Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Tedavi Yöntemleri

Oral Diagnoz ve Radyoloji (Muayene ve Görüntüleme)

Oral diagnoz, diş hekimliğinde ağız ve diş hastalıklarının veya ağızda belirti veren sistemik hastalıkların radyolojik görüntüleme teknikleri kullanılarak teşhis edilmesi ve gerekli tedavilerin planlanmasıdır. Kliniklerimizde dijital görüntüleme yöntemleri (Panoramik röntgen, RVG, Bilgisayarlı tomografi) ile teşhis ve tedavi planlaması yapılmaktadır.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi (Gömülü Dişler, Çene Eklemi Tedavisi)

Gömülü yirmi yaş dişlerinin ameliyatları, kök ucu rezeksiyonları, çene kırıkları, kist ve tümör operasyonları, implant ameliyatları gibi tüm cerrahi işlemler ve çene eklemi tedavileri kliniklerimiz bünyesinde ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Acıbadem Hastaneleri'nde bulunan genel anestezi odalarının vermiş olduğu imkanla gerekli görülen operasyonlar genel anestezi altında uygulanabilir.

Konservatif Diş Tedavisi (Kompozit Dolgular)

Malzeme teknolojisindeki gelişmeler ile bugün kompozit dolgular diş hekimliği pratiğinin hemen her alanında kullanılmaktadır. Küçük ve orta ölçekli diş dokusu kayıplarında kompozit başarılı bir dolgu malzemesidir.

Ön dişlerde kaza sonucu oluşan kırıklar, renk değişiklileri, arka dişlerdeki eski amalgam dolgular, diş renginde kompozit dolgular ile onarılabilir ve dişler arasındaki aralıklar kompozit dolgular ile kapatılabilir.

Çürüklü diş dokusu uzaklaştırıldıktan sonra, dişinizin doğal rengi ile uyumlu kompozit dolgu malzemesi seçilerek doğal diş dokusu ile farkı ayırt edilemeyen estetik sonuçlar elde edilir.

Estetik kompozit restorasyonlar ile fonksiyonel, anatomik ve estetik bozukluklar dişlere minimal müdahale ile düzeltilebilmektedir. Doğal diş dokusuna hiç dokunulmadan, bir saatlik randevu içinde dişlere yeni bir form, hastaya güvenli bir gülümseme kazandırılabilir.

Endodonti (Kanal Tedavisi)

Dişe canlılık ve hayat veren dokular, dişin merkezindeki boşlukta yer alan ve pulpa adı verilen damar ve sinirlerdir. Uyumsuz restorasyonlar, eski dolguların çevresinde oluşan yeni çürükler, derin çürükler veya kaza sonucu dişin sinir ve damar dokusu canlılığını kaybeder veya enfekte olur.

Sıklıkla dişlerde ağrı, abse, yüzde şişme meydana gelebilir. Bu dişlere endodontik tedavi (kanal tedavisi) uygulanır. Endodontik tedavi, pulpadaki damar ve sinirlerin uzaklaştırılması, pulpa boşluğunun dezenfekte edilmesi, kanalların genişletilmesi ve kanalların kanal dolgu malzemesi ile doldurulması aşamalarından oluşur.

Kliniklerimizde çoğu zaman dişin çekimine gerek kalmadan ağrılı ve enfekte dişlerin tedavi edilmesi mümkündür.

Protetik Diş Tedavisi (Kron ve Köprüler, Hareketli Protezler)

Kron

Dolgu yapılarak restore edilemeyecek büyüklükte diş dokusu kaybı meydana geldiğinde, dişler kron yapılarak restore edilir. Kron (kaplama), dişin tüm yüzeyini kaplayan ve kronun üretildiği malzemeye uygun bir siman ile dişe yapıştırılan restorasyon tipidir.

Kronun üretiminde estetik beklentiler, biyolojik ve mekanik gerekliliklere bağlı olarak, değerli metal alaşımları, zirkonyum ve aluminyum destekli porselen, veya tam seramik malzemeler kullanılabilir.

Köprü

Diş eksikliklerinin giderilmesinde implant yerleştirmek ilk seçeneğimiz olsa da, implant uygulanamayan durumlarda, diş eksikliği köprü yapılarak giderilebilir. Tek veya birden fazla diş eksikliğinde, dişsiz bölgeye komşu dişler küçültülerek, hazırlanan tek parça köprü küçültülen dişler üzerine yapıştırılır ve eksik diş veya dişler yerine konmuş olur.

Diş eksikliğinin olduğu (ön-arka) bölgeye göre köprünün üretileceği malzeme seçilebilir. Kron yapımında olduğu gibi köprü yapımında da metal, zirkonyum, aluminyum destekli porselen, veya tam seramik malzemeler kullanılabilir ve uygun simanlar ile yapıştırılır.

Pedodonti (Çocuk Ağız Ve Diş Sağlığı)

3-12 yaşlar arası tüm çocukların diş problemleri ile ilgilenirken, gerekli ağız hijyeni ve eğitimini veren bu birimimiz, gelecek nesilleri ağız diş sağlığı konusunda bilinçli kılma amacıyla hizmet vermektedir.

Diş çürüklerinin engellenmesi amacıyla fissür örtücü ve flor uygulamaları pedodonti uzmanı tarafından yapılmaktadır. Ortodontik bozuklukların oluşmasını engellemeye yönelik çalışmaları da olan bu birimimiz aynı zamanda hiperaktif veya kooperasyonu olmayan hastalarımız için de genel anestezi şartlarında tedavi hizmeti sunmaktadır.

Ortodonti

Ortodonti, dişlerdeki çapraşıklıkların, çenelerdeki kapanış bozukluklarının (maloklüzyon) tedavisi ile ilgilenen uzmanlık dalıdır.

Hareketli apareyler veya sabit tedavi yöntemleri ile çene büyümesinin yönlendirilmesi (çocuk hastalarda), kötü alışkanlıkların (emzik kullanımı, parmak emme vb.) çenelere yaptığı olumsuzlukların ve tüm çapraşıklıkların giderilmesi ortodonti uzmanı tarafından yapılmaktadır.

Kullanılan tellerin ve tutucularının diş rengi olmasıyla estetik yönden de problemler ortadan kalkmıştır. Ortodontik tedavi her yaşta uygulanabilmektedir.

Ortodontik tedavide kullanılan tellerin dişlerin dil tarafina yerleştirildiği ve dışarıdan görünmeyen lingual ortodontik tedavi tekniği ile tel görüntüsünden kurtularak tedavi olmak, dışarıdan hiç belli olmayan şeffaf plaklar (ClearAligner) ile diş çapraşıklıklarını düzeltmek artık mümkün olmaktadır.

Tel görüntüsünden memnun olmayan çocuk hastalar için renkli teller ve estetik teller son dönemde tercih edilen teknikler olmuştur. Tüm bu tedavi teknikleri çocuk ve erişkin hastalar için kliniklerimizde başarı ile uygulanmaktadır.

Periodontoloji (Diş Eti Hastalıkları Tedavisi)

Dişleri çevreleyen diş eti, kemik ve ligamentler (periodonsiyum) ile ilgili tüm hastalıkların tedavileri bu bölümde yürütülmektedir. Diş fırçalama, diş ipi kullanımı ve rutin diş hekimi ziyaretlerinizde doktorunuzun uyguladığı profesyonel temizlik işlemleri periodontal hastalıkları önlemede sıklıkla yeterlidir.

Hamilelik süresince yaşanan hormonal değişiklikler, bazı sistemik hastalıklar, hatalı veya yetersiz ağız bakımı diş eti hastalıklarına yol açabilir. Gingivitis, akut ve kronik periodontitis, dişeti apseleri, ülseratif dişeti hastalıklarının tedavileri, flap operasyonu, kök düzeltmesi gibi cerrahi teknikler ve biyolojik materyaller kullanılarak diş eti hastalıkları uzmanı tarafından yapılmaktadır.


İmplant Uygulamaları

İmplantlar, diş kökü gibi hizmet vermesi amacı ile çene kemiği içine cerrahi bir operasyon ile yerleştirilen, biyolojik olarak uyumlu titanyumdan üretilmiş vidalardır.

Tek veya birden fazla diş eksikliğinde lokal anestezi altında muayenehane ortamında başarı ile uygulanabilirler. Dental işlemlere karşı endişe duyan hastalarda implant uygulamaları sedasyon veya genel anestezi koşullarında yapılabilir.

Sıklıkla implantlar, diş etine yapılan bir kesi ile çene kemiği ortaya çıkarıldıktan sonra yerleştirilirler ve bir hafta sonra alınmak üzere kesilen diş eti bölgesine dikiş atılır. Operasyonu takiben önerilerimiz ve kullanacağınız ilaçlar ile sorunsuz bir iyileşme dönemi geçirmeniz sağlanacaktır.

İmplantlar uygulandıkları kemik bölgesine ve hastanın kemik yoğunluğuna bağlı olarak ortalama 2 - 6 ayda kemik ile bütünleşirler. Bu süreç sonunda implantlarınız üzerine hareketli veya sabit protez yapılabilir. Fonksiyon ve estetiği kazandırmanın yanı sıra implantlar diş eksikliği ile ortaya çıkan kemik kaybını önleyerek çenelerde form ve yapının devamlılığını sağlarlar.

Genel sağlık durumu iyi olan tüm bireylere implant yerleştirilebilir. Doğru planlama, steril cerrahi koşulların varlığı ve hastanın ağız hijyenine gösterdiği özen tedavi başarısını arttırır.

İmplant tedavisinde 3 boyutlu görüntü sağlayan Orthophos XG3D cihazının özelliklerini incelemek için tıklayınız.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma Yayımlanma Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba

İlgi Alanları

  • Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

    Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, çene çıkıkları ve kırıklarının yanında kist, tümör operasyonları gibi cerrahi operasyonlar ve ameliyatlar birimimizde gerçekleşiyor.


    Detaylı Bilgi
  • Ağız ve Diş Sağlığı

    Ağız ve Diş Sağlığı kliniklerinde; çocuk ve yetişkin hastalar için ağız, diş ve çene sağlığı ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavisinde hizmet veriliyor.


    Detaylı Bilgi

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55