Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Alerji, alerjen denilen aslında zararsız olan maddelere karşı bağışıklık sisteminin gösterdiği tepkilerdir. Başlıca alerjenler arasında; polenler, küf mantarları, hayvan tüyleri ve epitelleri, besinler, ve böcek zehirleri sayılabilir. Alerjik hastalıklarda genel olarak üst ya da alt solunum yolları, deri, göz ve sindirim sistemi zarar görür. Alerji sadece bir organa özgü bir hastalık olmadığından tetkik ve tedavide vücut sistemiyle eş zamanlı değerlendirilmesi gerekir. 

Çocuk Alerji Bölümümüz, 0-18 yaş aralığındaki çocukların alerjik hastalıklarının tanı, tedavi ve takip süreçlerini yönetir.

Acıbadem Çocuk Alerji bölümünde, çocukluk çağında görülen astım, reaktif hava yolu hastalıkları, saman nezlesi (alerjik rinit), atopik dermatit (egzama), ürtiker (kurdeşen), besin alerjileri ve anafilaksi, tekrarlayan hışıltı atakları ve anafilaktik şok olarak tanımlanan ve acil müdahalenin gerekli olduğu ölümcül derecede seyreden alerjik reaksiyonların tanısı ve tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Alerjik şikayetleri mevcut çocukların mutlaka bir çocuk alerji uzmanı tarafından tetkikleri yapılır. Ve devamında tanıya yönelik laboratuvar testleri ya da alerji deri testleri uygulanır. Sonuçlarda alerjik hastalıklara neden olan sorumlu alerjen tespit edilerek uygun tedavi önerileri günün şartlarına göre sunulur. Önemli bir nokta, alerjinin çocuk yaşlarda iken kontrol altına alınması ileri yıllardaki seyrini etkileyeceğinden oldukça önemlidir. 

Alerji Belirtileri Nelerdir?

Alerjik hastalıklar çoğunlukla kendini aşağıdaki belirtiler ile gösterir:

  • Ciltte meydana gelen kaşıntı, kızarıklık, kabartı ve şişlik
  • Nefes darlığı çekme ve devamında hırıltılı nefes alma
  • Egzama
  • Kusma
  • İshal
  • Karın ağrısı
  • Burun akıntısı, kaşıntı ve tıkanıklık
  • Tekrarlayan kuru öksürük ve hapşırma nöbetleri
  • Gözlerin kızarması, kaşınması ve yaşarması
  • Gaitada mukus ya da kan varlığı

Hastanelerin Çocuk Alerjisi Bölümünde alerjik hastalıkların tanısının konması için gerekli olan testler yapılmaktadır. Yapılan başlıca testler şunlardır:

Prick Test (Çizme Testi)

Sırta veya kolun, dirseğin alt kısmında kalan kısmının iç yüzeyine bir damla alerjen sıvı damlatılır. Steril, sivri uçlu metal bir çubuk ile yüzeysel bir çizik oluşturulur. Sıklıkla tercih edilen, ağrı ve acıya neden olmayan ve kısa bir süre zarfında sonuçlanan bu test sayesinde ev tozu alerjenleri, bitki polenleri, kedi, köpek, kuş gibi evcil hayvanlardan kaynaklanan alerjenler değerlendirilir.

İntradermal Test (Deri İçi Testi)

Bu test arı sokmalarına ya da ilaçlara bağlı olarak gelişen alerjilerin tespit edilmesini sağlar. Alerjen sıvı, kol ya da sırt bölgesine çok ince uçlu bir enjektör yardımıyla deri altına verilir. Eş zamanlı olarak 4 ya da 5 antijen uygulanarak sistemik reaksiyon olasılığı artırılır. 20 dakika süresince enjeksiyon yapılan bölge açık bir şekilde bekletilir ve herhangi bir temastan kaçınması konusunda hasta uyarılır.

Patch Test (Yama Testi)

Vücudun dış yüzeyine temas eden maddelere karşı olarak gelişen reaksiyonların, dermatit ve ürtiker gibi alerjik oluşumların tanısında yama testi kullanılır. Yama testi ünitesi denilen yama bandına gerekli alerjenler koyulur ve sırt bölgesine yapıştırılır. Alerjenlerin vücuda teması sağlandıktan 2-3 gün sonra bant çıkarılır. Bu süre zarfında hastanın duş almaması ve terlemeyi artırıp bantın etkinliğini azaltacak fiziksel aktivitede bulunmaması gerekmektedir. Bazı geç reaksiyonların da saptanabilmesi amacıyla bant çıkarıldıktan 2-3 gün sonra hekim kontrolüne gidilmelidir.

Spesifik IgE Testi

Hastanın öyküsünden ötürü kuşku duyulan bir alerjene karşı yapılan kan testidir. Spesifik IgE genel bir alerji taraması değil, ancak belli grup alerjilere (saman nezlesi, atopik dermatit, gıda karışımları, polenler, yabani ot ve çiçek karışımları gibi test gruplarına) uygulanabilir. Laboratuvar ortamında, hastadan alınan kanda çalışılan bir test türüdür.

Spirometri (Solunum Fonksiyon Testi)

Astım, kalp ve akciğer fonksiyonlarını etkileyen hastalıkların değerlendirilmesi, akciğerlerinin hacmini ve fonksiyonel halinin ölçümlenmesi için solunum fonksiyon testi (SFT) yapılır. Test yapılmadan önce hastanın nefes nefese olmaması, normal solunumuna dönmüş olması gerekmektedir. Test esnasında burun kapatılır, azığa tek kullanımlık maske takılır ve kuvvetli bir şekilde nefes alışverişi yapması istenir.

Test 3 kez tekrarlanır ve en iyi sonuç esas alınarak değerlendirme yapılır. Teste gelmeden evvel hastaların çok aç ya da çok tok olmaları kesinlikle önerilmez. Testlerde yanılmalara sebebiyet vermemek için göğüs ve karın hareketlerini engellemeye neden olabilecek dar kıyafetlerin giyilmesi tavsiye edilmez. Test yaptırmadan evvelki 24 saat boyunca sigara ve alkol tüketilmemiş olması gerekmektedir.

Rinomanometri (Burun Solunum Ölçümü)

Burun hava yolu direncini ölçümlemek amacıyla yapılır.

Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

İlaç tedavisinin yanı sıra gerekli kriterleri taşıdığı kanaatine varılan alerjik astım, alerjik nezle ya da arı alerjisi gibi rahatsızlıkları bulunan hastalara imünoterapi (alerji aşısı) uygulanabilir.

Aşı tedavisi, hastanın duyarlı olduğu alerjenlerden elde edilen ürünlerin hastaya giderek daha yüksek dozlarda ve belirli vakit aralığında verilmesi esasına dayanır. Hastaya verilen bu alerjen ürünlerinin içinde ilaç veya kortizon bulunmamaktadır.

Aşı tedavisi vücuda genellikle cilt altından iğne ucuyla, oral yoldan damla veya tablet şeklinde verilerek uygulanır. Hastanın, verilen alerjene daha az duyarlı veya duyarsız hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Aşı tedavisi, yarar göreceği düşünülüp seçilen 5 yaşını aşmış hastalara uygulanmaktadır. Aşı tedavisi bitiminde, şikayetleriniz tamamen bitse bile, yıllar sonra tekrar ortaya çıkma olasılığı mevcuttur. Aşı tedavisi, uzun süren, emek, maliyet gerektiren bir tedavi türüdür ve bu tedavinin sizin için uygunluğuna mutlaka doktorunuzla birlikte karar vermelisiniz.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 5 Mayıs 2022 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 12 Ağustos 2020 Çarşamba

Birimin Tüm İlgi Alanları

Hastaneler

Sıralama Türü:

Doktorlar

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?