Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Erkeklerde Meme Kanseri Olur Mu?

Meme kanseri , memeyi oluşturan dokularda bulunan bazı hücrelerin kontrolsüzce bölünüp, çoğalması sonucu meydana gelir. Kadınlarda meme dokusu, erkeklerde bulunandan daha fazladır. Bu nedenle meme kanseri genellikle kadınlarda görülen bir hastalıktır. Erkeklerde meme kanseri nadiren görülür, tüm meme kanseri vakalarının yüzde 1’inden daha azı erkeklerde gelişmektedir.

Meme kanseri erkeklerde nadiren görülüyor olmasına karşılık ciddi bir hastalıktır. Bu nedenle risk grubunda bulunan kişilerin, meme kanseri semptomlarının farkına varması önemlidir. Tüm kanser vakalarında olduğu gibi erkeklerde meme kanserinde de erken tanı ve tedavi, hastalığın iyileşme olasılığını arttırmaktadır.

Erkeklerde meme kanseri genellikle 50 yaş üzerinde gelişmektedir, 35 yaş altı erkeklerde meme kanseri oluşma ihtimali düşüktür.Erkeklerde Meme Kanseri Nedenleri Nelerdir?

Erkekler meme kanseri için doğrudan risk grubunda bulunmuyor olmalarına karşın, bazı nedenlerin erkeklerde meme kanseri yapıcı etki gösterdiği düşünülmektedir. Erkeklerde meme kanserinin nedenleri şunlardır:

İlerleyen yaş

Kişinin ailesinde meme kanseri öyküsünün bulunması

Kalıtsal gen mutasyonları

Nadir bir hastalık olan Kleinfelter Sendromu

Göğüs bölgesinde radyasyon maruziyeti olması

Aşırı alkol kullanımı

Karaciğer hastalıkları, siroz

Östrojen kullanımı

Obezite

Testisin cerrahi yolla çıkarılmış olması (orşiektomi)

İnmemiş testis

Çeşitli tıbbi durumlar nedeniyle memede büyüme olması

Erkek hastaların tümörleri incelendiğinde en az yüzde 75'inde östrojen ve progesteron reseptörü bulunuyor ancak c-erbB-2 proteini varlığına daha az rastlanıyor.


Erkeklerde Meme Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Erkeklerde meme kanserinin belirtileri , meme kanserinin kadınlardaki belirtilerine benzerdir.

Memede yumru, bir veya birden çok kitle

Meme dokusunda yaşanan değişimler

Memenin formunda yaşanan değişimler

Meme başının formunda, rengin ve dokusunda yaşanan değişimler

Erkeklerde meme kanserinde hastaların hemen hemen tümünde görülen ortak belirti memebaşı ve areola arkasındaki kitledir. Sert, ağrısız, düzensiz kenarlı, jinekomastinin aksine areola dairesinin sadece bir kısmında yer alan bu kitle ile birlikte meme başından şeffaf-kanlı akıntı hastaların yüzde 80'inde erkeklerde meme kanseri belirtisi olarak görülmektedir. Bu belirtilere ek olarak, meme derisinde çökme, kabuklanma görülebilir.

Erkekler, meme kanserinin öncelikli risk grubu olmadıkları için meme kanserinin erken belirtilerini değerlendirmekte geç kalabiliyor. Meme başından gelen kanlı akıntı, meme kanserinin en ayırt edici semptomlarından biri olmasına karşılık, kanserin ilerlemiş evre belirtilerindendir. Yani bu semptomu beklemeden, meme bölgesinde form değişiklikleri izlendiğinde hekime başvurulmalıdır.Erkeklerde Meme Kanseri Ne Gibi Belirtiler Verir?

Acıbadem Maslak ve Bakırköy Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cihan Uras, kanser üzerine soruları yanıtlıyor.

Erkeklerde meme kanseri, başka hastalıklarla aynı belirtileri verebilir Bu hastalıklardan bazıları:

Jinekomasti
Göğüs ya da meme dokusunda meydana gelen enfeksiyonlar
Yağ bezesi
Memede iyi huylu kitleler
Mastitler
Deri döküntülerine sebep olan alerjik reaksiyonlar, egzama, maya, sedef ya da kurdeşen

Erkeklerde Meme Kanseri Nasıl Teşhis Edilir?

Tüm kanser türlerinde olduğu gibi, erkeklerde meme kanserinde erken teşhis ve tedavi hastalığın iyileşme oranında belirleyicidir. Erkeklerde meme kanseri tipik bir hastalık olmamasına karşılık belirtileri fark eden hasta hemen bir hekimle görüşmelidir. Hastalığın tanısı için; fiziksel muayene, mamografi ve biyopsi uygulanabilir. Kansere evreleme yapabilmek için PET-CT, BT, MR tetkikleri kullanılabilir. Böylece doktor hastalığın varlığını ve evresini saptayabilir. Erkeklerde meme kanserinin tedavi yöntemini belirlerken, kanserin evrelemesi yol gösterici olur.


Erkeklerde Meme Kanseri Nasıl Tedavi Ediliyor?

Erkeklerde meme kanseri tedavis i, meme kanserinin kadınlara uygulan tedavisiyle aynıdır. Hastalığın evresine göre hekiminiz uygun tedavi seçenekleri sunacaktır. Meme kanserinin başlıca tedavi yöntemleri şunlardır:

Ameliyat: erkeklerde meme kanserinin tedavisinde en sık uygulanan yöntem ameliyatla memenin alınmasıdır. Kanserli hücreler yalnızca meme dokusuyla sınırlı olduğunda, bu yöntem yeterlidir. Ancak hastalığın daha ileri evrelerinde yakın ya da uzak lenf düğümlerine ya da organlara sıçrama varsa; tümörlü diğer bölgelere de cerrahi müdahale edilebilir.

Radyoterapi: Meme kanseri tedavisinde cerrahi müdahaleye ek olarak radyoterapi uygulamaları yapılabilir. Öte yandan bazı metastazların tedavisinde de radyoterapi tercih edilebilir.

Kemoterapi: Kemoterapi, erkeklerde ilerlemiş meme kanseri tedavisinde tercih edilen yöntemlerden biridir. Cerrahi müdahalenin uygulanamadığı durumlarda ya da tekrarlayan vakalarda kullanılabilir. Bununla beraber ameliyat olacak hastalarda hastalığın özelliklerine göre ameliyat öncesinde ve/veya sonrasında tercih edilebilir.

Hormon Tedavisi: Erkeklerde meme kanserlerinin hormon reseptör pozitifliği oldukça sık olduğu için hormon tedavisi, sık başvurulan tedavilerden biridir.

Günümüzde bu hastalara sıklıkla modifiye radikal mastektomi uygulanıyor. Tedavide koltukaltı lenf bezlerine kanser yayılma derecesine göre göğüs duvarı ışınlanıyor, tümörün özelliklerine göre hormon içerikli ilaçlar ve kemoterapi protokolleri uygulanabiliyor.

Erkeklerde meme kanserinden korunmak ve hastalığın tedavisini kolaylaştırmak için; sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmek önemlidir. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları için; kanserojen olduğu bilinen sigara ve alkol gibi ürünlerden uzak durmak, stresi yönetmek, dengeli beslenmek, mümkünse geceleri 7-9 saat aralığında uyumak, yeterince su tüketmek ve kişinin kondisyonuna uygun düzenli bir egzersiz programını uygulamaktır. Böylece yalnızca meme kanseri için değil, tüm vücut sağlığınız için bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz.


Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı Yayımlanma Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı

Benzer İlgi Alanları

TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE

Tıbbi Birimler

Birimin Tüm İlgi Alanları

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?