Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Kornea Nakli Nedir?

Gözün renkli kısmı olan iris tabakasının önündeki şeffaf tabakaya kornea denir. Göze gelen ışınlar ilk olarak bu dokudan geçtikten sonra retina dediğimiz sinir tabakasına ulaşır ve görme gerçekleşir.

Korneanın saydamlığı veya düzenli şekli bu nedenle görmede önemli bir rol oynar. Eğer kornea saydamlığını kaybeder (korneanın distrofi gibi kalıtsal hastalıkları, katarakt ameliyatı sonrası geçmeyen kornea ödemi, vb) veya şekli bozulursa (keratokonus gibi korneanın ilerleyici şekilde incelmesi ve dikleşmesi) hasta net göremez.

Böyle durumlarda kornea sağlıklı başka bir kornea dokusu ile değiştirilerek görme tekrar kazanılabilir. Bu nakil işleminde doku yaşamını yitirmiş bir kişiden alınan sağlıklı kornea dokusudur ve işleme kornea nakli denir.

Kornea nakli tam kat kornea dokusu ile yapılabileceği gibi korneanın sadece üst katmanı veya alt katmanının nakli de yapılabilir.

Korneanın saydam olmasını sağlayan özelliklerinden biri damarsız oluşudur. Dokuda damar olmaması doku nakillerinde önemli bir avantaj sağlar. Çünkü doku reddine sebep olan hücrelerin yabancı dokuya ulaşması bu sayede mümkün olmaz.

Tüm nakil ameliyatlarını düşündüğümüzde kornea nakillerinin diğer nakillere göre daha başarılı olması da bu özellikten kaynaklanmaktadır.

Tam Kat Kornea Nakli (Penetran Keratoplasti) Ameliyatının Basamakları
 • Lokal veya genel anestezi altında göz ve çevresi dezenfekte edildikten sonra steril bir örtü ile örtülür.
 • Korneanın merkezi işaretlenir.
 • Yuvarlak bir bıçak içeren vakumlu bir alet (trepan) ile kornea merkezinde 7-7.5 mm çaplı dairesel tam kat bir kesi yapılır ve korneanın merkezi çıkarılır.
 • Verici kornea da dairesel bir bıçak içeren vakumlu başka bir aletle (punch), alıcı yatağa uygun şekilde hazırlanır.
 • Verici kornea, alıcı yatağa farklı dikiş teknikleri (16 adet tek dikiş, devamlı dikiş ile birlikte 16 adet tek dikiş, devamlı çift dikiş, vb) ile dikilir.
 • Göze antibiyotikli ilaç uygulanarak işlem sonlandırılır.

Ameliyatın süresi yaklaşık olarak 30-40 dk.’dır. Aynı anda yapılacak başka girişimler varsa ameliyat süresi uzayabilir.

Tam Kat Kornea Nakli Sonrası

Ameliyat sonrası birkaç hafta batma, sulanma gibi şikayetler olabilir. Ameliyat günü koruyucu bandaj kullanılmaktadır.

Görme seviyesi hemen çok artmayabilir. Ameliyat sonrası antibiyotikli ve kortizonlu göz damlaları hekim önerisi doğrultusunda kullanılır. Ameliyat sonrası 1. gün ilk kontrol yapılır. Daha sonra 1. hafta ve ilk 1 yıl boyunca her ay kontrol gerçekleştirilir. Genellikle 1 sene sonra dikişler alınır.

Tam Kat Kornea Nakli Ameliyatı Sırasında Görülebilen Komplikasyonlar
 • Ekspulsif kanama: Gözün damar dokusu olan koroidde kan birikmesi sonucu görülen kontrolü güç olan bir kanamadır. Bu durum çok nadiren görülür (%0.45-1.08). Önceden tahmin etmek mümkün değildir ve gerçekleşirse gözün kaybıyla sonuçlanabilir.
 • Astigmatizma: Kornea nakli sonrası astigmatizma sık görülmektedir. Doku iyileşmesi ile birlikte konulan dikişler bu astigmat değerlerini zamanla değiştirmektedir. Dikiş alma, tekrar dikiş atma, gevşetici kesiler veya LASIK ile astigmat giderilebilmektedir.
 • Göz içi basınç artışı (glokom): Erken veya geç dönemde görülebilir. Erken dönemde görülen göz içi basınç artışı ilaçlarla hızlı bir şekilde kontrol altına alınır. Geç dönemde görülen göz içi basınç artışı genellikle kullanılan kortizonlu damlalara bağlı olur. Bu durumda da göz içi basıncını düşüren ilaçlar kullanılması gerekir.
 • Enfeksiyon: Göz içi ameliyatlar sonrası ciddi enfeksiyonlar çok nadir de olsa görülebilmektedir. Önemli bir durumdur, erken müdahale gerektirir.
 • Doku reddi: Özellikle başka nedenlerle korneasında damarlanma olan hastalarda görülebilir. Bu tür durumlarda göze bazı özel iğneler yapılarak, damla ve ilaçlarla dokunun reddedilmesi önlenmeye çalışılmaktadır.
Tam Kat Kornea Nakli Ameliyatında Femtosaniye Lazer

Tam kat kornea naklinde, alıcı yatağın hazırlanması aşamasında kullanılan yuvarlak bir bıçak içeren vakumlu bir alet (trepan) yerine, Femtosaniye lazer ile kornea merkezinde 7-7.5 mm çaplı dairesel tam kat bir kesi yapılır ve korneanın merkezi çıkarılır. Ameliyatın diğer basamakları aynı şekildedir. Femtosaniye lazer ile hazırlanan kornealarda yara yeri uyumu çok düzgün olmaktadır.

DALK (Korneanın Üst Katman Nakli)

Korneanın tam kat değil de sadece üst katmanının değiştirilmesi işlemine DALK denir. DALK’ın açılımı “derin ön lameller kornea nakli”dir. En sık keratokonus hastalığında yapılmaktadır.

Korneanın kalıtsal hastalıklarında hastalık korneanın üst katmanlarını tutuyorsa da DALK uygulanabilir.

DALK Ameliyatının Basamakları
 • Lokal veya genel anestezi altında göz ve çevresi dezenfekte edildikten sonra steril bir örtü ile örtülür.
 • Korneanın üst katmanı, kornea merkezinde 7-7.5 mm. çaplı dairesel alanda “Büyük Baloncuk” tekniği ile veya manuel lameller diseksiyon ile çıkartılır.
 • Önceden hazırlanmış verici korneanın üst katmanı, korneanın merkezinde alıcı yatağa uygun şekilde hazırlanır ve alıcı yatağa dikilir.
 • Gözde en az 16 adet dikiş olur.
 • Göze antibiyotikli ilaç uygulanarak işlem sonlandırılır.
 • Ameliyatın süresi yaklaşık olarak 40-50 dk.’dır. Aynı anda yapılacak başka girişimler varsa ameliyat süresi uzayabilir.
DALK Ameliyatı Sonrası

Ameliyat sonrası birkaç hafta gözde batma, sulanma gibi şikayetler olabilir. Ameliyat günü koruyucu bandaj kullanılmaktadır. Görme seviyesi hemen çok artmayabilir. Ameliyat sonrası antibiyotikli ve kortizonlu göz damlaları hekim önerisi doğrultusunda kullanılır.

Ameliyat sonrası 1.gün ilk kontrol yapılır ve nakledilen dokunun durumuna göre kontrol sıklıkları ayarlanır. Genellikle 6 ay sonra dikişler alınır.

DALK Sırasında Görülebilen Komplikasyonlar
 • Korneanın alt katmanında bütünlük kaybı: Bu durum bazen ameliyata DALK olarak devam edilmesine engel olabilir ve tam kat kornea nakline geçilebilir.
 • Astigmatizma: Kornea nakli sonrası astigmatizma sık görülmektedir. Doku iyileşmesi ile birlikte konulan dikişler bu astigmat değerlerini zamanla değiştirmektedir. Dikiş alma, tekrar dikiş atma, gevşetici kesiler veya LASIK ile astigmat giderilebilmektedir.
 • Göz içi basınç artışı (glokom): Erken veya geç dönemde görülebilir. Erken dönemde görülen göz içi basınç artışı ilaçlarla hızlı bir şekilde kontrol altına alınır. Geç dönemde görülen göz içi basınç artışı genellikle kullanılan kortizonlu damlalara bağlı olur. Bu durumda da göz içi basıncını düşüren ilaçlar kullanılması gerekir.
 • Enfeksiyon: Göz içi ameliyatlar sonrası ciddi enfeksiyonlar çok nadir de olsa görülebilmektedir. Önemli bir durumdur, erken müdahale gerektirir.
 • Doku reddi: Alıcı korneanın en iç tabakasını oluşturan endotel hücreleri muhafaza edildiğinden red riski çok azdır.
DALK'ın Özellikleri

DALK ameliyatında hastalar korneanın en iç tabakasını oluşturan endotel hücrelerini muhafaza ederler. Verici dokuya ait endotel hücreleri alınmadığından kornea red riski dramatik bir şekilde azalır. Böylece kortizonlu damla kullanma süresi de kısalmaktadır. Yara iyileşmesi daha hızlı olmakta ve dikişler yaklaşık 6 ay gibi bir sürede alınmaktadır.

DMEK (Korneanın Alt Katman Nakli)

Korneanın tam kat değil de sadece alt katmanının değiştirilmesi işlemine DMEK denir. En sık büllöz keratopati (kalıcı kornea ödemi) hastalığında yapılmaktadır. Kalıtsal kornea hastalıklarında belirli bir yaştan sonra veya bazen katarakt ameliyatlarından sonra kalıcı kornea ödemi görülebilmektedir.

DMEK Ameliyatının Basamakları
 • Lokal veya genel anestezi altında göz ve çevresi dezenfekte edildikten sonra steril bir örtü ile örtülür.
 • Korneanın en alt katmanı (endotel) soyulur.
 • Önceden hazırlanmış verici kornea endoteli alıcıya nakledilir.
 • Yara yerine 1-2 adet dikiş konulur.
 • Verici dokunun tutunmasını kolaylaştırmak için göz içine hava verilir. Bu hava 1 hafta içerisinde yavaş yavaş çekilir.
 • Göze antibiyotikli ilaç uygulanarak işlem sonlandırılır.

Ameliyatın süresi yaklaşık olarak 40-50 dk.’dır. Aynı anda yapılacak başka girişimler varsa ameliyat süresi uzayabilir.

DMEK Ameliyatı Sonrası

Ameliyat sonrası birkaç hafta gözde batma, sulanma gibi şikayetler çok nadiren olabilir. Ameliyat günü koruyucu bandaj kullanılmaktadır.

Görme seviyesi hemen çok artmayabilir. Ameliyat sonrası antibiyotikli ve kortizonlu göz damlaları hekim önerisi doğrultusunda kullanılır. Ameliyat sonrası 1. gün ilk kontrol yapılır ve nakledilen dokunun durumuna göre kontrol sıklıkları ayarlanır.

DMEK Sonrasında Görülebilen Komplikasyonlar
 • Korneanın alt katmanın alıcı yatağa tutunamaması: Bu durumu önlemek için göz içine hava verilir. Uzun süre tutunamama durumunda tekrar girişim gerekebilir.
 • Göz içi basınç artışı (glokom): Erken veya geç dönemde görülebilir. Erken dönemde görülen göz içi basınç artışı göz içine verilen hava ile ilgili olabilir ilaçlarla hızlı bir şekilde kontrol altına alınır. Geç dönemde görülen göz içi basınç artışı genellikle kullanılan kortizonlu damlalara bağlı olur. Bu durumda da göz içi basıncını düşüren ilaçlar kullanılması gerekir.
 • Enfeksiyon: Göz içi ameliyatlar sonrası ciddi enfeksiyonlar çok nadir de olsa görülebilmektedir. Önemli bir durumdur, erken müdahale gerektirir.
 • Doku reddi: Bu durumda bazı ilaçlar kullanılarak dokunun reddedilmesi önlenmeye çalışılmaktadır.
DMEK Ameliyatının Özellikleri

DMEK ameliyatında hastalar kendi kornealarının üst katmanlarını muhafaza ederler. Bu nedenle kornea travmaya karşı daha dayanıklı olur.

Ameliyat sonrası miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi kırma kusurları daha az görülmektedir. Diğer kornea nakillerinde olduğu gibi çok sayıda dikiş bulunmamaktadır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 4 Mart 2019 Pazartesi

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?