Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Tedavi Yöntemleri

Porselen Laminate Veneer

Uzun süreli, dayanıklı ve mümkün olan en az miktarda diş dokusu uzaklaştırılarak uygulanan bir tedavi yöntemi olan Porselen Laminate Veneerler ile güzel bir gülüşe sahip olabilirsiniz.

Porselen Laminate Veneerler, şekil ve renk bozukluğu gösteren dişler sebebiyle olumsuz etkilenen gülüşünüzü düzeltmek üzere dişlerin ön yüzüne yapıştırılan 0, 3-0, 7 mm kalınlığında porselen tabakalardır.

Bu restorasyonların en önemli avantajları dişlerden az miktarda doku uzaklaştırılarak uygulanabilmeleri ve dişin mine tabakasına çok kuvvetli bağlanarak uzun süreli hizmet edebilmeleridir.

Gülüş Dizaynı

Gülüş dizaynı içinde protez, periodontolog (diş eti hastalıkları uzmanı) ve ortodonti uzmanının yer aldığı bir ekip çalışmasını gerektirir. Hastanın diş-çene-yüz ilişkileri değerlendirilir. Yüz ve gülüş simetrisi, fonasyon, gülüş genişliği, cinsiyet ve yaş özellikleri incelenir.

Ağız içi, dışı ve yüz fotoğrafları alınır, alt-üst çene modelleri elde edilir. Hastadan elde edilen fotoğraflar, modeller ve diş-çene röntgenleri eşliğinde değişik tedavi seçenekleri ve aşamaları konusunda bilgi verilir.

Diş Beyazlatma

Beyazlatma işlemi iki şekilde uygulanır;

Internal (İç) Beyazlatma

Bu yöntem eskiden uygulanmış bir kanal tedavisi veya travma sebebi ile renk değişikliği gösteren dişlerin beyazlatılması amacı ile uygulanır.

Kanal tedavisi yenilendikten sonra beyazlatıcı malzeme dişe yerleştirilir. Beyazlatma işlemi arzu edilen renk elde edilene kadar tekrarlayan randevularla uygulanır.

External (Dış) Beyazlatma

Diş hekimi gözetiminde evde veya klinikte (ofiste ) uygulanır.

Ev Tipi Beyazlatma

Diş hekimi tarafından hastaya özel olarak, dişler üzerine takılan şeffaf plaklar hazırlanır. Bu plaklar içine hasta, diş hekiminin önerdiği şekil ve miktarda beyazlatıcı malzeme koyarak dişlerine uygular. Arzu edilen renk değişikliğinin gerektirdiği süreler farlılık göstermek ile birlikte 5 - 7 günde sonuç alınabilir.

Ofis Tipi Beyazlatma

Diş hekimi tarafından klinik ortamında beyazlatıcı malzeme dişler üzerine uygulanır. Sıklıkla 1- 1, 5 saat içinde sonuç alınabilir. Gerekli görülürse ilave seanslarda işlem tekrarlanır. Renk değişikliğine yol açan gıdaların fazla tüketimi beyazlatma ile elde edilen sonuçların ömrünü kısaltır.

Tam Seramik ve Zirkonyum Destekli Restorasyonlar

Tam seramik restorasyonlar: Doğal dişler ışığı geçirir. Bunun sonucu olarak da dişte derinlik ve canlılık ortaya çıkar. Tam seramik kronlar ve köprüler metal bir iç tabaka içermedikleri için ışık geçirme özellikleri yüksektir. Derinlik ve canlılıkları daha fazladır. Böylece özellikle ön dişlerin restorasyonunda doğal dişe en yakın sonuçlar elde edilir.

Zirkonyum destekli restorasyonlar: Porselen kron ve köprü uygulamalarında dayanıklılık için, metal bir alt yapı kullanılagelmiştir. Bu metal alt yapının diş etleri, diş dokusu, genel vücut sağlığı ve estetik yönünden mahsurları bilindiginden, porselen alt yapısında metale alternatif bir malzeme arayışı ortaya çıkmıştır.

Zirkonyum, çiğneme kuvvetlerine dayanıklı, hafif, ısı ve elektrik iletmeyen, ışık geçirebilen bir elementtir. Bazı hastalarda görülen metallere bağlı alerjiye yol açmayan biyouyumlu bir malzemedir. Zirkonyum altyapı, estetik, dayanıklılık ve fonksiyonu bir arada sunabilme özelliğine sahip olup özellikle arka dişlere uygulanan kron ve köprülerde tam estetik bir görünüm sağlamaktadır.

Estetik Dolgu Uygulamaları

Diş rengi kompozit materyalleri dişe uygulamak uzun yıllardır diş hekimliği pratiğinde kullanılmaktır. Bağlantı teknolojisindeki son gelişmeler ile bu restorasyonların dayanıklılığı arttırılmış, klinik uygulama alanları genişletilmiştir.

Çürüklü diş dokularına, renklenmiş, aşınmış, aralıklı dişlere diş renginde kompozit dolgu malzemeleri kullanılarak tek seansta estetik ve fonksiyonel tedaviler uygulanabilir.

Plastik Periodontal Cerrahi

Kısa veya aşınmış dişler, gülümseme esnasında aşırı görünen diş etleri veya diş eti seviyelerinin farklı olması gülümseme estetiğini olumsuz etkiler.

Plastik periodontal cerrahi ile eksiklik veya fazlalık gösteren diş eti dokularına yeni bir şekil ve pozisyon kazandırmak mümkündür. Gülümseme estetiğinin oluşturulması bir ekip çalışmasıdır. Plastik periodontoloji bu ekip içinde önemli bir role sahiptir.

Porselen Dolgular(Inlay-onlay)

Çürük veya diğer sebeplerle kaybedilen diş dokusunu yerine koymak veya mevcut eski dolguları değiştirmak amacı ile laboratuvar koşullarında hazırlanan ve porselen malzemeden üretilen dolgulardır.

İlk randevuda çürüklü diş dokusu uzaklaştırılır, dolgu yapılacak boşluğun ölçüsü alınır. İkinci randevuda boşluğu doldurmak üzere dişe uygun renk ve formda, laboratuvar tarafından hazırlanan porselen dolgu dişe yapıştırılır.

Çürüklü veya madde kaybına uğrayan diş dokusunu yerine koyan bu dolguların çiğneme kuvvetlerine karşı dayanıklı olduğu klinik çalışmalar ile ortaya konmuştur.

Pırlanta Yapıştırma

Dişlerde kullanılmak üzere biyouyumlu malzemeden üretilmiş taşlar ile tek seansta, kısa sürede, herhangi bir diş dokusu uzaklaştırmaksızın farklı bir gülüş elde edebilirsiniz.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 19 Mart 2019 Salı

İlgi Alanları

  • Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

    Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, çene çıkıkları ve kırıklarının yanında kist, tümör operasyonları gibi cerrahi operasyonlar ve ameliyatlar birimimizde gerçekleşiyor.


    Detaylı Bilgi
  • Ağız ve Diş Sağlığı

    Ağız ve Diş Sağlığı kliniklerinde; çocuk ve yetişkin hastalar için ağız, diş ve çene sağlığı ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavisinde hizmet veriliyor.


    Detaylı Bilgi

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55