Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Çocuklarda Ürtiker (Kurdeşen) Nedir?

Ürtiker, halk arasında bilinen ismiyle kurdeşen, ciltte ani gelişen kabarma, kızarma ve kaşıntılara neden olan bir deri hastalığıdır.

Genel olarak ilaç veya besin alerjisinin bir sonucu ortaya çıkmakla birlikte, stres, otoimmün (vücudun bağışıklık sisteminin kendi kendini hedef alması) hastalıklar ve kimi virüs kaynaklı enfeksiyonların da ürtikere neden olabildiği gösterilmiştir.

Ürtikerin belirtileri; kızarmış, ciltten hafifçe kabarık, yama tarzında olan döküntülerdır ve bu döküntülerin büyüklükleri bir veya birkaç santimetre olabilir.

Bu döküntüler vücudun kimi alanlarında ortaya çıkabileceği gibi, vücudun tamamına yayılmış olarak da ortaya çıkabilir.

Çocuklarda ürtiker nedenleri yer fıstığı, kabuklu deniz ürünleri, yumurta gibi yiyecekler, kimi ilaçlar ve diğer alerjenler olabilir.

Bunların yanı sıra, yapılan çalışmalarda soğuk hava koşullarında ortaya çıkan, güneş ışığı nedenli, egzersiz sonrası ortaya çıkan ürtikerin de var olduğu gösterilmiştir.

Belirtiler

Çocuklarda Ürtiker Belirtileri Nelerdir?

Kurdeşen, cilt yüzeyinden hafifçe kabarmış, kırmızı-pembe, yama tarzında kaşıntılı lezyonlarla seyreden bir cilt hastalığıdır.

Vücudun bir bölümünde görülebileceği gibi tamamında da ortaya çıkabilir. Lezyonlar genelde 24 saatten daha uzun süre sebat edebilmekle beraber, kimi kaynaklarda daha kısa sürelerde kendiliğinden geçebilen vakalar da bildirilmiştir.

Tanı Yöntemleri

Çocuklarda Ürtiker Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Hekiminiz, çocuğunuzun tıbbi öyküsü ve muayene bulgularınızı göz önünde bulundurarak ürtiker teşhisi koyabilir; tanı koyulurken kimi laboratuvar tetkiklerinden de faydalanılabilir.

Tedavi Yöntemleri

Çocuklarda Ürtiker Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Ürtiker tedavisi çocuğunuzun semptomlarına, yaşına, genel sağlık durumuna ve döküntülerin şiddetine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Ürtiker döküntülerine sebep olabilecek potansiyel tetikleyicilerin tespit edilmesi ve çocuğun mümkün olduğu ölçüde bunlardan uzak tutulması tedavide oldukça önem taşımaktadır. Eğer kurdeşenin bir ilaçtan kaynaklandığı düşünülüyorsa, ilaç kullanımıyla ilgili olarak doktorunuza danışmalısınız.

Döküntülerle beraber nefes darlığı, nefes almakta zorlanma ve tıkanma gibi durumlarım oluşması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekir.

Bunların yanı sıra, hekiminiz alerjik reaksiyonların önlenmesinde kullanılan kimi ilaçları da tedavide kullanabilir.

Ayrıca çocuğunuz daha önce ürtiker döküntüleriyle beraber seyreden nefes darlığı gibi şikayetler yaşadıysan, böyle durumlar için de bir tedavi planı oluşturulabilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe

İlgi Alanları

 • Çocuk Alerjisi

  Bölümümüzde çocukluk çağının akciğer hastalıklarında tetkik, tanı ve tedavisi ile birlikte solunum fonksiyon testleri ve ter testi yapılmaktadır.


  Detaylı Bilgi
 • Çocuk Hastalıkları

  Çocuk Sağlığı Hastalıkları bölümlerinde, tüm poliklinik, merkez ve hastanelerimizde 0-16 yaş çocuk hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.


  Detaylı Bilgi
 • Deri Hastalıkları

  Acıbadem Sağlık Grubu Dermatoloji (Cildiye) bölümleri; deri, saç, tırnak ve ağız içi gibi mukoza hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenmektedir.


  Detaylı Bilgi

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55