Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Kontakt lensler miyopi, hipermetropi, astigmatizma ve presbiyopi gibi görme kusurlarının düzeltilmesinde, göz renginin değiştirilmesinde ya da bazı kornea hastalıklarında kullanılmaktadır.

Miyopi uzağı, hipermetropi yakını net görememektir. Astigmatizma göze gelen ışığın retinada birden çok noktaya düşmesine bağlı olarak çarpık ve kırık görmektir. Astigmatizma kornea (gözün renkli kısmının önünde bulunan şeffaf tabaka) veya gözün içindeki doğal lense bağlı olabilir. Presbiyopi ise 40 yaşından sonra uyum yeteneğinde azalmaya bağlı olarak oluşan yakını görme problemidir.

Kontakt lenslerin en sık kullanım alanı kırma kusurlarının düzeltilmesi olsa da göz rengini değiştirmek üzere kozmetik amaçlı veya kornea yaralanmalarında tedavi amaçlı da kullanılabilmektedir. Bu kullanım alanları için farklı özellikte kontakt lensler geliştirilmiştir.

Hastanın ihtiyacına yönelik olarak detaylı bir göz muayenesi sonucu doğru kontakt lens reçete edilir.

Kontakt lens Seçmeden Önce Doktor Muayenesi Gerekir

Kontakt lens seçimi göz doktorunun göz muayenesi ile mümkündür. Hastanın kontakt lens kullanımı için uygun olup olmadığı değerlendirilir. Muayene ile kullanılacak lens tipi, derecesi, taban eğrisi ve lensin çapı belirlenir.

Lens uygulaması ilk defa kontakt lens kullanacak kişiyle birlikte yapılır ve göz hekimi lensin hareketini, dengesini ve görme keskinliğini değerlendirir. Denenen lens göze uygun ise herhangi bir değişiklik yapılması gerekmez ve hasta reçete edilen kontakt lensini alıp kullanabilir.

Lensin Nasıl Takılacağı Doktorunuz Tarafından Gösterilir

İlk defa lens kullanan hastalara lensin nasıl takılıp çıkarılacağı ve aylık kullanılabilen lenslerin nasıl muhafaza edileceği, lens solüsyonları ve saklama kapları ile ilgili bilgiler verilir. Günlük kullanım lenslerde ise lens gözden çıkarıldıktan sonra atıldığı için muhafaza etmeye gerek yoktur.

Kontakt Lens Tipleri ve Kullanım Alanları

 • Sferik Kontakt lens: Astigmat düzeltme özelliği olmayan, miyopi veya hipermetropi gibi kırma kusurlarını düzelten kontakt lens
 • Torik Kontakt lens: Astigmatik kırma kusurunu düzeltme özelliği olan kontakt lens
 • Multifokal Kontakt lens: Kırk yaşından sonra ortaya çıkan yakını görme problemini düzelten yumuşak kontakt lens
 • Gaz geçirgen Kontakt lens: Korneaya bağlı yüksek astigmatizma veya keratokonus (korneanın ilerleyici şekilde inceldiği ve öne doğru sivrileştiği hastalığı) gibi durumlarda kullanılan sert lens
 • Hibrid Kontakt lens: Korneaya bağlı yüksek astigmatizma veya keratokonus hastalığında kullanılan, merkezi sert malzemeden, çevresi yumuşak malzemeden yapılmış lens
 • Renkli Kontakt lens: Takıldığında göz rengini kozmetik olarak değiştiren yumuşak kontakt lens
 • Terapötik Kontakt lens: Kornea yüzeyindeki yaraları tedavi etmede kullanılan yumuşak kontakt lens

Kontakt Lenslerin Özellikleri

 • Gözlüklere göre daha geniş bir görüş alanı sağlar.
 • Kenar görüntüsünü engelleyecek çerçevesi yoktur.
 • Gözlükten daha iyi derinlik algılamasını sağlar.
 • Doğal bir dış görünüş sağlar.
 • Gözlük kullanımında yaşanan ıslanma, buğulanma, çerçeve temasına bağlı ağrı gibi zorluklar yaşanmaz.
 • Kozmetik amaçlı göz renklerini değiştirmek kişiler renkli lens kullanabilir.
 • Spor gibi hareketli faaliyetlerde pratik ve güvenli kullanım sağlarlar.

Kontakt lensler, korneanın üzerinde duracak şekilde tasarlanmışlardır. Göze uygun olan lens, iyi ortalanmış şekilde durur. Gözyaşının dolaşımı için lens hafif hareket etmelidir.

Kontakt lens takıldıktan sonra kullanıcı net ve rahat görmeli, lensin varlığını hissetmemelidir. Göz kırpma sonrası kişinin görüşü değişmemelidir.

Lens Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Her ne kadar aylık kullanılabilen kontakt lensler de olsa kontakt lensler ile uyunmaması önerilmektedir.

Kontakt lens ile denize ya da havuza girmek sakıncalıdır. Unutulmamalıdır ki kontakt lens yanlış kullanılırsa mikropların korneaya tutunmasına ve çok ciddi göz enfeksiyonlarına sebep olabilir.

Kontakt lens kullanırken gözde kızarıklık veya batma hissi oluşursa, kullanıcı hemen lensi çıkartıp doktora başvurulmalıdır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 19 Mart 2019 Salı

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?