Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Kulak Temizliği

Kulak kiri olarak bilinen kelime tıp dilinde buşon olarak ifade edilmektedir. Dış kulak yolunda bulunan bezlerden salgılanan serumen adında ki salgı, kulak zarını zararlı maddelerden korur. Serumen, dış ortamdan gelebilecek bakteriler, toz ve kir parçaları gibi tehlikelere karşı korunmak adına vücudun salgıladığı bir salgıdır. Bu salgı görevini yerine getirdikten sonra kurur ve kulak kepçesine atılır. Bu işlemden geçmiş salgıya da kulak kiri ya da buşon denilir.

Kulak kiri, kulak kanalını ve kulağı koruyan bir salgı olsa bile bazen fazla birikerek, duymada kesintilere sebep olup ve rahatsız edici bir hal alabilir. Bu yüzden kişiler kendi yöntemleri ile kulağı temizleyip, tıkanıklığı giderme girişimlerinde bulunabilirler.

Kişilerin evde sert ve sivri cisimlerle (kulak çubuğu, kürdan, şiş) yapmaya çalıştıkları kulak temizleme girişimleri oldukça tehlikelidir. Bu girişimler esnasında serumen salgısı silinebilir ve bu da kulağı bakteri, toz ve kire savunmasız halde bırakır. Kulağa sokulan sert ve yabancı cisimler, kulağın pH ve yağ asidi içeriğini değiştirir, kulak salgısını yok eder ve enfeksiyonlara açık hale getirir.

Ayrıca yapılan bilinçsiz hareketler, buşonun kulağın iç bölümlerine itilip, kulağın tıkanmasına sebebiyet verebilir. Ayrıca oldukça hassas olan kulak dokularının zedelenmesine sebep olabilir.

Kişisel temizleme işleminizi dış kulakla sınırı tutup, kulağınızın içinde meydana gelen sıkıntılarda Kulak-Burun-Boğaz doktoruna görünmeniz çok doğru bir karar olacaktır.

Kulak Kiri Nedir?

Kulak kiri, kulakta meydana gelen bir pislik değildir aksine vücudunuzun savunma elemanlarından biridir. Serumen, kulak yolunun nemli ve kaygan olmasını sağlayan ve kulağın dış tehlikelerden (bakteri, toz, kir) korunmasını sağlayan bir salgıdır.

Bu salgının tamamen ya da bir kısmının temizlenmesi kulak zarını olabilecek enfeksiyonlara karşı kısmi ya da tamamen savunmasız hale getirir.

Serumen salgısı zaman geçtikçe kulağın içine girmeye çalışan partikülleri yakalayarak katı bir hale bürünür ve katılaşan salgı dışarıya atılır. Tozlu ortamlara çok maruz kalan bireylerin, kulak kiri miktarı fazladır.

Kulak Kiri Neden Oluşur?

Serumen salgısı mütemadiyen üretilerek kulak zarını enfeksiyonlardan korur. Zamanla havayı filtreleyerek görevini tamamlayan ve partiküllerle birleşerek katılaşan serumen salgısı da vücuttan uzaklaştırılır.

Buşon’un Oluşma Sebepleri:
 • Tozlu ortamlara fazlasıyla maruz kalmak.
 • Denize, havuza girince ya da banyo yapmanın etkisiyle kulak kirinin yumuşayıp şişmesi.
 • Kulaklık, işitme aletleri, tıkaç gibi ekipmanların kullanılması.
 • Kulağın sürekli olarak sert cisimlerle temizleniyor olması.
 • Kişinin kulağındaki yapısal darlık sıkıntısı nedeniyle kulak kirinin dışarıya atılamaması.

Kulak Kirinin Belirtileri Nelerdir?

Vadesini tamamlayan serumen salgısının, çeşitli nedenlerle kulak içinde birikip dışarıya atılamaması bazı belirtilerle kendi gösterebilir:

 • Kulakta meydana gelen ağrı.
 • Kulakta hissedilen dolgunluk hissi.
 • İşitmenin sekteye uğraması.
 • Kulakta uğultu ya da çınlama duyulması.
 • Kulağın kaşınması, tahriş olması.
 • Kulaktan gelen koyu renkli akıntı ve koku.
 • Kuru öksürük nöbetleri.
 • Bu gibi semptomlardan muzdaripseniz derhal Kulak-Burun-Boğaz Uzmanına başvurmanız önem arz etmektedir.

Kulak Temizliği Nasıl Yapılmalıdır?

Genellikle evlerde kulak temizliği için sıklıkla tercih edilen kulak çubuğu, kulak içini temizlemek için değil, kulak kepçesindeki kıvrımların temizlenmesi için tercih edilmesi önem arz eder. Çünkü kullanılan çubuk buşonun kulak zarına kadar itilmesi ve devamında kulağın tıkanmasına neden olabilir.

Ayrıca bu işlemi yaparken kulak içinden temizlenen serumen salgısından ötürü kulak enfeksiyon riskine açık hale gelecektir. Bu yüzden evde yapılacak kulak temizleme girişimi, kulak kepçesini temizlemekten öteye gitmemelidir.

Eğer bahsettiğimiz semptomlardan muzdaripseniz, bir Kulak-Burun-Boğaz uzmanına görünüp, onun gerekli gördüğü takdirde de kulaklarınızı temizletmeniz doğru bir yaklaşım olacaktır.

İlk olarak kulakta enfeksiyon olup olmadığına bakmak gerekir. Kulakta enfeksiyon mevcutken, temizlik yapılması zarın delinmesine bile neden olabilir.

KBB uzmanı, kulak kirinin yumuşaması adına bir solüsyon kullanmayı tercih edebilir. Bu solüsyon yardımıyla kulağınızda yer alan buşonlar yumuşayacaklardır. İlk yöntem olarak, solüsyon berrak bir renk alana kadar püskürtülüp yıkama işlemi tekrarlanabilir. İkinci bir çözüm yolu olarak, solüsyonu sürüp yumuşamasının ardından küret ile kulak kirini nazik nazik temizleme yoluna gidebilir. Ya da hekiminiz solüsyonu sürdükten sonra aspiratör yardımıyla buşonu vakumlayabilir.

Kulak Kendi Kendini Temizleyebilir mi?

Normal şartlar altında partikülleri engelleyen serumen salgısı, onlarla birleşerek buşonu oluşturur. Buşonda işlevini yitirdiği zaman kulak kepçesine atılarak, döngü devam eder.

Yani kulakların kendine has bir şekilde yürüyen bir temizleme mekanizması mevcuttur şeklinde ifade edebiliriz. Fakat bazı dış etkenler (denize girmek, banyo yapmak, toza kire maruz kalmak) ile buşon sertliğini kaybedip kulağın içinde şişip yer kaplayabilir. Bu da kulağınızın tıkanması ve yukarıda bahsettiğimiz belirtilerin yaşanmasına sebebiyet verebilir. Bu gibi durumlarda hekimin müdahil olması gereklidir.

Kulak Temizletmek Alışkanlık Yapar mı?

Halk arasında kulak temizliğinin alışkanlık yarattığı söylenmektedir. Fakat sanılanın aksine kulağın temizlendikçe daha fazla buşon üretmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kulağın tıkanma nedenleri arasında daha çok çevresel ve doğuştan gelen faktörler rol oynar.

Siz bulunduğunuz ortam gereği tozlu havaya maruz kalıyorsanız ve bu sebeple kulağınız tıkanıp temizletme ihtiyacı doğuyorsa ya da sizin kulağınızın yapısı gereği oluşan kiri dışarı atamıyorsanız bunun nedeni kulağın temizlenmesinin meydana getirdiği alışkanlık değildir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?