Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Farenjit Nedir?

Farenjit, halk arasında en sık görülen hastalıklardan biridir.  Farenjit hastalığı sıklıkla kış mevsimi ile birlikte kendini gösterir ve kişilerde ateş, halsizlik ve boğaz ağrısı gibi şikayetlere yol açar.

Boğaz bölgesi veya yutak bölgesinin tahriş olmasıyla rahatsızlık yaratan farenjit, akut ve kronik farenjit olarak olmak üzere iki gruba ayrılır.

Akut farenjitte boğazda yanma, ağrı ve ateş meydana gelirken, kronik farenjitte ise daha çok kuru öksürük, gıcık ve boğazda takılma hissi gibi şikayetler görülmektedir. Akut farenjit boğazda kızarıklık, yutkunma güçlüğü ve hastanın ateşinin olması birkaç gün boyunca yemek yerken zorlanma gibi durumlara neden oluyor.

Kronik farenjit ise daha çok boğaz bölgesinde tahriş sonrası görülen bir hastalıktır. Hastanın yaşam tarzı ve alışkanları, reflü ve burun hastalıkları sonucu meydana gelebilir.

Kronik farenjit;

Boğazın tahriş olması sonucu ortaya çıkar. Boğazın sürekli olarak tahriş olması bu durumun uzun süre devam etmesine sebep olur. Özellikle burun kemiği eğriliği gibi burunda meydana gelen hastalıklar sonucu kişi ağızdan nefes alıp vermeye başlar ve bu durum da uzun sürede boğaz kuruluğuna neden olur. Bunun dışında kronik farenjite neden olabilecek durumlar;

• Öğretmenlik gibi çok konuşmayı gerektiren meslek sahibi olmak

• Yeterli sıvı alınmaması

• Aşırı sıcak veya soğuk besin tüketilmesi

• Sigara kullanılması

• Acı baharatlar tüketilmesi

• Saman nezlesi

• Allerjiler

• Mideden asit gelmesi (reflü)

• Burunda alerji, sinüzit veya geniz etinde şişmeye sebep olan hastalıklar neden olabilmektedir.

Akut farenjit; 

Akut farenjite neden olan en yaygın sebepler arasında virüsler yer almaktadır.

Farenjit, soğuk algınlığı gibi durumlarda enfeksiyonla birlikte görülebilir. Soğuk ortamlarda bulunmak, hasta kişilerle aynı ortamlarda bulunmak da akut farenjite neden olabilir.

Bunun yanı sıra, kuru hava, kısa süreli kimyasal maruziyetleri gibi durumlar da akut farenjit nedeni olarak sayılabilmektedir.

Faranjit Belirtileri

Faranjit, virüs veya bakterilere bağlı gelişen enfeksiyon nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bunlar aniden meydana gelen akut faranjit ve sürekli olarak kendini tekrarlayan kronik faranjit olarak ikiye ayrılır.

  • Boğaz ağrısı
  • Ateş
  • Halsizlik 
  • Burun akıntısı
  • Yutkunma güçlüğü
  • Boğazda takılma hissidir.
Kronik Faranjit Belirtileri ise;
  • Yutkunma esnasında ağrı
  • Öksürük
  • Hafif boğaz ağrısı gibi akut faranjite göre daha hafif belirtiler göstermektedir.

Farenjit Tanı Yöntemleri

Tek başına gelişen boğaz kaşıntısı ya da boğaz ağrısı farenjit anlamı taşımamaktadır. Bunun için birkaç bulgunun bir arada görülmesi gereklidir.

Kronik ve akut farenjit olmak üzere iki farklı yapıda incelenen farenjit genel olarak boğazda ağrı, yutkunma güçlüğü, ateş ve halsizlik gibi belirtilerle neden olur.

Akut veya kronik farenjit teşhisi konulmadan önce hastanın çalışma şartları, günlük sıvı tüketimi ve bulunduğu ortamlar gibi öyküleri alınır. Sonrasında doktor tarafından yapılan fizik muayene ile birlikte farenjitin türü ve teşhisi konulabilir.

Doktorunuz gerek görmediği sürece herhangi bir test yaptırmanız gerekmez. Fakat bazı durumlarda hekimler tarafından kan testi, akciğer röntgeni ve boğaz sürüntüsü ile kültür-antibiyogram testi istenilebilir.

Kültür-antibiyogram yani boğaz kültürü testi, kişinin boğazından çubuklu bir pamuk yardımıyla alınan sürüntü ile yapılır. Boğaz kültürü son derece basit ve acısız bir işlemdir. Kişinin boğazından alınan sürüntü laboratuvar ortamında incelenerek farenjite neden olan bakteriler ve bunlara uygun antibiyotik türleri tespit edilir.

Farenjit Tedavisi

Akut farenjitin tedavisinde hastanın belirti ve bulguları ile tetkik sonuçları belirleyicidir. Bakteriyel kaynaklı durumlarda hekim tarafından burun sprey, antibiyotik, pastil veya ağrı kesici ilaçlar verilir. Viral farenjitlerde ise daha ziyade semptomları önleyici tedaviler kullanılır. Bunların yanı sıra bol su tüketilmesi tavsiye edilir.

Kronik farenjit çok önemli bir hastalık gibi görülmese de vücudun çalışma sistemini etkileyen ve tedavisi zor olan hastalıklar arasındadır. Farenjit tedavisinde hastanın hekimin önerilerine uyması son derece önemlidir.

Bunların yanı sıra kronik farenjite neden olan,  reflü gibi durumların tedavisi veya toz, kimyasal, sigara, alkol gibi maddelerden kaçınılması kronik farenjit tedavisinin temelini oluşturur.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 29 Mayıs 2020 Cuma

Benzer İlgi Alanları

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler