Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Perinatoloji Uzmanı/Doktoru – Perinatolog Nedir?

Perinatoloji uzmanı, diğer adıyla Perinatolog, Kadın Hastalıkları ve Doğum doktorudur ve uzmanlığını bu alanda aldıktan sonra üst ihtisas olarak Perinatoloji (Riskli Gebelik Uzmanlığı) eğitimini alır.

Üç yıl süren bu üst uzmanlık eğitiminde riski gebeliklerin tanı, takip ve tedavileri konusunda bilgi ve birikimlerini artırırlar. Üç yılın sonunda yüksek riskli gebelik uzmanı yani perinatolog olma hakkını kazanırlar.

Yüksek Gebelik Riski Ne Demektir?

Riskli gebelik sınıflaması oldukça geniş bir grup hastayı içermektedir. Riskli gebelik geçirme ihtimali olan hastaların sınıflaması şu şekildedir:

 • Anne adayının mevcut riskleri
 • Önceki gebelikten gelen riskler
 • Şimdiki gebelikten gelen riskler
 • Fetusa ait riskler
 • Doğuma ait riskler

Anne Adayının Mevcut Risklerinin Bir Kısmı

 • 18 yaş altı gebelikler
 • 35 yaş üstü gebelikler
 • Aşırı kilolu veya zayıf gebelikler
 • Akraba evliliği olan çiftler
 • Geçirilmiş önemli ameliyatı olan hastalar
 • Gebelik öncesi kalp, şeker, tansiyon, epilepsi (sara), tiroid bezi veya diğer hastalıklarından birisine sahip olan anne adayları riskli gebelik sınıfına girer.

Önceki Gebelikten Gelen Risklerin Bir Kısmı

 • Düşüğü olan anne adayı, tekrarlayan gebelik kayıpları
 • Erken doğum yapan anne adayı (28 hafta altı)
 • Gebelik zehirlenmesi-preeklampsi geçiren anne adayı
 • Aşırı zayıf bebek doğumu olan anne adayı (premature)
 • Aşırı kilolu bebek doğumu olan anne adayı (iri bebek)
 • Son üç ayında bebek kaybetmiş anne adayı (intrauterin fetal kayıp)
 • Doğumunda aşırı kanama olmuş olan anne adayı (doğum sonu kanama)
 • Rahim yırtılması yaşamış anne adayları (uterus rüptürü)
 • Myom ameliyatı geçirmiş anne adayları
 • Rahim perde açma ameliyatı olan anne adayları
 • Dış gebelik geçiren anne adayı

Şimdiki Gebelikten Gelen Risklerin Bir Kısmı

 • Düşük riski ve kanaması olan anne adayları
 • İkiz veya üçüz - çoğul gebeliği olan anne adayları
 • Tarama testlerinde risk beliren anne adayları
 • Tanısal teste ihtiyacı olan anne adayları
 • Anne karnında tedaviye ihtiyacı olan anne adayları
 • Bebeğe kan verilmesi gereken durumlar
 • Bebeğin mikrobik hastalıklarının tedavisi (intrauterin enfeksiyonlar)
 • Rahim ağzı yetmezliği olan anne adayları
 • Erken doğum riski olan anne adayları
 • Myomu olan anne adayları
 • Hipertansiyonu olan anne adayları
 • Bebeğin gelişimi geri olan anne adayları (fetal gelişme engeli)
 • Bebeğin suyu normalden az olan anne adayları (oligohidramniyon)
 • Bebeğin suyu normalden fazla olan anne adayları (polihidramniyon)
 • Diğer olası riskli durumu olan anne adayları
 • Fetusa ait riskleri olan anne adayları
 • Belirlenmiş anomalisi olan bebekler
 • Gebelik sürecinde hastalık geçiren bebekler
 • Rahim içinde duruş bozukluğu yaşayan bebekler

Doğuma Ait Riskleri Olan Hastalar

 • Bebeğin eşinin önde gelmesi (plasenta previa) durumunda yapılan işlemler
 • Bebeğin eşinin rahim duvarına anormal yapıştığı durumlar (plasenta akreata)
 • Doğumda kanama riski olan anne adayları
 • Doğumda rahim alma riski olan anne adayları
 • İki veya üçüz gebelik doğumları
 • Önceki normal-vajinal doğumunda veya sezaryeninde problem olan anne adayları

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde Sunulan Hizmetler

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde verilen hizmetleri aşağıda bulabilirsiniz. Sizin içinde bulunduğunuz durum aşağıda özetlenmemiş olabilir.
Bu nedenle aklınıza gelen her sorun için Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebelikler bölümünü telefon ile arayabilirsiniz.
Gebelik öncesi danışmanlık (prekonsepsiyonel danışma) verilen bir diğer hizmettir.
Bu sayede gebelik öncesi hasta risk analizi yapılarak hastalıklar sınıflandırılmakta ve bireysel tedavi planlaması yapılmaktadır.

Gebelik öncesi, gebelik, doğum ve lohusalık döneminde anne veya bebekte meydana gelebilecek olumsuzlukların erken dönemde taranması, erken tanısı ve tedavisinin planlanmasıdır.

Perinatoloji yan dal uzmanları, tecrübeli yardımcı sağlık personeli ve hasta danışmanlarından oluşmaktadır.

Hizmet saatleri: Randevu sistemi ile hasta kabul edilmektedir. Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde 7 gün 24 saat acil hizmet verme kapasitesine sahiptir.

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebelikler Hangi Hastalara Bakar?

Perinatolojive Yüksek Riskli Gebelikler, gebelik öncesi, gebelik ve sonraki lohusalık döneminde anne veya bebekte meydana gelebilecek olumsuzlukların erken dönemde taranması, erken tanısı ve tedavisini amaç edinmiştir.

Bu gruptaki hastalarımızın takibi Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebelikler bölümünde yapılmaktadır.

Perinatoloji, gebelik sırasında olumsuzları teşhis eden ve gerekli tedaviyi uygulayan uzmanlık dalıdır. Perinatoloji dalı anne ve bebek sağlığıyla ilgilenir. Hamilelik sırasındaki risklere karşı gerekli önlemleri alarak doğumun sağlıklı şekilde gerçekleşmesini amaçlar.

Perinatoloji uzmanı, perinatoloji bölümü olan hastanelerde çalışır.

Perinatoloji bölümü riskli gebeliklerin takip ve tedavilerini yapan bölümdür. Yüksek riskli gebeliği bulunan anne adayları, aynı zamanda kadın doğum uzmanı da olan perinatologa muayene olarak gebelik takiplerini yaptırmalıdır.

Riskli gebelik ya da yüksek riskli gebelik; gebelik öncesi ya da gebelikte ek bir hastalığı olan veya taramalarda düşük riski veya bebekte sakatlık riski çıkan gebeliklerdir. Bu risklerin sınıflaması şu şekildedir:

 • Anne adayının mevcut riskleri
 • Önceki gebelikten gelen riskler
 • Şimdiki gebelikten gelen riskler
 • Fetusa ait riskler
 • Doğuma ait riskler

Gebelikte yaşanabilecek olağandışı bir durum perinatoloji uzmanlarınca tespit edilebilir ve rutin muayenelerle bu risk en aza indirgenir.

Tüm gebeliklerde kadın doğum doktorları tarafından ikili test , üçlü test , gebelik diyabeti, ultrason gibi rutin taramalar yapılmaktadır.

Yukarıda bahsedilen anneye ve bebeğe ait riskler varsa ya da rutin testlerle tespit edilirse, gebelik bir perinatolog tarafından takip edilebilir.

Kadın doğum uzmanı da olan perinatologlar, yüksek riskli gebelikleri hastane ortamında takip eder.

Perinatoloji uzmanı olan hastaneler ve tıp merkezlerinde riskli gebeliklere özel taramalar, test ve tedaviler yapılmaktadır. Böylece hem anne adayı, hem de bebeklerin uzmanlar tarafından yakın takibi mümkün olur.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı Yayımlanma Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı

Doktorlar

Birimin Tüm İlgi Alanları

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?