Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Pankreas, sindirim enzimleri ve hormonların salgılandığı önemli bir organdır. Lipaz, pankreastan salgılanan ve yağların sindirimi için gereken bir sindirim enzimidir. Pankreas kaynaklı hastalıklar, özellikle pankreatit adı verilen durumlar, pankreasın normal fonksiyonunu etkileyebilir. Bu nedenle kandaki lipaz değerlerine bakılır.
İçindekiler

Lipaz Nedir?

Pankreas tarafından üretilen lipaz, gündelik hayatımızda katı ve sıvı yağlardan aldığımız trigliseritlerdeki (yağlardaki) ester bağlarının hidrolizini katalize ederek bu yağları serbest yağ asitlerine ve gliserine parçalayan bir enzimdir. Başka bir deyişle bu enzim, aldığımız yağlardaki bağları kırarak yağları serbest yağ asitlerine ve gliserine ayırır.

Bu işlem sonrasında, lipaz enzimi trigliseritlerin moleküler yapısını parçalar. Trigliseritler, yağ asitlerinin gliserol molekülüne ester bağları ile bağlanmış haliyle bulunur. Lipaz enzimi, bu ester bağlarını hidroliz yoluyla parçalar, böylece yağ asitleri ve gliserol serbest hale gelir.

Yağ asitleri ve gliserol, sindirim sistemi tarafından emilir. Gliserol, enerji üretimi için kullanılabilir veya vücut tarafından başka bileşenlerin sentezinde kullanılabilir. Yağ asitleri ise hücreler tarafından enerji üretimi için kullanılabilir veya yağ depolarında depolanabilir.

Bu süreç, yağların sindirimi ve emilimi için önemlidir çünkü besin maddelerinin vücut tarafından kullanılabilir formda alınmasını sağlar.

Çoğu insan yeterli miktarda pankreatik lipaz üretir, ancak kistik fibrozis, Crohn hastalığı ve çölyak hastalığı olan kişiler gıdalardan ihtiyaç duydukları besini almak için yeterli lipaza sahip olmayabilir.

Lipaz Testi Nedir?

Lipaz, yağların sindirilmesinde önemli bir rol oynar. Bu nedenle özellikle pankreas kaynaklı hastalıkları teşhis etmek amacıyla lipaz testi yapılır. Dolayısıyla lipaz bir kan testidir. Bu test, lipaz enziminin kan dolaşımındaki düzeylerini ölçer ve pankreasın işlevi hakkında bilgi verir.

Lipaz bir kan testi ile ölçülür. Kan testi sırasında, bir sağlık uzmanı küçük bir iğne kullanarak kolunuzdaki bir damardan kan örneği alacaktır. İğne yerleştirildikten sonra, az miktarda kan bir test tüpüne veya şişeye toplanır. Daha sonra tahlil işlemi yapılır ve sonuçlar doktor tarafından değerlendirilir.

Hangi Belirtiler Gösterildiğinde Lipaz Testi Yapılır?

Lipaz testi genellikle aşağıdaki belirtileri gösteren hastalara uygulanır:

  • Karın ağrısı
  • Bulantı
  • Kusma
  • İştahsızlık

Bu belirtiler genellikle akut pankreatit veya diğer pankreas hastalıklarının işaretleri olabilir. Ayrıca, sarılık veya ani kilo kaybı gibi pankreas ile ilişkili diğer semptomlar da lipaz testinin yapılmasını gerektirebilir.

Lipaz Testi Ne İçin Yapılır?

Lipaz testi, pankreasın sağlığını değerlendirmek ve çeşitli pankreas hastalıklarını teşhis etmek için yapılır. En yaygın kullanım alanlarından biri, akut pankreatit teşhisidir. Bu test, kronik pankreatit, pankreas kanseri veya pankreasın başka türdeki bozukluklarının belirlenmesinde de kullanılabilir.

Pankreası etkileyen hastalıkların yanı sıra lipaz testi, aşağıdaki kronik hastalıkların teşhisinde de yardımcı olur:

Lipaz test sonuçları, lipaz düzeylerinin normal, yüksek veya düşük olup olmadığını gösterir. Normal dışı sonuçlar, genellikle ileri tetkikler gerektiren bir durumu işaret eder. Doktorlar, test sonuçlarını diğer laboratuvar testleri ve klinik belirtilerle birlikte değerlendirir.

Lipaz Yüksekliği

Lipaz seviyelerinin yüksek olması, genellikle akut pankreatit gibi pankreas iltihabını işaret eder. Bunun dışında pankreas kanseri, böbrek yetmezliği, safra kesesi hastalıkları gibi durumlar da lipaz düzeylerinin yükselmesine neden olabilir.

Nedenleri

Yüksek lipaz düzeylerinin nedenleri arasında pankreatit, safra yolu tıkanıklığı, böbrek yetmezliği ve bazı ilaçların yan etkileri bulunur. Her bir hastada, yüksek lipaz düzeylerinin altında yatan sebeplerin doğru bir şekilde teşhis edilmesi önemlidir.

Lipaz Düşüklüğü

Lipaz düzeylerinin düşük olması daha nadir görülen bir durumdur ve genellikle pankreasın yetersiz işlev göstermesiyle ilişkilidir.

Lipaz düşüklüğü, pankreasın fonksiyonel sorunlarını gösterebilir ve genellikle diğer klinik bulgularla birlikte değerlendirilir. Tedavi nedenlere bağlı olarak değişir ve genellikle pankreasın fonksiyonunu iyileştirmeye veya komplikasyonları önlemeye yöneliktir. Bu nedenle, lipaz düşüklüğü teşhis edildiğinde, nedenlerin dikkatlice değerlendirilmesi ve uygun tedavinin belirlenmesi gerekir.

Nedenleri

Düşük lipaz düzeylerinin nedenleri arasında kronik pankreatit, pankreatektomi (pankreasın kısmi veya tamamının çıkarılması) ve bazı genetik durumlar sayılabilir.

Lipaz Normal Değerleri

Lipaz testinin normal değerleri laboratuvara ve kullanılan test metotlarına göre değişiklik gösterebilir. Genellikle yetişkinler için normal lipaz değerleri 12/53 IU/L arasında değişir. (Acıbadem Labmed) Ancak, her laboratuvarın referans aralığı farklı olabilir ve test sonuçlarını yorumlarken bu referans değerler dikkate alınmalıdır.


Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?