalığı tetikler ve taraması diğer hastalıkların sebebini anlamak için çok önemlidir.

Check Up ve Testlerde Karşılaşılan Yaygın Sağlık Terimleri

Adrenalin: Epinefrin olarak da bilinen, böbrek üstü bezlerinin iç kısımlarından salgılanan endokrin hormondur. Salgılandığı durumlarda, kalp atış hızı artar, kan basıncı yükselir, göz bebekleri büyür, kan şekeri yükselir. Tıp biliminde adrenalin, anaflaktik şok, alerjik reaksiyonlar, astım, göz tansiyonu ve kalp durması gibi durumlarda kullanılır.

Anestezi: Cerrahi operasyonlardan önce hastaya uygulanan, operasyon sırasında hastanın ağrı hissetmemesi için, vücudun tümü ya da bir bölümünü ağrıya duyarsız hale getirmek için kullanılan iğne ya da gaz şeklindeki anesteziklerin uygulanmasıdır.

Anjiyo: Kalp, atardamar ve toplardamarın iç kısımlarını görüntüleme metodudur. Damar sertliği, tıkanıklık, daralma gibi hayati önem taşıyan hastalıkları teşhis amaçlı kullanılır.

Aort: İnsan vücudunun ana atar damarıdır. Oksijenlenmiş kanının vücudun dokularına dağılmasında rol oynar. Kalbin sol ventrikülünden(karıncığından), karnın alt kısmına doğru devam eder daha sonra başka atar damarlara dallara ayrılır.

Artroskopi: Diz, omuz, bilek, dirsek ve kalça gibi eklemlerde oluşan düzensizlikler, kireçlenme, bağ yırtılmaları, eklem kıkırdak hasarı, iltihaplanma, serbest cisimlerin çıkarılması gibi durumlarda tanı ve tedavi amacıyla yapılan bir mikro cerrahi uygulamasıdır.

Bağışıklık: Mikroorganizmalara karşı vücudun gösterdiği dirençtir. Aynı zamanda immünite olarak da bilinir. Aktif ve pasif olmak üzere 2 çeşit immünite vardır. Aktif immünite, hastalığın geçirilmiş olmasıyla edinilen bağışıklıktır, Pasif immünite ise, aşılar ile oluşturulabilinen, vücut savunmasını harekete geçirecek şekilde mikroorganizmanın zayıflatılarak vücuda verilmesidir.

Bakteri: Virüslerden büyük, mantarlardan küçük olan tek hücreli organizmalardır. Zararlı, zararsız ve faydalı türleri vardır.

Benign: İyi huylu tümörler için kullanılan bir tabirdir. Bu tümörler bulundukları hücrede kalırlar ve dağılım göstermezler.

Biopsi: Şüpheli bir dokudan, muayene amaçlı küçük bir parça alınması işlemidir.

Bronkoskopi: Bir tüp aracılığıyla doğrudan soluk borusu ve bronşları incelemeye yarayan tekniktir. Bunun yanı sıra, incelenmek üzere parça alımı ve yabancı cisim çıkartılması gibi durumlarda da kullanılabilir.

Eforlu EKG: Kalp ritim düzensizliklerinin ve koroner damar yetersizliğinin ön tanısında kullanılan bir yöntemdir.

Ekokardiografi: Ses dalgaları yardımıyla, kalbin iç yapısı, kapak fonksiyonları ve çalışma durumunun incelenmesi metodudur.

Enfarktüs: Kalpteki ana atar damarlardan birinin, kan pıhtısı ya da aterom (yağ plağı) plağı sonucu oluşan tıkanmanın neden olduğu doku ölümüdür.

Enfeksiyon: Virüs, bakteri ve mantarların neden olduğu hastalıklardır. Bu hastalıklar, canlılar arası ve doğadan geçişlerle bulaşabilirler.

Gaita testi: Bağırsaklarda bulunan ve enfeksiyon yapıcı bakterileri incelemek için gaita (dışkı) örneğinin, incelenerek analiz edilmesidir.

HPV: Mukoza ve derideki epitel hücreleri etkileyen ve cinsel yolla bulaşabilen bir DNA virüsüdür. Mukozal bölgelerdeki tutumuyla beraber, birçok kanser türüne neden olabilmektedir.

İmplant: İşlevini yitirmiş, yetersiz, eksik veya hasarlı olan, diş, kemik, eklem gibi vücut bölümlerine yerleştirilen yapay cisimdir.

Kist: Vücudun her tarafında oluşabilecek, içi su dolu etrafı zar veya kabuk ile çevrili olan oluşumlardır.

Kolesterol: Hayvan ve bitki gibi canlıların dokularında ve kan plazmasında bulunan, vücuda alımı söz konusu olduğunda, yıkılımı karaciğer tarafından yapılan bir tür steroldür (yağ asididir).

Kolostomi - ileostomi: Kalın ve ince bağırsağın, çeşitli sebepler ile, ameliyatla karın duvarından dışarı açılması ve dışkılamanın torbaya dolmasını sağlamak için yapılan işlemdir.

Malign: Sınırları belli olmayan ve etrafındaki birçok hücreye yapışık halde bulunan kötü huylu tümörlerdir. Kan veya lenf sistemini kullanarak vücudun çeşitli bölgelerine yayılım gösterebilir. Bu duruma metastaz denir.

Mamografi: Meme hücrelerinde düzensiz bir çoğalma, tümör, kist gibi oluşumları tespit için kullanılan bir tetkiktir. Kadınlarda, 40 yaş ve sonrasında, yılda en az 1 kez yaptırılması gerekir.

Melanoma: Koyu renkli bir pigment olan melanin üreten, kötü huylu bir tümördür. Deri, bağırsak, göz, beyin gibi vücudun birçok bölgesinde bulunabilirler.

Narkoz: Ameliyat öncesi hastaya uygulanan narkotik ilaçlardır. Bu sayede hasta ameliyat esnasında ağrı hissetmez.

Ödem: Kalp, böbrek ve bazı travmalar ve alerjik reaksiyonlardan dolayı, vücudun bazı bölgelerinde anormal derecede sıvı birikmesidir.

Polip: Genital bölge, solunum sistemi, gırtlak, mide, bağırsak gibi vücudun çeşitli yerindeki organların epitel doku ve mukozasında oluşan iyi huylu tümörlerdir.

Stent: Vücutta akışı bulunan üriner sistem, koroner damarlar ve diğer damar sistemlerindeki bölgelerde daralmayı önlemek amacıyla, daralmanın olduğu yere yerleştirilen tüptür.


Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 3 Mart 2019 Pazar

Benzer İlgi Alanları

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?