Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Tanısal testler, herhangi bir yoruma gerek duyulmayacak şekilde kesin sonuçları olan testlerdir. Gebelikte en sık kromozom anomalisi riski oluştuğu durumda uygulanan testlerdir.

Tanısal Test Uygulanan Durumlara Bazı Örnekler

 • Fetal DNA (NIPT) testinde risk beliren gebelikler
 • 2’li testte ileri derecede risk beliren gebelikler
 • 4’lü testte ileri derecede risk beliren gebelikler
 • Anne kanından yapılan taramada yetersizlik durumunda
 • Ultrasonografide anormal görünümü olan bebekler
 • Önceki gebeliğinde belirli bazı hastalıklar ile doğan bebeği olan aileler
 • Anne stresi
 • Aile isteği

Tanısal testlerin en önemli özelliği, kromozomal olarak elde edilen bilginin bir sonuç halinde aileye verilmesidir. Yani risk hesaplaması yapılmaz, aileye kesin bilgi verilir.

Tanısal İşlemler

 • Koryon villus biyopsisi (CVS) (bebeğin eşinden parça alınması)
 • Amniyosentez (bebeğin bulunduğu ortamdan sıvı örneği alınması)
 • Kordosentez (bebeğin göbek kordonundan veya başka bir damarından kan örneği alınması)
 • Fetal cilt biyopsisi (bebeğin cildinden örnek alınması)
 • Gebelik oluşmadan önce tanı (PGD)

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebelikler bölümünde tanısal testler uygulanmaktadır.

Nasıl Uygulanır?

Gebelikte yapılan tanısal testler ve ne zaman yapıldıkları şu şekildedir:

 • Koryon Villus Biyopsisi, en sık gebeliğin 10-13. haftaları arasında yapılır.
 • Amniyosentez, genelde gebeliğin 16-22. haftaları arasında uygulanmaktadır. Gerekirse ileri haftalarda da uygulanabilir.
 • Kordosentez, genel olarak 16. hafta ve daha sonrası dönemde yapılır.
 • Fetal Cilt Biyopsisi hekimin yönlendirmesiyle gebeliğin belirli haftalarında yapılır.
 • Gebelik Oluşmadan Önce Tanı (PGD), preimplantasyon Genetik Tanı da denilen bu işlem, tüp bebek elde edilen 2-5 günlük embriyodan (blastokist) hücre örneği alınarak yapılmaktadır.

Amniyosentez

Amniyosentez bebeğin bulunduğu ortamdan sıvı alma işlemi olarak açıklanabilir ve kromozom anomalilerinde kesin tanı koyan bir işlemdir.

Amniyosentez ultrasonografi altında bir iğne yardımı ile bebeğin bulunduğu ortama girilip, sıvı örneği alınarak yapılır. Bu sıvıda bulunan bebekten dökülmüş hücrelerin hemen ve uzun süreli kültürden sonra incelenmesi ile yapılır. Kesin tanısal test sınıfındadır.

Bu işlem anne ve bebek için az da olsa bir risk barındırmaktadır, işlemin kendisine bağlı kanama, sıvı gelmesi, ağrı veya gebelik kaybı gibi riskler vardır ancak nadirdir.

Tanısal işlem sınıfında olan bir diğer işlem amniyosentezdir ve bebeğin bulunduğu ortamdan sıvı alma işlemi olarak açıklanabilir.

Amniyosentez Nasıl Yapılır?

Ultrasonografi altında bir iğne yardımı ile bebeğin bulunduğu ortama girilip, sıvı örneği alınması ve bu sıvıda bulunan bebekten dökülmüş hücrelerin hemen ve uzun süreli kültürden sonra incelenmesi ile yapılır. Kesin tanısal test sınıfındadır.

Alınan sıvıdan elde edilen hücrelerden bebeğin kromozom yapısı hem yapısal hem de sayısal olarak genetik incelemeye tabi tutulur. Ek olarak moleküler genetik metodlar ile inceleme detaylandırılabilir.

Amniyosentez Ne Zaman Yapılır?

Teknik olarak genelde gebeliğin 16-22. haftaları arasında uygulanmaktadır. Gerekirse ileri haftalarda da uygulanabilir.

Amniyosentez Riskleri

İşlemin kendisine bağlı kanama, sıvı gelmesi veya düşük olması gibi riskleri barındırmaktadır. Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde bebeğin bulunduğu ortamdan sıvı alınıp (amniyosentez) genetik inceleme işlemi ve tetkiki gerekli durumda uygulanmaktadır.

Amniyosentez Sonuçları

Amniyosentez işlemi erken ve geç olmak üzere iki başlıkta sonuç verilir. Erken sonuçta en sık görülen anormal kromozomlar araştırılır iken, geç sonuçta 46 kromozomun değerlendirme sonucu verilir.

Kordosentez

Kordosentez işlemi bebeğin göbek kordonundan veya uygun bir damarından kan örneği alınmasıdır.

Bebekten alınan kan örneğinde bebeğin genetik yapısı, bazı kan hastalıkları, bazı enfeksiyon durumları ve kansızlık durumu araştırılabilir. Gerekli durumda yapılan bu işlemde kanama, su gelmesi ve erken doğum riskleri bulunmaktadır.

Gebelikte uygulanan tanısal testler içerisinde kordosentez de bulunmaktadır. Kordosentez işlemi bebeğin göbek kordonundan veya uygun bir damarından kan örneği alınmasıdır.

Kordosentez Hangi Haftada ve Nasıl Yapılır?

Genel olarak 16. hafta ve daha sonrası dönemde (doğuma kadar) bir iğne yardımı ile bebeğin göbek bağının içerisindeki damarlardan kan örneği alınması işlemdir.

Kordosentez Ne İşe Yarar?

Bu işlemde hem bebekten kan örneği alınıp genetik inceleme yapılır iken, günümüzde daha sıklıkla kan uyuşmazlığı veya başka nedenle anemisi olan bebeğe kan vermek amacı için uygulanmaktadır.

Bebekten alınan kan örneğinde bebeğin genetik yapısı, bazı kan hastalıkları, bazı enfeksiyon durumları ve kansızlık durumu araştırılabilir.

Kordosentezin Riskleri Var Mı?

Kordosentez işlemine bağlı, kanama, su gelmesi ve erken doğum riskleri bulunmaktadır.

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde bebeğin göbek kordonundan kan örneği alınması, genetik çalışma yapılması ve bebeğe kan verilmesi işlemi gerekli durumda uygulanmaktadır.

Fetal Cilt Biyopsisi

Fetal Cilt Biyopsisi bazı genetik geçişli cilt hastalıklarının anne karnındaki bebekte olup olmadığının anlaşılması amacı ile yapılır. Nadir durumlarda yapılan bir işlemdir. Fetoskopi ile bir kamera yardımı ile bebeği görerek uygulanan bir işlemdir.

Bazı genetik geçişli cilt hastalıklarının anne karnındaki bebekte olup olmadığının anlaşılması amacı ile yapılır. Nadir durumlarda yapılan bir işlemdir.

Fetal Cilt Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Fetoskopi ile bir kamera yardımı ile bebeği görerek uygulanan bir işlemdir. Gebeliğin belirli haftalarında yapılan işlemde, bir alet yardımı ile bebeğin cildinden bir parça örnek alınmaktadır.

Alınan örnekten gerekli patolojik ve genetik inceleme yapılabilmektedir.

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde bebeğin cildinden biyopsi ve genetik inceleme işlemi gerekli durumda uygulanmaktadır.

Gebelik Oluşmadan Önce Tanı (PGD)

Gebelik Oluşmadan Önce Tanı (PGD) tüp bebek ile elde edilen 2-5 günlük embriyodan (blastokist) hücre örneği alınarak yapılmaktadır. Genetik tanı işlemi ile sağlıklı embriyo tespit edilir ve anne rahmine verilir.

Bazı özel durumlarda, bebekler anne rahmine verilmeden önce genetik inceleme yapılabilir.

Ancak bu inceleme sadece tüp bebek yöntemi ile gebelik elde edecek anne adaylarına sunulabilmektedir.

Tüp bebek ile elde edilen 2-5 günlük embriyodan (blastokist) hücre örneği alınarak yapılmaktadır.

Bu sayede tüp bebekte elde edilen çok sayıda embriyo içerisinden sağlıklı olanın tespiti ve onun anne rahmine verilmesi sağlanmaktadır.

Anne ve baba adaylarına mevcut embriyoları hakkında ayrıntılı bilgi sunan PGD (Preimplantasyon Genetik Tanı) işlemi merkezimizde Tüp Bebek Kliniği’nde uygulanmaktadır.

Koryon Villus Biyopsisi

Koryon Villus Biyopsisi bir iğne ile bebeğin eşinden parça alınmasıdır. İşlem ultrasonografi eşliğinde uygulanır.

Alınan örnekten elde edilen hücrelerden bebeğin kromozom yapısı hem yapısal hem de sayısal olarak genetik incelemeye tabi tutulur.

İşlemin az da olsa kendisine bağlı kanama, bebeğin suyu gelmesi veya düşük olması gibi riskleri bulunmaktadır. Bu nedenle kesin tanı gerekliliğinde uygulanmaktadır.

Gebeliğin en sık 10-13. Haftaları arasında yapılır. Gerekirse ileri haftalarda da uygulanabilir. Alınan örnekten elde edilen hücrelerden bebeğin kromozom yapısı hem yapısal hem de sayısal olarak genetik incelemeye tabi tutulur. Ek olarak moleküler genetik metodlar ile inceleme detaylandırılabilir.

Koryon Villus Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Bir iğne ile bebeğin eşinden parça alınmasıdır. İşlem ultrasonografi eşliğinde uygulanır.

Genellikle karından uygulanan bu işlem bazen vajinal yoldan da yapılabilir. Anestezi uygulamaya gerek duyulmamaktadır.

Koryon Villus Biyopsisi Riskleri Nelerdir?

İşlemin az da olsa kendisine bağlı kanama, bebeğin suyu gelmesi veya düşük olması gibi riskleri bulunmaktadır. Bu nedenle kesin tanı gerekliliğinde uygulanmaktadır.

Koryon Villus Biyopsisinin Sonuçları?

Erken haftalarda yapılması ve kısa zamanda kesin sonuç vermesi incelemenin en önemli avantajıdır.

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde bebeğin eşinden parça alınıp genetik inceleme işlemi ve tetkiki gerekli durumda uygulanmaktadır.

Kordosentez Nedir?

Gebelikte uygulanan tanısal testler içerisinde kordosentez de bulunmaktadır. Kordosentez işlemi bebeğin göbek kordonundan veya uygun bir damarından kan örneği alınmasıdır.

Kordosentez Hangi Haftada ve Nasıl Yapılır?

Genel olarak 16. hafta ve daha sonrası dönemde (doğuma kadar) bir iğne yardımı ile bebeğin göbek bağının içerisindeki damarlardan kan örneği alınması işlemdir.

Kordosentez Ne İşe Yarar?

Bu işlemde hem bebekten kan örneği alınıp genetik inceleme yapılır iken, günümüzde daha sıklıkla kan uyuşmazlığı veya başka nedenle anemisi olan bebeğe kan vermek amacı için uygulanmaktadır.

Bebekten alınan kan örneğinde bebeğin genetik yapısı, bazı kan hastalıkları, bazı enfeksiyon durumları ve kansızlık durumu araştırılabilir.

Kordosentezin Riskleri Var Mı?

Kordosentez işlemine bağlı, kanama, su gelmesi ve erken doğum riskleri bulunmaktadır.

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde bebeğin göbek kordonundan kan örneği alınması, genetik çalışma yapılması ve bebeğe kan verilmesi işlemi gerekli durumda uygulanmaktadır.

Fetal Cilt Biyopsisi

Bazı genetik geçişli cilt hastalıklarının anne karnındaki bebekte olup olmadığının anlaşılması amacı ile yapılır. Nadir durumlarda yapılan bir işlemdir.

Fetal Cilt Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Fetoskopi ile bir kamera yardımı ile bebeği görerek uygulanan bir işlemdir. Gebeliğin belirli haftalarında yapılan işlemde, bir alet yardımı ile bebeğin cildinden bir parça örnek alınmaktadır.

Alınan örnekten gerekli patolojik ve genetik inceleme yapılabilmektedir.

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde bebeğin cildinden biyopsi ve genetik inceleme işlemi gerekli durumda uygulanmaktadır.

Gebelik Kesesi Oluşmadan Önce Genetik Tanı (PGD)

Bazı özel durumlarda, bebekler anne rahmine verilmeden önce genetik inceleme yapılabilir.

Ancak bu inceleme sadece tüp bebek yöntemi ile gebelik elde edecek anne adaylarına sunulabilmektedir.

Tüp bebek ile elde edilen 2-5 günlük embriyodan (blastokist) hücre örneği alınarak yapılmaktadır.

Bu sayede tüp bebekte elde edilen çok sayıda embriyo içerisinden sağlıklı olanın tespiti ve onun anne rahmine verilmesi sağlanmaktadır.

Anne ve baba adaylarına mevcut embriyoları hakkında ayrıntılı bilgi sunan PGD (Preimplantasyon Genetik Tanı) işlemi merkezimizde Tüp Bebek Kliniği’nde uygulanmaktadır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 19 Mart 2019 Salı

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55