Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Baş ağrısı zaman zaman herkes tarafından yakınılan bir durumdur. Fakat baş ağrısı ile her gün veya haftada birkaç günden fazla karşılaşıyorsanız, kronik günlük baş ağrısı yaşıyor olabilirsiniz.

Kronik baş ağrısı günlük yaşantıda kısıtlılığa neden olan baş ağrısıdır. Kronik günlük baş ağrılarında uzun süreli ve etkin tedavi, ağrının sıklığı ve şiddetinin azalmasını sağlayarak başarılı olabilir.

Birincil olmayan kronik günlük baş ağrılarına bazı nedenleri şöyle sıralanabilir;

 • Beyin içindeki veya etrafındaki kan damarları ile ilgili sorunlar, inme
 • Menenjit gibi enfeksiyonlar
 • Çok yüksek veya çok düşük kafa içi basıncı
 • Beyin tümörü
 • Travmatik beyin hasarı
 • Aşırı ilaç kullanım baş ağrısı

Epizodik baş ağrıları migren ya da gerilim baş ağrıları olanlarda çok sık ağrı kesici ilaç alan kişilerde gelişir. Haftada iki günden fazla ağrı kesici veya analjezik ilaç kullanıyorsanız ‘rebound’ baş ağrısı ile karşılaşmanız daha yüksektir.

Kronik Günlük Baş Ağrısı / Kronik Migren Risk Faktörleri

Sık baş ağrısı gelişimine sebep olan faktörler:

 • Kadın cinsiyet
 • Yüksek kaygı düzeyi
 • Depresyon- karamsarlık
 • Uyku bozuklukları
 • Şişmanlık
 • Horlama
 • Aşırı kafein tüketimi
 • Aşırı ağrı ilacı kullanımı
 • Diğer kronik ağrı yaratabilecek durumlar

Komplikasyonları Nelerdir?

Kronik olarak günlük baş ağrısı çekiyorsanız bununla beraber depresyon, uyku ve kaygı bozukluğu gibi durumlar gelişebilir.

Doktor randevusuna gitmeden önce basit birkaç hazırlık yapabilirsiniz. Örneğin; baş ağrınızın şiddetini, ne kadar sürdüğünü, başladığı an da neler yaptığınızı, ne kadar süre sonra ilaç aldığınızı, öncesinde tetikleyecek bir durum olup olmadığını günlük şeklinde tutabilirsiniz.

Sizin veya size yakın insanların fark ettiği belirtileri not alabilirsiniz. Büyük değişiklikler ve günlük stresler dahil olmak üzere tüm kişisel bilgilerinizi yazabilirsiniz. Bunların dışında kullanmış olduğunuz vitaminler ve ilaçların kullanım sıklığından, kullanım şekline kadar doktorunuza bildirebilirsiniz.

Doktorunuza soracağınız sorularınızı da bir kenara yazabilirsiniz. Kronik baş ağrısı ile ilgili doktorunuza aşağıdaki soruları danışabilirsiniz.

 • Benim baş ağrılarımın olası nedeni nedir?
 • Bir başka olası nedeni var mı?
 • Hangi testlerin yapılması gerekli?
 • Benim durumum geçici mi yoksa süreğen mi?
 • Var olan diğer sağlık koşullarımla bu durumu bir arada nasıl yönetebilirim?
 • Başka bir bölümden (Kardiyoloji, Endokrinoloji, Psikiyatri vs.) uzmana görünmeli miyim?

Bu konuda önerebileceğiniz kitap, broşür gibi basılı materyal var mıdır? Hangi siteleri okumamı tavsiye edersiniz gibi soruları çekinmeden doktorunuza iletmelisiniz. Ayrıca varsa diğer sorularınızı da sormakta tereddüt etmeyin.

Kronik Günlük Baş Ağrısı / Kronik Migren Belirtileri

En az üç ay süreyle veya ayda 15 günden fazla baş ağrısı yaşanması kronik günlük migrendir. Birincil kronik baş ağrılarında, radyolojik görüntüleme işlemlerinde beyinde ağrılara neden olabilecek başka bir sebep bulunmaz.

Kısa veya uzun süreli olarak iki tip kronik günlük baş ağrısı vardır. Uzun süreli olanlarda ise hasta her gün en az dört saat ağrı çeker.

 • Kronik migren
 • Kronik gerilim tipi baş ağrısı
 • Yeni günlük süreğen baş ağrısı
 • Hemikrania kontinua

Kronik Migren

Her baş ağrısı kronik migren olmamakla birlikte her baş ağrısı atağı da migren değildir. Epizodik migreni olan hastalarda atakların sıklaşıp süreğenleşmesine kronik migren denir.

Hastanın en az üç ay süreyle ayda 15 günden fazla ağrısı varsa, ağrıların sekiz tanesinin migren karakterine sahipse ve hasta 4 saatten uzun bir süre ağrı çekiyorsa kronik migren teşhisi konulur. Migrene, baş ağrısının aşağıdaki özellikleri eşlik eder;

 • Başınızın bir tarafı veya her iki tarafını etkileyebilir
 • Zonklama hissi
 • Orta-ağır şiddette ağrı
 • Rutin fiziksel aktiviteler ile artabilmektedir
 • Ve aşağıdakilerden en az birine neden olur:
 • Bulantı, kusma ya da her ikisi
 • Işığa ve sese aşırı duyarlılık

Kronik Gerilim Tipi Baş Ağrısı

Bu baş ağrısı atakları genellikle; hafif ya da orta şiddetli, kafanın her iki tarafını etkileyen basınç veya sıkıştırma şeklinde devam eder. Bazı hastaların saçlı derilerinde hassasiyet meydana gelebilir. Rutin olarak yapılan fiziksel aktivite ağrıya etki etmez veya ağrıyı arttırmaz.

Yeni Günlük Süreğen Baş Ağrısı

Bu tip baş ağrısı, daha önce ağrı şikayeti olmayan kişilerde aniden ortaya çıkar. Baş ağrısı ilk üç gün içinde sabit bir hale gelir. Başın her iki tarafına etki etme, baskı veya sıkma hissiyatına sebep olmak (ancak zonklama değil), hafif veya orta derece olarak görülür. Bu tip ağrılarda rutin yapılan fiziksel aktiviteler ağrıyı arttırmaz.

Hemikrania Kontinua

Bu baş ağrısı tipi başınızın sadece bir tarafına etki eder. Ağrı tipi günlük ve sürekli olarak devam etmekle birlikte ağrısız dönem yoktur. Ağrı seyri genellikle orta şiddetli olur ve reçeteli ağrı indometazine yanıt verir. Bu ağrılar bazen migrene benzeyen belirtiler ile birlikte daha şiddetli bir hal alabilir.

Hemikrania kontinua tipi baş ağrısında, göz yaşarması, başın ağrıdığı tarafta göz kızarması, burun tıkanıklığı veya akıntısı, göz bebeğinde küçülme, göz kapağı düşüklüğü veya huzursuzluk hissi gibi belirtilerin en az bir tanesi bulunur.

Ne Zaman Bir Doktoru Görmelisiniz?

Ara sıra yaşanan baş ağrıları tıbbi bir müdahale gerektirmez ve geçici olur. Fakat haftada iki günden daha fazla sürüyorsa, her ağrıda bir veya birden fazla ağrı kesici almanız gerekiyorsa ve bilinen baş ağrınıza göre daha kötüleşiyorsa en kısa zamanda bir doktorla görüşmelisiniz.

Birincil kronik günlük baş ağrısının nedenleri henüz net olarak anlaşılabilmiş değildir ve altta yatan herhangi bir sebep yoktur.

Kronik Günlük Baş Ağrısı / Kronik Migren Tedavileri

Koruyucu ilaç tedavileri, ilaç aşırı kullanım baş ağrısının da süreğen baş ağrısına katkıda bulunup bulunmadığına bağlı olarak değişir. Ağrı kesicileri haftada en az üç gün alıyorsanız, tedavide ilk adım doktorunuzun bu ilaçlardan vazgeçmeye ya da bu ilaçları azaltmaya yönelik seçenekler sunması olacaktır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?