Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İkili test, gebeliğin 11-13. haftalarında yapılan ve fetüste kromozomal anomalilerin riskini değerlendiren bir tarama testidir. Bu test, anne adayından alınan kan örneği ile ultrasonografi sonuçlarının birlikte değerlendirilmesiyle yapılır. İkili testin amacı, anne karnındaki bebeğin genetik bozukluklar açısından taşıdığı riski belirlemek ve gerekli önlemleri almaktır. Özellikle 35 yaş ve üzeri anne adayları ile aile öyküsünde kromozomal bozukluk bulunan bireylerde bu test önerilir. Test, bebeğin baş-popo mesafesi, ense saydamlığı kalınlığı ve burun kemiğinin değerlendirilmesi gibi faktörlere dayanır. Elde edilen sonuçlar, annenin yaşı ve tıbbi öyküsü göz önünde bulundurularak analiz edilir.
İçindekiler

İkili Test Nedir?

İkili test, sağlıklı tüm gebeliklerde yapılması önerilen, kromozomal anomaliler hakkında tarama sağlayan testtir. Gebeliğin 11 ve 13. Haftalarında yapılan ikili tarama testi, fetüste herhangi bir kromozom anormalliği olup olmadığını test etmek için tercih edilir. İkili tarama testi bebeğin sağlığı ve alınabilecek önlemler açısından oldukça önemlidir ve aksatılmaması önerilir. İkili test ile PAPP-A ve hCG olarak isimlendirilen hormonlar ölçülmektedir. PAPP-A ve hCG ölçümleri sonucunda fetüsün olası kromozomal bozukluk riskleri değerlendirilir. Testin değerlendirilmesinde annenin yaşı da önem taşımaktadır. Değerlendirme sadece test sonucuna bakılarak yapılmaz. Birçok faktör göz önünde bulundurularak risk oranları belirlenir ve ebevenyler bilgilendirilir.

İkili Test Neden Yapılır?

İkili test yapılma amacı anne karnındaki bebeğin genetik bozukluklar açısından taşıdığı riskin değerlendirilmesidir. 35 yaş ve üzeri anne adayları ve aile öyküsünde kromozomal bozukluk bulunan bireyler risk altında kabul edilir ve ikili tarama testinin yapılması önerilir. Test sonucunda olası riskler ve faktörler değerlendirilerek bebeğin sağlığı için önlem alınmalıdır. İkili test zorunlu olarak yapılan bir test değildir. Ancak olası risklerin değerlendirilmesi konusunda oldukça önemlidir.

İkili Test Ne Zaman Yapılır?

İkili tarama testinin yapılabilmesi için belirli bir zaman aralığının beklenmesi gerekir. İkili test gebeliğin 11-13. haftaları arasında uygulanmaktadır. Testin 11. ve 13. Haftalarda yapılmasının sebebi bebeğin bedensel gelişiminin teste uygun bir aşamada olması ve daha güvenilir sonuçlar almaktır. Aynı zamanda testin yapıldığı haftalar risk oranının erken öğrenilmesi ve erken önlem alınması açısından da oldukça önemlidir.

İkili Test Nasıl Yapılır?

İşlem öncesi ultrasonografi ile önce bebek detaylı değerlendirilir. Bebeğin baş-popo mesafesi (CRL) ölçülerek kayıt altına alınır. Özellikle bebeğin ense saydamlığı kalınlığı (NT) ölçümü ile burun kemiğinin değerlendirilmesi yapılır. Sonrasında anne adayından alınan kan örneği ile ultrasonografik bilgiler birleştirilerek bir risk hesaplamasına gidilir.

İkili Test Faydaları Nelerdir?

İkili testin en faydalı özelliklerinden biri var olan risklerin en erken şekilde öğrenilerek doğuma kadar olan süreçteki planlamayı kolaylaştırmasıdır. Kromozomal bozukluklar konusunda var olan risklerin değerlendirilmesi alınacak önlemler açısından önemlidir.

İkili tarama testi sonucunda genetik risk analizleri annenin yaşına ve tıbbi öyküsü göz önünde bulundurularak yapılır. Bu durum ileride yaşanacak olası sağlık problemlerinin önüne geçilmesine yardımcı olabilir.

İkili tarama testinin 11. ve 13. Haftalarda yapılması erken olarak düşünülebilir. Ancak olası risklerin daha erken değerlendirilmesi hamilelik süreci için oldukça önemlidir. Yüksek riskli çıkan sonuçlarda ek testlerden yardım alınabilir. Aynı zamanda bebek ve anne adayının yaşayabileceği olası riskler için ek tedaviler ve önlemler alınabilir.

İkili Test Sonucu

İkili tarama testi sonucu, bebeğin kromozomal hastalıklar açısından riski hesaplanır ve aileye bu konuda detaylı bilgi, danışmanlık verilir. İkili test bir tarama testidir. Kesin bir tanı testi değildir. Bu test tarama yapmak ve olasılık vermek için kullanılır. Normal rutin gebelik takibinde son derece faydalı bilgiler sunan bu test Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde uygulanmaktadır. İkili tarama testi risk oranına göre düşük risk, orta risk ve yüksek risk olarak üç ayrı şekilde sonuç vermektedir.

İkili tarama testinin kesin bir sonuç vermeyeceği bilinmelidir. Riskli bulunan test sonuçları sadece risk oranını belirlemektedir. Düşük riskli çıkan bir sonucun bebeğinizin kromozomal bozukluğa sahip olmayacağını göstermediği gibi yüksek riskli çıkan bir sonuç da bebeğinizin herhangi bir kromozomal bozukluğu olduğunun kesin bir göstergesi değildir.

İkili Test Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İkili tarama testi ne zaman yapılır?

İkili tarama testi gebeliğin 11. Ve 13. Haftalarında yapılmaktadır.

İkili tarama testi nasıl yapılır?

İkili tarama testi adından da anlaşılacağı üzere iki aşamalı şekilde yapılır. Öncelikle ultrasonografi yardımıyla bebeğin bedensel faktörleri değerlendirilir. Sonrasında anneden kan örneği alınarak elde edilen sonuçlar birlikte değerlendirilir.

İkili tarama testi papp-a kaç olmalı?

İkili tarama testi referans aralıkları farklılık gösterebilir. Bu sebeple doktorunuzdan en doğru bilgiyi alabilirsiniz.

Normal ikili test sonucu örneği nedir?

İkili tarama testi sonuçları kan ve görüntüleme testi olarak iki aşamalı yapılır ve birlikte değerlendirilir. 35 yaş altı anne adayları ve aile öyküsünde genetik bozukluk hikayesi olmayan hastalarda risk daha düşük olabilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma Yayımlanma Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?