Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Demans Nedir?

Demans tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile tarif edilebilecek bir bulgudur. Demans; hafıza ve düşünme yeteneği, dikkat ve karar alma, dil ve konuşma merkezindeki bozulmalarla kendini gösterebilir. Bu hastalıkların hepsi beyinde bir takım değişikliklere neden olarak hastalıklara ait özgü bulguları ortaya çıkarır.

Demans ile seyreden bazı hastalıklar kesin tedavisi olmayan ve bir daha eski hale dönmeyi imkansız kılan hastalıklar iken (Alzheimer gibi), bazıları tedavi ile düzelebilen hastalıklardır (Tiroid hastalıkları, vitamin eksikliği gibi).

Demans görülen hastalıkların bazıları şunlardır:

 • Alzheimer hastalığı
 • Damar tıkanıklığa bağlı (vasküler) demans
 • Parkinson hastalığına bağlı demans
 • Lewy cisimcikli demans
 • Frontotemporal demans
 • Creutzfeld-jacob hastalığı
 • Normal basınçlı hidrosefali
 • Hungtington hastalığı
 • Wernike-Korsakoff sendromu
 • Tümörler
 • Menenjit
 • Sifiliz
 • AIDS
 • Vitamin eksiklikleri (B12, B1, B6 eksiklikleri)
 • Hormon hastalıkları (Tiroid bezi hastalıkları, diyabet, böbrek üstü bezi hastalıkları…)
 • Kan hastalıkları (Anemi)

Alzheimer ve Demans Arasındaki Farklar Nelerdir?

Alzheimer ve demans aynı şeyler değildir. Alzheimer hastalığı demansın sık görüldüğü hastalıklardan biridir. Alzheimer hastalığı tüm demansların %60’ından fazlasını oluşturur. Bir inme (felç) sonrası ortaya çıkan 'vasküler demans' ise demansın en sık görülen ikinci tipidir.

Alzheimer hastalarında erken belirtiler gündelik yaşamda aksaklıklara neden olacak hafıza bozuklukları ile başlar. Diğer fonksiyonların etkilenmesi hastalığın ilerleyen aşamalarında görülür. Alzheimerın sebep olduğu hafıza bozuklukları nedeniyle kişi, tanıdıklarını hatırlayamama, kullanmayı bildiği aletleri artık kullanamama gibi durumlarla karşılaşabilir. Demansta ise durum böyle değildir.

Demans, kişinin hafızasının korunduğu ama kendini ifade edemediği, gündelik hayattaki aktivitelerini sürdüremediği dolayısıyla içine kapanabileceği bir duygu durumu üretebilir.

Alzheimerın demansa neden olan diğer hastalıklardan ayrılabilmesi için nöropsikolojik testler uygulanabilir. Bu testlerle Alzheimerın tipik özellikleri saptanabilir. Hekim bilişsel fonksiyonların ayrıntılı olarak incelenmesiyle hastalıkların doğru teşhisini koyabilir.


Demans Belirtileri Nelerdir?

Demans ile seyreden hastalıklar çok farklı belirtiler ile başlayabilir ve her bir hastalığın ilerleyen dönemlerinde birbirine benzer belirtiler ve bulgular olabilir. Demans ile seyreden hastalıkların çoğunda sıklıkla aşağıdaki durumlardan bir veya birkaçı görülebilir:

 • Bellek bozukluğu
 • Lisan (konuşma) bozukluğu
 • Dikkat bozukluğu
 • Bir duruma veya konuya karar verme güçlüğü
 • Görsel algı bozukluğu

Bellek bozukluğu olarak en sık görülen tip, en son öğrenilen ve yaşanılan bilgilerin hatırlanamaması olarak tanımlanan yakın bellek kusurudur. Kişi, akşam yediklerini, bugünün tarihini, aldıkları için verdiği paranın üstünü almayı, randevularını, yemeğin altını kapatmayı, kapının üzerindeki anahtarı çıkarmayı unutur.

Demans hastalıklarının çok büyük bir bölümü ilerleyici olup, şikayet ve bulguların başlamasından sonra yavaş bir kötüleşme dönemi yaşanır. Bu dönemde hekime gitmek ve uygun bir muayene ve değerlendirme dönemi yaşamak hastalıkların tanısı ve her hastalığa özgün olduğu düşünülen tedavi yaklaşımı açısından büyük bir önem taşır.


Demans Hastalığı Evreleri

Demansın ilerleyişi çeşitli evrelerle sınıflandırılabilir. Erken aşamada belirtiler henüz başlamamış olabilir. Fark edilebilmesi için özellikle risk grubunda bulunanların rutin olarak kontrolden geçmesinde fayda vardır.

1. Aşama: Demansın ilk aşamasında herhangi bir semptom görülmeyebilir. Bu durumda demans belirtisi ve şüphesi oluşmaz hastalığın fark edilebilmesi için testlere ihtiyaç vardır.

2. Aşama: Bu aşamada kişinin gündelik davranışlarında ufak değişimler başlar. Kişinin hayatını idame ettirmesini engelleyecek nitelikte olmayan kafa bulanıkları yaşanması beklenir.

3. Aşama: Bu aşamada kişinin belirtileri artmaya başlar. Düşünme ve sebep-sonuç ilişkisi üretimi zorlaşabilir, kafa karışıklığı ve plan yapma güçlükleri yaşanabilir.

4. Aşama : Kafa karışıklığı hissinde artış başlar. Plan yapmakta zorlanılır, ufak seyahatler ve para idaresinde sorun yaşanabilir.

5. Aşama: Kafa karışıklığı ve unutkanlık yaşanan konular çoğalmaya başlar. Kişinin zaman algısı bozulabilir, telefon numarası, isim, yaş gibi bilgileri unutabilir, gündelik olarak yedikleri ve giydikleri konusunda yardıma ihtiyaç duyabilir.

6. aşama: Bu aşamada 5. Aşamada olduğu gibi kafa karışıklıkları, tanıdıkların ismini unutma ve gündelik işlerde akamalar devam eder. Kişi kesinlikle bir yardıma ihtiyaç duymaya başlar ve demansın seyri nedeniyle psikolojisinde, kişiliğinde ve duygularında değişimler yaşanır.

7. Aşama: Demansın son aşaması olarak kabul edilir. Hasta kafa karışıklığı ve konuşma bozuklukları nedeniyle konuşmayı reddedebilir. Hasta kendini izole etmeye başlayabilir.


Demans Nasıl Tedavi Edilir?

Demans çeşitli hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan bir bulgudur; dolayısıyla tedavisi, aslında altında yatan hastalığın tedavisidir. Demansın nedenlerinin bir kısmı tedaviye yanıt verir, dolayısıyla bu tür demanslar tedavi edilebilir. Bazıları tedavi edilemezdir. Demansa yol açan hastalıkların tedavisi ilaç tedavileri, terapiler ve yaşam şeklindeki düzenlemeler olarak 3 ana grupta toparlanabilir.

Demansta ilaç tedavisi uygulamaları demansı önlemek ve demanssız yaşamak için değil, demansın semptomlarını azaltmak için kullanılır. Demans tedavisinde kullanılan ilaçlar hastalığın sebep olduğu bilişsel karışıklığının etkilerini hafifletmek için kullanılabilir. Demansın evresine bağlı olarak bazı hastalarda depresyon, uyku bozuklukları ve kaygı bozukluğu gibi psikolojik hastalıklar baş gösterebilir. Tedavide bu hastalıklar da ele alınmalıdır.

Terapide amaç öncelikle hastanın stresini azaltmak ve hastalığın negatif etkilerinin hastanın psikolojisine olan olumsuz etkilerini hafifletmektir. Bu tedaviler; psikolojik ve psikiyatrik uzman desteğinin yanı sıra, kişinin kendi uygulayabileceği yoga ve meditasyonu da içerir.

İlaç ve terapi tedavilerine ek olarak demansın hayatı olumsuz etkileyen semptomlarının giderilmesi için yaşam şeklinde bir takım değişiklikler önerilir. Bu değişiklikler şöyledir:

 • Aktif ve hareketli bir hayat yaşamak, kişinin kilosuna ve yaşına uygun egzersizler yapması
 • İyi ve düzenli gece uykusu uyumak, hastanın her gün aynı saatlerde 7-9 saat aralığında düzenli uyuması
 • Bitkisel ağırlıklı bir diyet uygulamak, hastanın doymuş yağlardan uzak durması, lifli gıdalarla sebze ve meyve ağırlıklı beslenmesi
 • Zihnin aktif kullanıldığı bulmacalar yapmak
 • Günlük, haftalık ve aylık gibi belirli zaman dilimlerini kapsayan ajandalar oluşturmak
 • Evde yaralanmaları engellemek amacıyla yapılacak düzenlemeler
 • Mümkünse tanıdık birinin ya da bir aile üyesinin desteği

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi

Birimin Tüm İlgi Alanları

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?