Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler
Epidural blok tekniklerine gerek spontan vajinal yolla doğumda, gerekse de vajinal yolla doğuma yardımcı operasyonlarda ağrı şikayetinin tedavisi için başvurulur. Ayrıca sezaryen ile gerçekleştirilen doğumlarda da giderek daha çok başvurulan bir yol haline gelmektedir.

Epidural blok uygulaması için öncelikle bel bölgesinde omurganın içerisine bir kateter konulması gerekir. Bu işlem genelde anne adayı yan bir şekilde uzanmışken veya otururken yapılır. Fakat bu pozisyonlarda omurganızın düz olması için bacaklarınızı karnınıza doğru çekmeniz gereklidir. Bu nedenle kateter uygulaması esnasında anne adayına nispeten kolay pozisyon verilebilecek, şiddetli ağrıların henüz gelişmediği dönemde yapılır.

Kateter girişi yapılacak uygun bölge seçildikten sonra cilt yüzeyi antiseptik solüsyonlarla temizlenir ve işlem esnasında ağrı hissedilmemesi için lokal anestezi uygulanır. Daha sonra içerisinden plastik kateterin ilerletileceği iğne ile giriş yapılır ve girilen bölgenin kontrolünün sağlanmasının ardından kateter iğnenin içerisinden ilerletilir ve iğne çıkartılır.

Ardından, kateter sabitlenir ve ilaç uygulaması için hazır olur. İlaç uygulamaları ise genellikle ağrıların düzenli, şiddetinin giderek arttığı doğumun 1. evresinde ve genellikle 4 cm ve üzere rahim ağzı açıklığında yapılmaya başlanır.

Çoğu kadın epidural iğnenin batırılışını bir baskı ve iteleme olarak tarif etmiştir. Bazen bu iğne bir sinire dokundurularak yapılır. Bu olduğunda bacağınızda sıçrama dediğimiz bir takım hareketler, elektriklenme ya da bir ağrı hissedebilirsiniz. Bu çok normaldir ve felç olduğunuz anlamına gelmez.

Doğum Sırasında Epidural Anestezinin Etkisi 

Epidural blok uygulamasının etkisi ilaç kombinasyonlarına ve ne kadar uzun süreceği doğum esnasındaki faktörlere göre değişiklik gösterir. Genellikle hedef, anne adayının kasılmaları hissetmesi ama acı hissinin ortadan kaldırılmasıdır. Yani epidural blok doğum ağrılarının daha tahammül edilir hale gelmesini sağlar.

Doğum Sonrası

Doğum gerçekleştikten sonra bant ve sonda çıkarılır.  Eğer epidural katater sezaryenle doğumda kullanılmak üzere yerleştirilmiş ise ameliyat sonrası 1. güne kadar yerinde bırakılarak ağrı tedavisi için aralıklarla ilaç verilmesi yoluna gidilir. Özellikle sezaryen öncesi yapılan epidural katater uygulamalarında birkaç saat bacaklarınızda uyuşukluk hissedebilirsiniz. Ayrıca bazen bacaklarınızı güçsüz hissedersiniz ve sırt ağrısı da olasıdır.

Epidural Anestezi ile Doğumun Riskleri Nelerdir?

Epidural anestezi uygulanırken, omuriliğin içinde bulunduğu zarın dış tarafının (Dura) iğne ile delinmesi sonucunda omuriliğin etrafındaki sıvı dışarı kaçabilir. Bu zar kendini tamir edene kadar yani yaklaşık 15 gün boyunca baş ağrısı görülebilir. Kişi yatar pozisyonda rahatlar, oturur pozisyonda ağrısı çoğalır. Bu olayın görülme riski uzman ellerde yüzde 0, 5-1 arasındadır.

Bunların yanı sıra, riski oldukça düşük olmakla beraber, ayaklarda geçici ve kalıcı felçler veya işlem bölgesinde görülebilecek bir takım komplikasyonlar ortaya çıkabilir; ancak, hekiminiz bunlara yol açabilecek sağlık risklerinizi değerlendirerek bu olasılıkları minimumda tutacaktır.

Herkes Epidural Doğum Yapabilir Mi?

Epidural katater uygulamaları için risk oluşturan durumlarda bu yöntem doğum sırasındaki ağrının tedavisinde kullanılamaz.

Epidural Doğum Ne Zaman Yaptırılabilir?

Bazı doktorlar sadece doğum safhalarında belli bir noktadan sonra gerekli gördükleri zaman epidural doğumu önerirler ki bu doğumun yavaşlamaması ve gerçekleşmesini sağlamak için uygulanır. Ayrıca bazı komplikasyon risklerinin oluşmasını da engelleyebilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 19 Mart 2019 Salı

Benzer İlgi Alanları

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?