Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Kalp Yetmezliği Nedir?

Kalp yetmezliği, kalbinizin çeşitli sebepler nedeniyle zarar görerek vücuda ihtiyacı olan kanı yeterli miktarda gönderememesi olarak tanımlanabilir.

En sık kalp yetmezliği sebebi kalp kasının kalp krizi nedeniyle zarar görerek kasılamamasıdır. Ancak uzun süren hipertansiyon, kalp kapak hastalıkları, doğumsal kalp kas hastalıkları gibi sebepler ile de kalp yetmezliği gelişmektedir.

Kalp yetmezliği kronik, ilerleyici bir hastalıktır. İlaç tedavisi ile kalp yetmezliği bulgu ve belirtileri kontrol altına alınabilir, hatta bazı durumlarda zamanla kalp kası güçlenebilir.

Kalp Yetmezliği Belirtileri Nelerdir?

Nefes Darlığı

Özellikle hareket sırasında gelişir, en basit işleri yapmak bile nefesin daralmasına yol açar. Bazı hastalarda uykuya daldıktan birkaç saat sonra ani nefes darlığı gelişir, sırt üstü yatamama durumu gözlenir.

Ödem

Vücudun özellikle alt bölgelerinde, ayak, ayak bileği, karın alt kısmında şişme oluşur.

Yorgunluk

Olağanın dışında yorgun ve halsiz hissedilir.

Kalp Yetmezliği Tedavi Yöntemleri 

Kalp yetmezliği kronik bir süreç olduğundan ömür boyu tedavi gerektirir. Düzenli tedavi ile çoğu hasta normale yakın bir hayat sürdürebilir.

Tedavi ile hastaneye yatışların azalması, hayat süresinin uzaması ve ani ölümün engellenmesi amaçlanır. Kalp yetmezliği tedavisi sağlıklı yaşam tarzına uyulması, ilaç tedavisi, ameliyatlar ve tıbbi destek cihazları (kalp pilleri vb)  kullanımını kapsar.

İlaç tedavisinde genellikle birden fazla ilaç kullanılması gerekir.

Anjiotensin Dönüştürücü Enzim (ADE) İnhibitörleri

Bu ilaçlar kalp kasının güçlenmesini ve kanı vücuda daha iyi pompalamasını sağlamaktadır. Özellikle kalp kası zayıflamış hastalarda faydalıdır. Bir çeşit tansiyon ilacı grubudur.

Anjiotensin Reseptör Blokerleri (ARB)

Bu ilaçlar da ADEİ grubu ilaçlarına benzer etkide bulunan, tansiyon düşürücü ilaç sınıfına dahil bir ilaç grubudur. Genellikle ADEİ ilaçları ile ilişkili öksürük yan etkisi gelişen hastalarda ikinci tercih olarak kullanılmaktadır.

Beta Blokerler

Bu ilaç grubu kalp hızını düşürerek ve damarları genişleterek kalbin daha iyi beslenmesine, kalp kasının güçlenmesine yardımcı olur. Ani kal ölümüne yol açan ritim bozukluklarını önlemede de etkilidir. Ayrıca kalp yetmezliği semptomlarının da iyileşmesine yardımcı olurlar.

Diüretikler

İdrar sökücüler olarak da bilinen bu ilaç kalp yetmezliği nedeniyle vücutta birikmiş olan ödemi böbrekler yolu ile atarak nefes darlığının azalmasına yardımcı olmaktadır. Sık idrara çıkmak zorunda kalınabilirsiniz. Ancak belirtilerin azalmasında en etkili ilaç grubudur. İlaç kullanımı sırasında doktorunuz aralıklı olarak kanda sodyum ve potasyum tuz oranlarını takip edecektir.

Digoxin

Bu ilaç kalp kasının kasılma gücünü arttırabilir. Ek olarak kalp hızınızı da yavaşlatabilir. Genellikle ritim bozukluğu ile birlikte olan kalp yetmezliği tedavisinde tercih edilmektedir.Kalp yetmezliğinin tedavisinde yukarıda sayılan ilaçlardan iki veya daha fazlasını kullanmak zorunda kalabilirsiniz.

Bunun dışında kan sulandırıcı, kolesterol düşürücü ilaçlar da almanız gerekebilir. Çoklu ilaç kullanımı zor olmasına rağmen tedavinin başarısı açısından dikkatli ve düzenli ilaç kullanmak son derece önemlidir.

Zaman zaman düzenli ilaç tedavisine rağmen kalp yetmezliği bulguları kötüleşerek hastane yatışı gerekebilir. Bu durumda damar yolu ile daha yoğun ilaç tedavisine ek olarak sürekli oksijen desteği almanız da gerekebilir.

Cerrahi Tedaviler ve Tıbbi Destek Cihazları

Seçilmiş durumlarda doktorlarınız kalp yetmezliğini tedavi etmek amacı ile cerrahi girişim yapılmasını önerebilirler. Bu cerrahi tedavi yöntemleri:

Aortokoroner By Pass Greftleme

Kalp yetmezliğinin sebebi ciddi kalp damar hastalığına bağlı ise koroner by pass cerrahisi ile kalp kasına oksijen götürerek kalp yetmezliği tedavisine katkıda bulunulabilir.

Kalp Kapak Değişim veya Onarımı

Hasta olan kalp kapakçığı ile ilişkili kalp yetmezliği gelişmiş ise kapak değişim veya onarımı yolu ile kalp yetmezliği gelişimi engellenebilir veya hastalık tedavi edilebilir. Kapak değişim ameliyatlarında hastalıklı olan kapak çıkarılarak yerine mekanik veya bioprotez kapak takılmaktadır. Kapak cerrahileri açık ameliyat yerine minimal girişim gerektiren veya robotik cerrahi yöntemleri ile de uygulanabilmektedir.

İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatörler (ICD)

ICD'ler pile benzeyen, bir ucu cilt altına yerleştirilen bataryadan, diğer ucu kalp içine bırakılan telden oluşan cihazlardır.  ICD kalp ritmini takip eder, hayatı tehdit eden bir aritmi başlar ise kalp ritmini normale döndürmek için kalbinize şok uygular ve ritmi düzeltir.

Bir ICD kalp pili olarak da görev görebilir, kalp hızınız çok yavaşlar ise devreye girip kalp ritmini arttırabilir.

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (KRT) veya Çift Odacıklı Kalp Pili

Kalp yetmezliği olan insanların kalplerinde zaten zayıflamış olan kalp kasının daha da düzensiz çalışmasına yol açan elektriksel sistem kaynaklı problemler vardır. Bu durumu tedavi etmek ve kalp odacıklarının senkronize halde çalışmasını sağlamak için çift odacıklı kalp pili (KRT) kullanılır.

Bu cihazda sağ ve sol karıncık içine yerleştirilen kablolar ile kalp odacıklarının uyumlu bir şekilde çalışması sağlanır. ICD ve KRT tedavilerini tek cihaz içinde bulunduran kalp pilleri de vardır.

Kalp Pompası

Ventriküler assiste edici cihazlar (VADs) adı verilen kalp pompaları zayıflamış kalbi desteklemek için karın veya göğüs boşluğuna yerleştirilen mekanik cihazlardır. En sık sol karıncık yetmezliği olan hastalarda kullanılır. Kalp transplantasyonu yapılana kadar kişiyi hayatta tutmak amacı ile kullanılırlar.

Kalp Nakli

Bazı hastaların kalp yetmezliği o kadar ileri düzeydedir ki ilaç tedavisi ve cerrahi tedaviler yardımcı olmaz. Hasta olan kalplerinin yerine sağlam bir kalp takılması gereklidir. Kalp nakli sonrası kişiler normale yakın hayat sürdürebilirler.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar Yayımlanma Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?