Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Larenjit Nedir?

Ses, akciğerlerden çıkan havanın ses telleri tarafından titreşime dönüştürülmesiyle oluşur. Larenjit, halk arasında gırtlak ya da ses kutusu adı verilen larinksin iltihaplanması ya da tahrişini sonucunda meydana gelir. Bu durumda kişinin nefes almasını zorlaştırırken aynı zamanda da konuşurken ya da yutkunduğunda boğuk ses ve boğaz ağrısına neden olur.Boğazda iltihaplanma  genellikle geçici, kısa süreli ve ciddi olmayan bir durum olarak geçiştirilir. Fakat, ses telleri (düz kas dokusunun iki bandı) iltihabında aşırı kullanımdan zarar görürse, uzun süreli hasarlar söz konusu olabilir.

Aynı şekilde, ses kısıklığı ve iltihaplanma 2-3 haftadan fazla sürerse, hekime başvurulmalıdır. Bu durum, daha ciddi bir sağlık durumunuz olduğunu gösterebilir.

Larenjit Neden Olur?

Akciğerlerden dışarıya verilen hava, kişi ses çıkarmak istediğinde, uygun pozisyondaki ses tellerinin ses üretmesini sağlar ve bu da günlük hayatımızın en önemli parçalarından biri olan “konuşma yetimizi” sağlar.

Larenjitte ses tellerinin ödemlenmesi, sesin değişmesine ve larenjit ile ilişkili ağrıya neden olur.

Larenjite neden olabilen (grip, soğuk algınlığı vb.) birçok faktör olduğu gibi aynı zamanda yaşlanmaya bağlı olarak da meydana gelebilir.

Larenjite neden olabilecek bazı durumlar ise;

 • Viral veya bakteriyel solunum yolu enfeksiyonu,
 • Reflü hastalığı (GERD),
 • Sigara kullanımı,
 • Alerjilerdir.

Larenjitin Belirtileri Nelerdir?

Larenjite sebep olan ve en sık görülen hastalıkların başında sinüzit, nezle, soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yollarıyla ilgili hastalıklar görülmektedir. Larenjitin belirtileri aşağıdaki gibidir:

 • Yutkunma güçlüğü
 • Ağrı
 • Hırıltı
 • Kronik, balgamsız öksürük veya sürekli boğaz temizleme ihtiyacı hissi
 • Ateş
 • Halsizlik
 • Öksürük 
 • Gırtlakta yumru hissi

Larenjit Nasıl Teşhis Edilir?

Doktor tıbbi öyküyü dinleyip, fizik muayene yapacak ve elde ettiği bulgulara göre laranjit teşhisi koyacaktır. Bazı hastalarda kronik laranjitin altında yatan nedeni bulmak veya diğer ihtimalleri dışlamak amacıyla kimi tetkikler istenebilir:

Laringoskopi

İnce, optik bir endoskop kullanılarak ağız yoluyla gırtlağın ve ses tellerinin incelenmesidir. Bu incelemeler sırasında gırtlakta olabilecek polip, tümör gibi yapılar da görülebilir.

Fiber optik laringoskopi

Laringoskopi işleminin esnek bir boru vasıtasıyla yapılmasıdır.

Biyopsi

Doktor endoskoptan geçen forseps (minik cımbız) kullanarak bir biyopsi (küçük doku numuneleri) yapabilir. Bir patolog, dokuların anormal olup olmadığını belirlemek için örneği inceleyecektir.

Larenjit Nasıl Tedavi Edilir?

Larenjit vakalarının çoğu 1 ya da 2 haftada kendiliğinden iyileşir. Larenjit kronik hale gelirse, doktor  şikayetleri gidermek için ilaç ve yaşam tarzı değişiklikleri kombinasyonunu önerebilir. Tedavi şunları içerebilir:

 • Bakteriyel enfeksiyon için antibiyotikler
 • Ödemi ve yangıyı giderecek kimi ilaçlar
 • Gastroözofageal reflü hastalığı (reflü) için mide asitliğini düzenleyici ilaçlar
 • Geniz akıntısını durdurmak için kimi ilaçlar

Bunların yanı sıra, yaşam tarzında yapılabilecek kimi değişiklikler iyileşme sürecini hızlandırabilir:

 • Sigarayı bırakmak ve sigara dumanından kaçınmak
 • Alkol ve kafeinden uzak durmak
 • Baharatlı yiyeceklerden veya reflünün diğer tetikleyicilerinden kaçınmak
 • Bolca su içmek
 • Evi ve odaları nemlendirmek
Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler