Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Rektal Kanama Nedir?

Çocukluk çağında rektal kanama sık görülen bir durumdur ve aileler için korkutucu olabilir. Ancak çoğu zaman kabızlıktan kaynaklanan anal fissür denen makattaki çatlaklar kanamaya neden olur ve ciddi bir durum değildir. Kanamayı durdurmak ve anal fissürün tedavisi için önce kabızlığı yok etmek gerekir.

Dışkıda kan görülmesi ise bazı hastalıkların belirtisi olarak karşımıza çıkabilir ve doktora tarafından kaynağı araştırılmalı, gerekli tedavi uygulanmalıdır.

Çocuklarda Rektal Kanama Nedenleri Nelerdir?

Kabızlık nedeniyle sertleşen kaka zorlanmaya bağlı olarak anüs etrafında anal fissür dediğimiz yüzeysel çatlaklara neden oluyor. Bu durum daha çok abur cubur yenilmeye başlanan oyun çocukluğu çağında görülüyor.

Anal fissür nedeniyle kakasını yapmaya çalışırken canı acıyan çocuk, kakasını tutmaya başlıyor. Bekledikçe kaka daha çok sertleşip daha fazla çatlağa neden oluyor ve çocuk böylece bir kısır döngüye giriyor. Bunu önlemek için çeşitli yöntemler olmakla birlikte temelde çocuğun beslenme ve yaşam biçimini değiştirmek gerekiyor.

Ayrıca kabızlık ve zorlanma nedeniyle oluşan hemoroidler de ileri dereceye geldiklerinde kanamaya neden olabiliyor.

Daha az olmakla birlikte polipler, bağırsakların içi içe girme tıkanıklığı, Meckel divertikülü, Crohn hastalığı ve ülseratif kolit, bağırsak enfeksiyonu ve parazitler ishal ve kanamaya neden yol açabiliyor. Bazı yiyecekler ve ilaçlar da dışkının kanlı görünmesine neden olabiliyor.

Çocuklarda Rektal Kanama Belirtileri Nelerdir?

Tek başına dışkı görünümüne bağlı olarak rektal kanamanın kaynağını veya türünü bilmek her zaman mümkün olmaz. Rektal kanama kabızlıktan kaynaklanabileceği gibi kimi zaman bağırsaktaki çeşitli rahatsızlıkların sebebi olabileceğinden doktora başvurmak ve gerekli testleri yaptırmak gerekiyor.

Dışkıda kan görülmesi üst sindirim sisteminde (mide ve ince bağırsak) ya da alt sindirim sisteminde (kolon, rektum ve anüs) kanama olduğunu gösterebiliyor.

 • Mide ve ince bağırsaktaki kanama genellikle siyah, çok koyu renkli dışkıya neden olur. Çoğu durumda, çocuk ayrıca kahve telvesi gibi görünen kırmızı veya siyah şekilde kusuyor.
 • Alt sindirim sistemindeki kanamada genellikle dışkıda parlak kırmızı kan görülüyor.  

Anal Fissür

Çocukluk çağındaki dışkılama sırasındaki kanama nedenleri arasında ilk sırada yer alır. Her yaşta görülmekle birlikte bebeklikten çocukluğa geçiş döneminde daha sıktır. Bu dönemde katı gıdalarla beslenmeye geçildiğinde çocuğun dışkısı da giderek katılaşmaya başlar. Birçokları için sorunsuz geçen bu dönem, bazılarında daha katı ve büyük hacimli dışkı yapma şeklinde olmaktadır. Bunun sonucu olarak anüs kenarında yırtık (çatlaklar) oluşmaktadır.

Son derece acı veren bu yaralanma dışkının daha da geciktirilmesi sonucunu doğurur. Daha katı ve daha hacimli dışkı giderek daha derin fissür açılmasına yol açan bir kısır döngü içine girer.

Anal Fissür Belirtileri
 • Bezde ya da iç çamaşırda görülen küçük lekeler şeklinde açık kırmızı kan
 • Anüste, genelde arka duvarda çizgi şeklinde yırtılma
 • Dışkı üzerinde çizgi şeklinde kan
 • Büyük çocuklarda tuvalet sırasında ağrı
 • Kabızlık nedeniyle dışkının daha katı ve hacimli olması, kan görülmesi
 • Fissürün ucunda deri katlantısı

Rektal Polip

Polip bağırsakta bir sap ucundan ya da sapsız olarak bir yere bağlı bir çeşit urdur. Çocukluk çağında en sık kanama nedenlerinden biridir. 5-15 yaşları arasında görülür. Boyutları 2-20 mm kadar olabilir. Olguların yarısında tek polip olmasına karşın sayıları 10’a kadar çıkabilmektedir.

Polipler, bağırsak duvarına genellikle bir sapla bağlıdır. Dışkı sürtünmeleriyle yüzeyinden kolayca kanar. % 70’inin son bağırsak (rektum), %15’inin de altbağırsak (sigmoid) yerleşimli olduğu bildirilmektedir. Hemen tamamı iyi huylu urlar olmakla birlikte patolojik inceleme şarttır.

İlk belirtisi dışkıda kan görülmesidir. Çizgi halinde dışkının üzerine bulaşmış bir halde ya da dışkıdan hemen sonra birkaç damla olarak görülebilir. % 10 olguda ilk belirti dışkılama sırasında anüsten polip sarkmasıdır. Kramp tarzı karın ağrıları ve hafif ishal de yakınmalar arasında bulunabilir. Kendiliğinden kopma sonrası daha fazla bir kanamadan söz edilir.

Rektal Polip Belirtileri
 • Dışkıda kan (Çizgi halinde, dışkının üzerine bulaşmış bir halde ya da tuvaletten hemen sonra birkaç damla olarak görülebilir)
 • Dışkılama sırasında anüsten polip sarkması 
 • Kramp tarzı karın ağrıları ve 
 • Hafif ishal 
 • Kendiliğinden kopma sonrası daha fazla kanama.

Bağırsakların İç İçe Girerek Tıkanması (İnvajinasyon)

En sık 4-12 aylık bebeklerde görülmekle birlikte tüm yaşlarda görülebilir. Bol çilek jölesi şeklinde kanama ve kramplar tarzında zaman zaman gelen karın ağrıları ile birliktedir. Çocuk kakasını yapmaz ya da yapınca da parlak kırmızı ve cıvık kıvamda kanlı yapar.

Bir kabızlık ya da sıklıkla ishal sorası da görülebilir. Ağrılar arasında çocuk başlangıçta sakindir. Ancak erken fark edilmezse önce kusma ve karın şişliği; giderek ateş ve düşkünlük tabloya eklenir.

Su kaybı nedeniyle hasta ileri derecede halsizdir. Bağırsakların birbiri içine eldiven parmağı ya da dürbün gibi girmesi olarak tarif edilebilir. Nedeni genellikle belli değildir. Daha büyük çocuklarda bu duruma küçük bağırsak urları (polip), kitleler ve doğuştan gelen bazı yapılar (divertikül gibi) yol açabilmektedir.

İnvajinasyon Belirtileri
 • Çilek jölesi kıvamında kanama
 • Kramplar tarzında zaman zaman gelen karın ağrıları
 • Halsizlik
 • Tuvalete çıkamama 
 • Parlak kımızı ya da cıvık kıvamda kanlı dışkı

Meckel Divertikülü 

Meckel divertikülü ince bağırsağın sonlarına doğru sağırsak duvarının tamamının veya bir kısmının bağırsak dışına doğru çıkıntı yapmasıdır. Genellikle çocuklarda 2 yaşından önce görülür. Görülme sıklığı %2'dir.

Meckel divertikülüne sahip pek çok erişkinde hiç semptom görülmez. Sadece ameliyat sırasında ya da başka bir durum için yapılan testler sırasında fark edildikten edilir. Bu durumda, Meckel divertikülünün genellikle tedavi edilmesine gerek yoktur.

Meckel Divertikülü Belirtileri
 • Karında hafif veya şiddetli ağrı 
 • Dışkıda kan
 • Birden başlayan, ağrısız, çok oranda ve kendiliğinden duran kanama
 • Fazla kanama nedeniyle çocuğun renginin soluk olması
 • Mide bulantısı ve kusma
 • Göbek deliği civarında hassasiyet
 • Bağırsaklarda tıkanıklık: Bağırsak hareketlerinin yavaşlaması nedeniyle acı, şişkinlik, ishal, kabızlık ve kusmaya neden olabilir (Daha büyük çocuklar ve yetişkinlerde görülür)
 • Divertikülit (Bağırsak duvarının iltihaba bağlı şişmesi)

Çocuklarda Rektal Kanamanın Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Çocuklarda anal bölgelerdeki çatlağı saptamak için parmakla yapılan basit bir fiziki muayene ve kanın içeriğini öğrenmek için dışkı örneği istenir. Ayrıca poliplerin saptanması gibi sorunlarda da fizik muayene önemlidir. Dışkı örneğinde bakteri, virüs ya da parazitlerin neden olabileceği enfeksiyonlar test edilir.

Kanamanın nedeni bu şekilde tespit edilemediğinde ilaçlı kalın bağırsak filmi, endoksopi ve kolonoskopi incelemesi yapılabilir.

Anüste Çatlak (Anal fissür)

Dışkı üzerinde çizgi şeklinde kan görülmesi tipiktir. Kaka yapmanın acı verici olduğu, çocuğun kaka yapmak istemediği anlatılır. Kan hemen her zaman sert ve katı kıvamlı dışkı ile birliktedir. Anal muayene ağrılı olmakla birlikte genellikle fissürü görmeye olanak tanır. Fissürün dış ucunda genellikle bir deri katlantısı (nöbetçi urve) bulunur. Birçok ebeveyn bu katlantı nedeniyle doktora başvurur.

Rektal Polip (Juvenil Polip)

Tanı çoğunlukla muayene ile konulur. Şüpheli olgularda ilaçlı kalın bağırsak filmi veya endoskopik muayene yapılmalıdır.

Bağırsakların İç İçe Girerek Tıkanması (İnvajinasyon)

Kan testleri ve görüntüleme yöntemleri ile tanı konulabilir. Özellikle karın ultrasonuz bu hastalığın tanısının konulmasında oldukça önemlidir. Yine bir katater veya bağırsaklara baryum verilmesiyle röntgen çekimi de yapılmaktadır.

Meckel Divertikülü

Bu hastalık kanama, bağırsak tıkanıklığı ve iltihaplanmaya yol açar. Çocuklarda kanama ve karın ağrısı belirtileri görüldüğünde çeşitli tanı testleri yapılır.  İlk olarak karın ultrasonografisi ve Meckel sintigrafisi uygulanır. İleri incelemeler için MR, tomografi ve tanısal laparoskopi kullanılabilir.

Çocuklarda Rektal Kanamanın Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Anüste Çatlak (Anal fissür)

Tedaviye mevcut kabızlığın ortadan kaldırılmasıyla başlamak gerekir. Kabızlık uzun dönemde dışkı kıvamının yumuşatılması, tuvalete gitme aralıklarının sıklaştırılması ile ortadan kaldırılabilir. Aynı dönemde ılık oturma banyoları ve ağrı kesici kremlerle fissürün iyileşmesi sağlanmalıdır.

Ağrısız ve yumuşak kıvamlı dışkı yapmaya başlamak tedavide en önemli aşamadır. Ancak kolayca tekrarlayabileceği unutulmamalı, aile tuvalet ve beslenme alışkanlıkları konusunda uyarılmalıdır. Kronikleşen olgularda operasyon gerekebilir. Çocuklarda operasyon seçeneğine nadiren başvurulur.

Rektal Polip (Juvenil Polip)

Tanı çoğunlukla muayene ile konulur. Şüpheli olgularda ilaçlı kalın bağırsak filmi veya endoskopik muayene yapılmalıdır. Tedavisi ameliyatla çıkarılmasıdır. Genel anestezi altında anal yoldan girişim uygulanır. Günübirlik cerrahi şeklinde yapılabilir.

Bağırsakların İç İçe Girerek Tıkanması (İnvajinasyon)

Öncelikle hastanın genel durumu düzeltilmeli, sıvı ve elektrolit kayıpları yerine konulur. Tedavi üç aşamalıdır. Birinci aşama ile başlanır ve bu aşamada tedavi edilemeyen hastaya ikinci aşama, yeterli gelmezse üçüncü aşama tedaviye geçilmelidir.

 • Birinci Aşama (Ameliyatsız-Nonoperatif Tedavi)

İç içe geçmiş olan bağırsağın bu durumdan kurtarılmasına yönelik işlemleri içerir. Öncelikle anal yoldan verilecek sıvı ya da havanın sağlanan basınçla içteki bağırsağın çeşitli görüntüleme yöntemleri kılavuzluğunda geri çıkarılması denenir.

En sık uygulanan yöntem ultrasonografi ile izlenirken anüsten serum verilerek yapılmasıdır. Erken dönemde (ilk 24-48 saat) gelen hastaların %85-90’ı bu yöntemle tedavi edilebilir. Tedavi sağlanamazsa ve hastanın durumu uygun ise yeniden denenebilir. Bu yöntemle başarı sağlanamazsa hasta ameliyat edilmelidir.

 • İkinci Aşama (Ameliyat)

Ameliyatsız tedavinin başarısız olması durumunda ya da belirtilerin başlamasının üzerinden uzun süre geçmişse doğrudan ameliyat yapılır. Ameliyatta bağırsaklar elle düzeltilir.

 • Üçüncü Aşama (Ameliyat)

Ameliyatta elle düzeltme denemesi de başarısızlıkla sonuçlanırsa etkilenmiş bağırsak bölümü çıkarılarak bağırsaklar yeniden uç uca dikilir. Bu durum gecikmiş hastalarda daha sık meydana gelir.

Meckel Divertikülü

Tanı kesinleştiğinde tedavi yöntemi cerrahidir. Divertikül ve etrafı saran ince bağırsak çıkarılır ve kalan bağırsakların uçları birbirine dikilir. Doktorunuz çocuğunuzun semptomlarına, yaşına ve genel sağlık durumuna göre en iyi yaklaşımı önerecektir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 12 Şubat 2019 Salı

Benzer İlgi Alanları

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?