Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Laparoskopik Donör Reflektomi (Böbreğin Kapalı Yöntemle Çıkarılması ) yöntemiyle, canlı vericiden böbrek çıkarılması girişimi ilk olarak 1995 yılında tanımlandıktan sonra tüm dünyada ve ülkemizde giderek yaygınlaşmaya başlamıştır.

Laparoskopik nefrektomi, kapalı yöntem ya da laparoskopik donör nefrektomi (LDN) gibi isimler verilen yöntem, Acıbadem Sağlık Grubu Organ Nakli Merkezlerinde her vericiye rutin olarak uygulanıyor.

Kapalı Nefrektomi Yöntemi Nasıl Uygulanıyor?

Açık operasyon, böbreğin olduğu bölgeye, 15-20 cm uzunluğunda kesilerle yapılıyor. Kapalı operasyonlarda ise bu kesinin yerine vücuda 1 cm'lik bir kesiden sokulan kamera yardımı sözkonusudur.

Laparoskopik nefrektominin dört çeşidi vardır:

  • Tam laparoskopik nefrektomi
  • El yardımı ile nefrektomi
  • Tam retroperitonoskopik nefrektomi
  • El yardımlı retroperitonoskopik nefrektomi

Kapalı yöntemde karın içerisine yerleştirilen 1 cm çapında özel bir kamera yardımıyla gerçekleştirilir. Vericiden kapalı teknikle böbrek çıkarılırken ameliyat tamamen endoskopik aletlerle tamamlanabileceği gibi, cerrahın bir elini karın içerisine sokarak (yarı endoskopik, el yardımlı teknik) da yapılabilir. El yardımlı laparoskopik nefrektomi bazı yönleri ile tam laparoskopik nefrektomiden ayrılmaktadır. El yardımlı nefrektomide yapılan göbek altı kesi tam laparoskopik yönteme göre kesinin yeri (göbek altı, orta hat ve uzunluğu 8-10 cm) nedeniyle kozmetik bir problem oluşturmaktadır.

Tam laparoskopik verici nefrektomi ameliyatlarında, küçük ameliyat kesileri karında ağrı oluşturmayacak yerlerden yapılıyor. El yardımlı teknikteyse, operasyon yeri daha geniş ve görünür lokalizasyondadır.

Kapalı Nefrektomi Kimlere Uygulanıyor?

Normal şartlarda açık nefrektomi olacak tüm hastalara, kapalı verici nefrektomi ameliyatı uygulanabiliyor. Nadir durumlarda kapalı olarak başlanan ameliyat açık ameliyata döndürülebiliyor.

Kapalı Nefrektomi Riskleri Neler?

Kapalı nefrektomide görülebilecek komplikasyonlar açıktan daha az sayıda ve şiddettedir.

Kapalı Nefrektomi ameliyatlarının riskleri arasında; kanama sebebiyle tekrar ameliyat olmak, dalak ya da bağırsaklarda yaralanma, büyük damarlarda pıhtılaşma, pulmoner emboli (akciğer embolisi) ve az da olsa ölüm riski bulunuyor. Kısacası açık operasyonda görülebilecek riskler daha hafif ve az oranda laparoskopidede görülebilir.

Kapalı Nefrektomi Ameliyatı Sonrasında Süreç Nasıl Yaşanıyor?

Böbrek kapalı yöntemle çıkarıldığında, ameliyat kesileri küçük olduğundan karında ciddi bir ağrı hissedilmiyor. Ağrı az da olsa, hastanın eline, basabileceği bir buton veriliyor ve ağrısı olduğunda kendi kendine ağrı kesici verebilmesi sağlanıyor.

İlk gün yavaş yavaş sıvı gıdalar alınmaya başlanıyor. İlk gün hastanın yürümesi isteniyor. Verici genellikle, ikinci veya üçüncü günde evine gidebiliyor.

Hastanın ameliyat sonrası ilk 2 haftalık süreçte 5 kg'dan ağır yük kaldırmaması isteniyor. Aktivite düzeyini bu süre içersinde giderek arttırılması öneriliyor. İki haftadan sonra, daha önce yapılan normal aktiviteler tam olarak yapılabiliyor.

Taburcu olduktan 1 hafta, 1 ay, 6 ay ve 1 sene sonra kontrole gelinmesi isteniyor.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 7 Mayıs 2024 Salı Yayımlanma Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?