Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Gebelik hesaplama, hamile kadınların gebelik sürelerini belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Genellikle son adet tarihi baz alınarak hesaplanır ve bu hesaplama tahmini doğum tarihini belirlemede de kullanılır. Gebelik süresi genellikle 37 ile 42 hafta arasında değişir.Gebelik süreci yumurtanın döllenmesiyle başlar. Ancak esas alınan gün, adet döneminin ilk günüdür. Gebelik hesaplama, gebeliğin takibi ve aşamalarını gözlemlemek açısından önemlidir. Gebelik hesaplama cetveli ise gebeliğin kaç haftalık ya da aylık olduğu ile ilgili bilgi verir ve trimester dönemlerini belirtir.
İçindekiler

Gebelik Hesaplama Nedir?

Hamile kadınların gebelik sürelerini belirlemek için kullanılan metot gebelik hesaplama olarak bilinir. Gebelik hesaplama, son adet tarihi baz alınarak hesaplanır. Son adet tarihinin gebelik hesaplamasında en yakın bilgiyi verdiği bilinir. Kaç haftalık hamileyim? sorusuna yanıt arayan bireyler gebelik sürelerini öğrenmek için gebelik hesaplama yöntemini kullanabilir. Gebelik yumurtanın döllenmesiyle başlasa da esas alınan gün bundan 2 hafta öncesi, yani adet döneminin ilk günüdür. Gebelik hesaplama, gebeliğin takibi ve aşamalarını gözlemlemek açısından önemlidir. Hesaplamanın bir diğer önemi ise tahmini doğum tarihini öğrenmektir. Bireyler gebelik hesaplama sonucunda tahmini bir tarih elde ederek sürece kendilerini hazırlar. Ancak bu tarihin tahmini bir tarih olduğu unutulmamalıdır. En doğru ve net tarih düzenli doktor kontrolleri sonucunda belli olacaktır.

Gebelik Haftası Nasıl Hesaplanır?

Gebelik yumurtanın döllenmesi ile başlasa da, gebelik hesaplama son adet tarihinin birinci günü temel alınarak yapılır. Ancak adet düzensizliği olan kişilerde bu hesaplama her zaman doğru sonuç vermeyebilir. Son adet tarihi bilinmiyorsa bu konuda bir doktora başvurarak gebelik süresi öğrenilebilir. Gebelik süresi kişiden kişiye ve dış etkenlere bağlı olarak değişir. Bu süreç ortalama olarak 37 ile 42 hafta arasında sürer. 

Gebelik Hesaplama Cetveli Nedir?

Gebelik hesaplama cetveli, gebeliğin kaç haftalık ve aylık olduğu ile alakalı bilgi verir. Aynı zamanda ‘trimester’ adı verilen dönemlerinde öğrenilebilmesi için kullanılır. Trimester, 1. Trimester, 2. Trimester ve 3. Trimester olarak 3 dönemlik bir süreçten oluşur. Trimester 3 ay anlamına gelir ve gebeliğin 3 dönemini ifade eder. Bu dönemlerin her birinde anne karnındaki bebek farklı süreçlerden geçerek gelişir. 

  • Trimester dönemi 1 ve 13 hafta arası gebelik dönemini kapsar.
  • Trimester dönemi 14 ve 26 hafta arası gebelik dönemini kapsar.
  • Trimester dönemi ise 27 ve 40 hafta arası gebelik dönemini kapsar. 

Yani her trimester dönemi 3 ay sürer. Gebelik cetvelinde her 4 hafta 1 aya tekabül eder. 

Tüp Bebekte Gebelik Hesaplama

Tüp bebek yöntemi günümüzde oldukça yaygınlaşmış bir yapay döllenme yöntemidir. Tüp bebek yöntemiyle gebe kalma durumunda da hamilelik hesaplama mantığı aynıdır. Tüp bebekte doğum hesaplamanın tek farkı son adet tarihinin ilk gününü baz almak yerine döllenmiş yumurtanın kadın rahmine nakil işleminin yapıldığı gün baz alınır.

Gebelikte Kilo Hesaplama

Gebelik sürecinde beslenme, hem bebeğin sağlığı hem de annenin sağlığı ve hamileliğin refah ortamı içinde geçmesi açısından büyük bir yere sahiptir. Bu süreçte anne sağlıklı ve dengeli beslenerek gebelik sürecine olumlu yönde katkıda bulunur. Bununla birlikte gebelik döneminde kilo kontrolü de oldukça önemlidir. Anne adayı rahat bir hamilelik ve doğum süreci geçirmek için kilo alımını dengede tutmalıdır. Aşırı kilo alımı hamilelik sürecinin yanı sıra doğum sonrası da anne sağlığında olumsuz etkilere yol açabilir. 

Gebelikte alınması gereken kilo miktarı, vücut kitle indeksi esas alınarak belirlenir. 

  • 18, 5 kg/m² ‘nin altı: Normal kilonun altında (Tavsiye edilen kilo alımı 12-18 kilo arasında)
  • 18, 5 kg/m² ile 24, 9 kg/m² arasında: Normal kiloda (Tavsiye edilen kilo alımı 10-14 kilo arasında)
  • 25kg/m² ile 29, 9 kg/m² arasında: Normal kilonun üstünde (Tavsiye edilen kilo alımı 8-11 kilo arasında)
  • 30kg/m² ile 39, 9 kg/m² arasında: Normal kilonun çok üstünde, obez (Tavsiye edilen kilo alımı 5-9 kilo arasında)

Tahmini Doğum Tarihi Ne Zaman?

Kaç haftalık hamileyim? Sorusunun cevabını arayan bireyler gebelik hesaplama aracını kullanarak bebeklerinin tahmini doğum tarihini öğrenebilir. Gebelık hesaplama yöntemi tahmini sonuç verdiğinden daha ayrıntılı gebelik hesaplama için doktora başvurmak en doğru seçenektir. 

Tahmini doğum tarihi hesaplaması yapılırken ‘negele yöntemi’ kullanılır. Bu yöntem ile gebelik hesaplarken öncelikle son adet tarihinin ilk günü baz alınarak bu güne 7 gün daha eklenir. Sonrasında bu tarihten 3 ay geriye gidilir ve son adım olarak da bulunan tarihe 1 yıl ekleyerek tahmini doğum tarihine ulaşılır. 

Gebelik Hesaplama Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Hafta Hafta Gebelik Hesaplama Olur mu?

Bilindiği üzere 9ay 10 gün olan gebelik süresi genellikle haftalık olarak hesaplanarak takip edilir. Gebeliğin haftalık olarak hesaplanması, gebelik takibinin daha rahat yapılabilmesi açısından önemlidir. Aynı zamanda hafta hafta gebelik hesaplama daha anlaşılır ve kolay olduğu için en çok tercih edilen hesaplama yöntemidir.

Kaç Aylık Hamileyim?

Gebelik hafta hafta hesaplansa da bazı bireyler bu hesaplamanın aylık karşılığını da öğrenmek isteyebilir. Gebelikte her 4 hafta 1 aya tekabül eder. 

Hamilelik Kaç Hafta Sürer?

Gebelik 40 haftalık bir süreçtir. Bu da 9 ay 10 gün yani 280 güne denk gelir. Ancak sanılanın aksine her gebelik 40 hafta sürmez. Bu süreç doğumun şekline, dış etkenlere ve hamilelik süresince oluşacak durumlara göre değişkenlik gösterebilir. 


Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 1 Nisan 2024 Pazartesi

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler