Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Acıbadem Sağlık Grubu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümleri, tüm poliklinik, merkez ve hastanelerimizde 0-16 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin tetkik, tedavi ve koruyucu sağlık hizmetlerini vermek üzere organize olmuştur.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümlerinde en önemli hedeflerimizden biri anne sütü ile beslenmenin bebeğin gelişimindeki önemini unutturmamaktır. Ayrıca bölümümüzde tüm yenidoğan bebeklerimizin topuklarından kan alınarak fenilketonüri ve hipotiroidi taraması yapılmaktadır.

Hastanelerimizde bebeklerin fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimi değerlendirilerek, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü önerileri göz önüne alınarak aşıları yapılmaktadır.

Birimimizde ebeveynlerin çocukluk çağı kronik hastalıkları hakkında bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar da gerçekleştirilmektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Acıbadem Sağlık Grubu hastaneleri ve tıp merkezlerinin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümlerinde, şu alt dallarda tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Çocuk Alerjisi

Bölümümüzde çocukluk çağının akciğer hastalıkları; kistik fibrozis, tüberküloz, doğumsal anomaliler, prematürenin akciğer hastalıkları, bronşiyolit, bronşit, pnömoni, bronşektazi, sistemik hastalıkların akciğer tutulumu, intersitisiyel akciğer hastalıkları, pulmoner hemosiderozis, gastroözofagiyel reflü ve kist hidatik hastalığı, tetkik tanı ve tedavisi gerçekleştirilmektedir. Hastalıkların tanısı için solunum fonksiyon testleri ve ter testi gerçekleştirilmektedir.

Çocuk Göğüs Hastalıkları

Çocukluk çağındaki kişilerde akciğer hastalıkları; kistik fibrozis, tüberküloz, doğumsal anomaliler, prematürenin akciğer hastalıkları, bronşiyolit, bronşit, pnömoni, bronşektazi, sistemik hastalıkların akciğer tutulumu, intersitisiyel akciğer hastalıkları, pulmoner hemosiderozis, gastroözofagiyel reflü ve kist hidatik hastalığı, tetkik tanı ve tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Hastalıkların tanısı için solunum fonksiyon testleri ve ter testi gerçekleştirilmektedir. Gereksinim duyulduğunda Grubun diğer tüm bölümleriyle özellikle nükleer tıp, biokimya, patoloji, genetik ve diğer tanı laboratuvarlarıyla işbirliği içinde faaliyet gösterilmektedir.

Çocuk Endokrinolojisi

Çocuk Endokrinolojisi bölümümüzde; büyüme ve ergenlik sorunları, tiroid hastalıkları, diyabet hastalıkları, cinsiyet belirsizlikleri, metabolik kemik hastalıkları, obezite, böbreküstü bezi hastalıkları, aşırı kıllanma ve adet düzensizliği ile ilgili hastalıkların tanı, tedavi ve izlemi gerçekleştirilmektedir. Özellikle diyabet ve büyüme hormonu eksikliği olan hastalara tedavi yöntemleri planlanarak uygulanmaktadır.

Çocuk Gastroenterolojisi

Sindirim sistemi yakınmaları ya da hastalığı olan çocuklara tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.Çocuk yaş grubunda görülen gastrointestinal ve hepatobilier hastalıklar birimin kapsamına girmektedir. Yaş grubuna uygun şekilde tüm gastrointestinal sistem endoskopisi gerçekleştirilmektedir. 

Çocuk Hematolojisi

Çocuk Hematolojisi birimimizde kan ve kan ürünleri kaynaklı tüm hastalıkların tanı ve  tedavisi birim hekimlerimizce gerçekleştirilmektedir. Tüm anemiler; demir eksikliği anemisi, vitamin B12 eksikliği anemisi, doğuştan kan hastalıkları Akdeniz anemisi, orak hücreli anemi ve diğer anormal hemoglobinler, kemik iliği yetmezlikleri aplastik anemiler, Fanconi aplastik anemisi, Diamand-Blackfan anemisi, idiopatik trombositopenik purpura, nötropeniler, çocukluk çağı lösemileri, kanama diatezi, tromboz pıhtılaşma bozuklukları birim hekimlerinin ilgilendikleri başlıca alanlardır.

Çocuk Kardiyolojisi

Çocuk Kardiyolojisi birimimizin amacı doğumsal ya da sonradan meydana gelen kalp hastalığı bulunan çocuklara ve anne karnındaki bebeklere uygun sağlık hizmetini sağlayabilmektedir. Çocuk yaş grubuna uygun tanı ve tetkik araçları ile tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir.

Çocuk Nefrolojisi

Çocuk Nefrolojisi bölümümüzdeki alanında uzmanlaşmış hekimlerimiz çocuk böbrek ve üriner sistem hastalıkları konusunda çalışmaktadır. Birimin ilgi alanına giren başlıca hastalıklar; çocukluk çağında böbrek ve idrar yolları hastalıkları, hipertansiyon ve romatizmal hastalıklar, ailevi akdeniz ateşi, sistemik lupus eritematozus ve eklem romatizmasıdır.

Çocuk Nörolojisi

Acıbadem Sağlık Grubu Çocuk Nörolojisi biriminde çocukluk yaşlarında görülen havale gibi nörolojik sorunlar, yenidoğan döneminden itibaren görülen gelişme gerilikleri, beyin felci (serebral palsy), kas hastalıkları, otizm gibi yaygın gelişimsel bozukluklarının tanı ve tedavisi sağlanmaktadır.

Çocuk Romatolojisi

Çocuk Romatolojisi bölümümüzde çocukluk çağı romatizmal hastalıklarına (0-16 yaş) tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bu bölümde hizmet verilen bazı hastalıklar; ailesel akdeniz ateşi, ağrı sendromları, behçet hastalığı, çocukluk romatizması (juvenil idiopatik artrit), genetik bir bozukluğa bağlı tekrarlayan ateşler, Henoch - Schöenlein Purpurası, lyme artriti, romatizmal ateş ve streptokok enfeksiyonu sonrası gelişen artrit ve seyrek görülen çocukluk çağı birincil vaskülilitleri olarak sıralanabilir.

Çocuk Psikiyatrisi

Acıbadem Sağlık Grubu Çocuk Psikiyatrisi bölümü, nüfusun yarıdan fazlası çocuk ve gençlerden oluşan ülkemizde, sağlıklı bir toplumsal yapıya ulaşabilmek ancak kişilerin çoğunluğunun ruhsal yönden sağlıklı olması ile gerçekleşebileceği inancına sahiptir.

Çocuk Psikiyatrisi birimimiz hastalıkların biyolojik yönüyle ilgilenmenin yanı sıra, davranışsal ve toplumsal yönüyle de ilgilenen ve bu açıdan eğitime ve koruyucu sağlığa yönelik de çalışan bir uzmanlık dalıdır.

Çocuk psikiyatrisi ilgi alanında bireysel psikoterapi, grup terapisi, oyun terapisi, psikodrama yöntemiyle grup terapisi, aile tedavisinin yanında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi hastalıklar dahil olmaktadır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba

İlgi Alanları

 • Akdeniz Anemisi (Talasemi)

  Talasemi, genellikle Akdeniz bölgesinde görülen ve genetik faktörlerle sonraki nesillere geçebilen bir tür kansızlık hastalığıdır.


  Detaylı Bilgi
 • Bebeklerde Kolik

  Sağlıklı bebeklerde sık aralıklarla, uzun süreli ve yoğun görülen ağlama veya huzursuzluk durumuna kolik adı verilir.


  Detaylı Bilgi
 • Bebeklerde Laktoz İntoleransı

  Laktoz intoleransı bulunan çocuklu ailelerin hayatı, çocuk doktoru ve diyetisyen desteği ile kolaylaşır. Aileler günlük yaşamlarına kolaylıkla devam edebilir.


  Detaylı Bilgi
 • Boğmaca

  Boğmaca, hızlı gelişen bulaşıcı solunum yolu enfeksiyonudur. Her yaşta görülebilir ancak 1 yaş altı bebeklerde boğmaca, ciddi sağlık sorunlarına yol açar.


  Detaylı Bilgi
 • Çocuk Kalp Hastalıkları Grupları

  Çocuk kalp hastalıkları çok çeşitli. Ama uzmanlar anne karnındaki süreçten itibaren oluşabilecek kalp hastalıklarını inceliyorlar.


  Detaylı Bilgi
 • Çocuk ve Adolesan Sağlığı

  Çocuk ve Adolesan Sağlığı Merkezi. Merkezimizde 10-18 yaş arası gençlerin fiziksel, cinsel ve psikososyal gelişimleri değerlendirilmektedir.


  Detaylı Bilgi
 • Çocuklarda Astım

  Astımlı tüm çocuklarda aynı bulgulara rastlanmayabileceği gibi, tüm hırıltılı ya da öksürükler de astım kaynaklı olmayabilir.


  Detaylı Bilgi
 • Çocuklarda Besin Alerjileri

  Çocukluk döneminde görülen besin alerjileri kimi zaman gelişme süreci içinde kendiliğinden kayboluyor kimi zaman da yetişkinlik döneminde de devam edebiliyor


  Detaylı Bilgi
 • Çocuklarda Bronşiyolit

  Bronşiyolit, her yaşta saptanabilmekle beraber, 2 yaş altı çocuklarda sık görülen ve ciddi rahatsızlıklara sebep olabilecek bir alt solunum yolu hastalığıdır.


  Detaylı Bilgi
 • Çocuklarda Demir Eksikliği ve Anemi

  Demir eksikliği bebeklikten itibaren her yaş çocukta görülebilen bir sorundur. Yeterli anne sütü almama ya da yetersiz beslenme nedeniyle kansızlık oluşabilir.


  Detaylı Bilgi
 • Çocuklarda Diyabet (Şeker Hastalığı)

  Çocuklarda gelişen şeker hastalığı iyileştirilebilen bir hastalık değildir. Tip 1 diyabete sahip olan çocuklar için insülin tedavisi ya da ilaç tedavisi verilir


  Detaylı Bilgi
 • Çocuklarda İdrar Kaçırma

  Çocuklarda gece ya da gündüz yineleyen şekilde idrar kaçırma Enürezis noktürna (EN) olarak adlandırılır. Gece altını ıslatma olarak da tanımlanır.


  Detaylı Bilgi
 • Çocuklarda İşitme Kaybı

  Çocuklarda görülen işitme kayıpları dış kulak ya da orta kulak kaynaklıysa ilaç veya cerrahi yöntemler ile işitme kaybı tedavi edilebilir.


  Detaylı Bilgi
 • Çocuklarda Kabızlık

  Çocuklarda Kabızlık ve Dışkı Kaçırma Hastalığı Basitçe tanımlamak gerekirse kabızlık katı gaitanın, seyrek ve zorlukla dışkılanmasıdır.


  Detaylı Bilgi
 • Çocuklarda Konjonktivit

  Konjonktivit, gözün konjonktivasının iltihaplanmasıdır. Çocuklarda, sıklıkla yeni doğan konjonktiviti veya çocukluk konjonktiviti şeklinde sınıflandırılır.


  Detaylı Bilgi
 • Çocuklarda Rektal Kanama

  Çocukluk çağında rektal kanama sık görülen bir durumdur ve aileler için korkutucu olabilir. Çoğu zaman kabızlıktan kaynaklanan anal fissür kanamasına neden olur


  Detaylı Bilgi
 • Çocuklarda Sinüzit

  Sinüs tedavisi gelişen teknolojik cihazlar sayesinde medikal ve cerrahi yöntemlerle tedavi edilerek kısa sürede iyileşme sağlanıyor.


  Detaylı Bilgi
 • Çocuklarda Ürtiker (Kurdeşen)

  Çocuklarda ürtiker yani kurdeşenyer fıstığı, kabuklu deniz ürünleri, yumurta gibi yiyecekler, kimi ilaçlar ve diğer alerjenler nedeniyle ortaya çıkabilmektedir.


  Detaylı Bilgi
 • Çocuklarda Üst Solunum Yolu Hastalıkları

  Çocuklarda soğuk algınlığı, boğaz enfeksiyonları, sinüzit ve larenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra bronşit ve zatürre de gelişebilir.


  Detaylı Bilgi
 • Çocukta Hematüri

  İdrarda çıplak gözle görülmeyen, ancak idrarın mikroskop altındaki tahlilinde fazla sayıda eritrosit bulunması Mikroskopik Hematüri olarak adlandırılır.


  Detaylı Bilgi
 • Çölyak Hastalığı

  Çölyak hastalığında ince bağırsağın içindeki besin emiliminin sağlandığı tabaka zarar görür. Çölyak hastalarının yaşam boyu glütensiz diyet uygulanması gerekir.


  Detaylı Bilgi
 • Doğum Lekesi

  Doğum lekeleri, yeni doğanların ciltlerinde yaygın olarak görülebilen, genellikle zararsız, renk değişikliklerine verilen genel isimdir.


  Detaylı Bilgi
 • Down Sendromu

  Down Sendromu, temel üreme hücresinin 21. kromozomunun çift kalmasıyla oluşur. Down sendromu tedavi gerektiren bir hastalık değil, farklılıktır.


  Detaylı Bilgi
 • Eğri Boyun Hastalığı (Tortikolis)

  Boyunda eğrilik oluşturan birçok hastalık bulunmakla birlikte tortikollis denilince akla ilk gelen bebeklerde görülen tablodur.


  Detaylı Bilgi
 • El Ayak Ağız Hastalığı

  El, ayak, ağız hastalığı 10 yaş altı çocuklarda sık görülen bulaşıcı bir hastalıktır. Yüksek ateş, bademcikte kızarıklık, ağız içinde aft ve ciltte döküntüdür.


  Detaylı Bilgi
 • Ensefalit (Beyin İltihabı)

  Ensefalit ya da bir diğer adıyla beyin iltihabı, beynin akut enflamasyonudur. Ensefalitin en yaygın nedeni olarak viral enfeksiyonlar görülmektedir.


  Detaylı Bilgi
 • Ergenlik ve Büyüme Sorunları

  Ergenlik, çocukluktan yetişkinliğe geçiş ve deyim yerindeyse hayatın bir dönemine veda edilen bir yas dönemidir.


  Detaylı Bilgi
 • Erken Ergenlik

  Ergenlik döneminde görülen fiziksel ve hormonal değişiklikler, bedensel ve duygusal anlamda farklılıklar yaratıyor ve ortalama üç yıl sürüyor.


  Detaylı Bilgi
 • Göbek Granülomu

  Göbek kordonunun kesilmesinin ardından iyileşme yerinde gelişen, aşırı üretilmiş bir iyileşme dokusudur (granulasyon).


  Detaylı Bilgi
 • Guillan-Barre Sendromu

  Guillain-Barre Sendromu; sinir sisteminde meydana gelen, vücutta kas güçsüzlüğüne, refleks kaybına, uyuşmaya, karıncalanmaya sebep olan nadir hastalıklardandır.


  Detaylı Bilgi
 • Hidrosel ve Kordon Kisti

  Hidrosel genel olarak ilk 4 aydan sonra küçülmeye başlar ve 6-12 aylar arası kaybolur. Bu tarzda seyreden hidrosel ameliyata gerek olmadan iyileşebilir.


  Detaylı Bilgi
 • İnmemiş Testis

  İnmemiş testis, testisin inişi sürecinde meydana gelen aksaklıklar sonucu testis, iniş yolu boyunca herhangi bir noktada kalmasıyla meydana gelebilir.


  Detaylı Bilgi
 • Kabakulak

  Kabakulak genel olarak okul çağındaki çocuklarda görülen bulaşıcı bir virüs hastalığıdır. Hastalığın en sık gözlendiği yaşlar 5-9 yaş arasıdır.


  Detaylı Bilgi
 • Kawasaki Hastalığı

  Kawasaki sendromunda, hastanın vücudunda bulunan orta büyüklükteki damarlarda iltihaplanma meydana gelir.


  Detaylı Bilgi
 • Kızamık

  Kızamık; paramiksovirus grubundan morbilli virüsünün yarattığı bir hastalıktır. Ağırlıkla çocukluk çağında görülse de yetişkinlik döneminde de yaşanabilir.


  Detaylı Bilgi
 • Kızamıkçık

  Kızamıkçık kırmızı döküntülerle kendini gösteren bulaşıcı bir viral enfeksiyon hastalığıdır. Çocukluk çağında görülür, diğer hastalıklar gibi aşıyla önlenebilir


  Detaylı Bilgi
 • Kızıl Hastalığı

  Kızıl hastalığı, A grubu streptokok adı verilen bazı bakterilerin neden olduğu, boğaz ağrısı, ateş, baş ağrısı ve döküntü ile seyredebilen bir hastalıktır.


  Detaylı Bilgi
 • Kistik Fibrozis

  Kistik fibrozis (KF), doğumdan itibaren solunum sistemi, sindirim sistemi ve üreme sistemininde yer alan mukus ve ter bezlerini etkileyen kalıtsal bir hastalık.


  Detaylı Bilgi
 • Labial Yapışıklık

  Kız çocukların cinsel organlarındaki küçük dudaklar olarak tanımlanan ve iki yanda bulunan yapıların birbirlerine yapışarak kapanması durumudur.


  Detaylı Bilgi
 • Nefrotik Sendrom

  Nefrotik sendrom, albümin adlı proteinin vücuttan idrara çok fazla miktarda geçmesi ile oluşan bir hastalıktır. Bir veya iki böbreğin hasar görmesidir.


  Detaylı Bilgi
 • Otizm Spektrum Bozukluğu

  Otizm Spektrum Bozukluğu, sosyal etkileşim ve iletişimde sorunlara neden olan tıbbi bir durumdur.


  Detaylı Bilgi
 • Pediyatrik Onkoloji ve Hematoloji

  Yenidoğan döneminden ergenlik dönemine kadar her yaşta görülebilen çocukluk çağı kanserlerinde, erken teşhis ve doğru tedavi iyileşebilir.


  Detaylı Bilgi
 • Raşitizm

  Raşitizm, çocuklarda genellikle aşırı ve uzun süreli D vitamini eksikliği nedeniyle görülen kemiklerin yumuşaması ve zayıflaması durumuna verilen isimdir.


  Detaylı Bilgi
 • Rektal Polip (Juvenil Polip)

  Polip bir sap ucundan ya da sapsız olarak bir yere bağlı bir çeşit urdur. Çocukluk çağında en sık kanama nedenlerinden biridir. 5-15 yaşları arasında görülür.


  Detaylı Bilgi
 • Rota Virüsü

  Rota virüsü, bağırsak enfeksiyonuna ve ishale neden olan ve çok yüksek bulaşıcılık oranına sahip bir virüstür.


  Detaylı Bilgi
 • Suçiçeği

  Suçiçeği sıklıkla çocukluk yaşlarında görülen, Varicella Zoster virüsünün (VZV) yol açtığı ve döküntülere neden olan bulaşıcı bir hastalıktır.


  Detaylı Bilgi
 • Yenidoğan Sarılığı

  Yenidoğan sarılığı bebeklerin üçte ikisinde görülen, kendiliğinden geçen ancak yine de ciddi durumlara yol açma ihtimali olan bir hastalıktır.


  Detaylı Bilgi
DAHA FAZLA GÖRÜNTÜLE

Hastaneler

Sıralama Türü:

Doktorlar

Çocuk Hastalıkları biriminde görevli doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

İletişim

Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Size ulaşmamızı ister misiniz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55