Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Hiperglisemi Nedir?

Hiperglisemi, kan şekerinin yüksekliği anlamına gelir. En az 8 saat açlık sonrası bakılan kan glukoz seviyesinin 100 mg/dl'nin üzerinde olması veya şekerli bir içecek içildikten iki saat sonra ölçülen kan şekerinin 140 mg/dl üzerinde olmasına verilen isimdir.

Kan Şekeri Nedir, Nasıl Dengelenir?

Hiperglisemiye geçmeden kan şekerinin ne olduğunu açıklayalım. Vücudunuz pilav, makarna, ekmek gibi besinlerdeki karbonhidratları hücrelerin içine girebilecek kadar küçük parçalara, glukoz denilen şeker moleküllerine kadar parçalar.

Glukoz, vücudunuzdaki bütün hücrelerin temel enerji kaynağıdır. Kan dolaşımı, glukoz moleküllerini milyonlarca hücreye taşır. Pankreastan salgılanan insülin adlı hormon sayesinde kan dolaşımındaki glukoz hücrelerin içine alınır ve yakılır, fazla glukoz karaciğerinizde ve kaslarınızda glikojen haline getirilir ve saklanır. Birkaç saat aç kaldığınızda kan dolaşımınızdaki şeker düzeyi düşer ve pankreastan salgılanan glukagon adlı bir başka hormon sayesinde kaslar ve karaciğerde depolanmış olan glikojen parçalanarak kana salınır. Ayrıca vücudunuz öncelikle karaciğerde, biraz da böbreklerde kendi glikozunu da üretebilir. Bir sonraki öğününüze kadar bu sayede kan şekeriniz dengelenmiş olur.

Hiperglisemi Nedenleri

Yeterince insülin üretemiyorsanız (tip 1) veya üretilen insüline az yanıt veriyorsanız (tip 2) kan dolaşımınızdaki glukoz düzeyi yükselir, yani hiperglisemi gelişebilir. Bunun tehlikeli boyutlara varması diyabet olarak adlandırılır. Bu nedenle insülin veya daha farklı ilaçlar kullanmak gerekebilir. Ancak çok fazla insülin almak veya ilaçların yüksek dozları kan şekeri düzeyini çok fazla düşürerek hipoglisemiye de neden olabilir. Diyabet tedavisi görmeyen birinin hipoglisemi geliştirmesi son derece nadir bir durumdur ve buna yol açan birkaç neden şöyle sıralanabilir:

Aşırı alkol alımı: Yemeksiz alınan yoğun alkol, karaciğerinizin kan dolaşımına glukoz göndermesini engelleyebilir.

Bazı ağır hastalıklar: Ağır karaciğer veya böbrek hastalığı olanlarda kan şekeri düşüşleri görülebilir.

Aşırı insülin üretimi: İnsülinoma adı verilen nadir bir pankreas tümörü kendisini şeker düşüşleri ile gösterebilir.

Reaktif hipoglisemi: Hipoglisemi genellikle açlıkta gelişir. Ancak bu, her zaman için geçerli değildir. Özellikler şeker içeren, kalori yükü yüksek yiyeceklerin tüketilmesinin ardından vücudunuz ihtiyacından fazla insülin üretirse veya mide ameliyatı geçirenlerde yiyecekler kan şekerini hızla yükseltirse bu durum yaşanabilir.

Hipoglisemi, tedavi edilmezse nöbet geçirilmesine, bilinç kaybına hatta ölüme yol açabilir. Hiperglisemi ise kendi haline bırakılırsa diyabete götürebilir ve buna bağlı gelişecek damar hastalıkları yaşanabilir.

Hiperglisemi Belirtileri

  • Ağız kuruluğu
  • Çok su içme
  • Sık idrara çıkma
  • Nefeste meyvemsi bir aseton kokusu
  • Halsizlik
  • Güçsüzlük
  • Karın ağrısı
Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı Yayımlanma Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?