Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Multipl Miyelom Nedir?

Multipl Miyelom , plazma hücresi adı verilen bir tür beyaz kan hücresinden oluşan kanser türüne verilen addır. Plazma hücrelerinin kontrol dışı artışından kaynaklanan kötü bir hastalıktır. Plazma hücreleri, mikropları tanıyan ve onlara saldıran antikorlar üreterek enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur. Bu antikorlara immünoglobülin denir.

Multipl miyelom hastalığında ortaya çıkan plazma hücrelerine miyelom hücreleri de denir. Miyelom hücreleri , monoklonal denilen anormal antikorlar üretir. Yani plazma yararlı antikorlar üretmek yerine, komplikasyona sebep olabilecek anormal proteinler üretir. Multipl miyelom özellikle kemik iliğinde çoğaldığı için, kanser hücrelerinin sağlıklı kemik hücrelerini dışarıda bırakmasına sebep olur.

Herhangi bir belirti yaşamayan vakalarda, tedavi çoğunlukla gereklilik arz etmez. Tedaviye ihtiyaç duyan vakalar için, hastalığın kontrolüne yardımcı olacak bir dizi tedavi mevcuttur.

Multipl Miyelom Nedenleri Nelerdir?

Tam olarak sebebi bilinmemektedir. Günümüzde kabul gören faktörler arasında kimyasallar, petrol ve radyasyona maruz kalma sayılabilir. Miyelom , kemik iliğindeki anormal bir plazma hücresinden kaynaklanır. Ve bu anormal hücreler büyük bir hızla çoğalırlar ve kemik iliğinde birikirler.

Kanser hücreleri olgunlaşamadığı ve öldüğü için kemik iliğinde birikmeye devam eder ve sağlıklı hücrelerin üretimini zorlaştırır. Kemik iliğindeki miyelom hücreleri , sağlıklı beyaz kan hücrelerini ve kırmızı kan hücrelerini dışarıda bırakarak enfeksiyonlarla savaşmayı engeller.

Miyelom hücreleri, antikor üretimine devam eder fakat bu antikorlarda normal olmadığı için vücut savunmada bu hücreleri kullanamaz. Kullanılamadığı için vücutta biriken bu anormal antikorlar böbrek fonksiyonlarında sıkıntılar yaşanmasına neden olurlar. Miyelom hücreleri ayrıca kemiklere zarar vererek kemik kırılma riskini artırabilirler.

Multipl miyelom nerdeyse her zaman monoklonal gammopati (MGUS) adı verilen iyi huylu bir durum olarak ortaya çıkar. MGUS’ta da anormal plazma hücreleri tarafından üretile M proteinleri mevcuttur. Fakat seviyeleri daha azdır ve bu sayede vücuda herhangi bir zarar gelmez.

Multipl Miyelom Risk Faktörleri

Multipl Miyelom riskini artırabilecek faktörler :

 • Yaş aldıkça multipl miyelom riski de artış göstermektedir ve çoğu vaka 60’lı yaşlarında tespit edilmektedir.
 • Erkeklerin hastalığa yakalanma oranları kadınlara kıyasla daha fazladır.
 • Ailede mutiple miyelom öyküsü mevcutsa, hastalık riski artar.

Multipl Miyelom Komplikasyonları

 • Miyelom hücreleri, vücudun enfeksiyonlarla savaşma yeteneğini engeller.
 • Kemiklerde meydana gelen incelme, kemik ağrıları ve kemiklerin kırılmasına sebep olur.
 • Kemiklerin aşınmasıyla beraber kanda yüksek seviyede kalsiyum gözlenir ve bu da böbreklerin kan atıklarını filtreleme yeteneğini engelleyebilir. Ve böbrek yetmezliğine sebebiyet verebilir.
 • Miyelom hücreleri normal kan hücrelerini ekarte ettikçe, anemi ya da diğer kan sorunları gündemde olabilir.

Multipl Miyelom Belirtileri Nelerdir?

Multipl miyelomun belirtileri , değişiklik arz etmektedir ve erken dönemde hiç belirtiye rastlanmayabilir.

 • Omurgada ve göğüste kemik ağrısı
 • Mide bulantısı
 • Kabızlık
 • İştahsızlık
 • Sık idrara çıkma
 • Zihinde karmaşa ve zihin bulanıklığı
 • Halsizlik
 • Sık yaşanan enfeksiyonlar
 • Kilo kaybı
 • Bacaklarda meydana gelen zayıflık ve uyuşma
 • Aşırı susuzluk

Nadiren belirtiler oluşmadan tanı konan hastalar mevcut olsa da 40 yaş üstünde halsizlik, bel ağrısı, istem dışı kilo kaybı ve böbrek yetmezliği şikayetiyle hekime başvuran kişilerde, multiple miyelomdan şüphelenilip tanı testlerinin yapılması önemlidir.

Multipl Miyelom Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Hastalığın ilk aşamalarında çoğunlukta belirtiler yaygın olmadığından, başka bir durum için kan testi yaptırdığınızda şans eseri çıkabilir. Bazı durumlarda da semptomlara bağlı olarak multipl miyelomdan şüphelenilebilir.

Kan Testleri

Kanın laboratuvar analizi, miyelom hücreleri tarafından üretilen M proteinlerini ortaya çıkarabilir. Böbrek fonksiyonu, kan hücre sayısını, kalsiyum seviyesini ve ürik asit seviyesini incelemek adına yapılan kan testleri tanı koyulması adına ipuçları oluşturabilir.

İdrar Testleri

İdrarda M proteinlerine rastlanabilir.

Kemik İliği İncelenmesi

Laboratuvar testi adına alınan kemik iliği numunesine biyopsi yapılarak bakılır.

Görüntüleme Testleri

Multipl miyelom ile ilişkili kemik problemlerini tespit amacıyla görüntüleme testleri kullanılabilmektedir. Testler; X ışını, MRI, CT veya pozitron emisyon tomografisini içerebilir.

Testlerin sonucunda multipl miyelom olduğunuz teşhis edildiyse, hastalığınızın aşamasının sınıflandırılması gereklidir. Yapılan testler ışığında hangi aşama olduğuna karar verilir. Evre I daha az agresif bir hastalığı gösterirken, evre III, böbrek, kemik ve diğer organları etkileyebilecek agresif bir hastalığı gösterebilir.

Multipl miyelom evresi ve risk kategorisinin teşhis edilmesiyle beraber tedavi planı şekillenecektir. Semptomlardan muzdaripseniz, tedavi planı ağrının hafiflemesi, komplikasyonların kontrol altına alınması, ilerlemenin yavaşlatılmasını içerebilir.

Multipl miyelomunuz var ancak herhangi bir semptom yoksa tedaviye ihtiyacınız olmayabilir fakat düzenli bir şekilde hastalık izlenmelidir.

Multipl Miyelom Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Hedefe yönelik tedavi: Bir hap ya da damardan verilen ilaç yardımıyla miyelom hücrelerinin ölmesi hedeflenir.

Biyolojik terapi: Biyolojik terapi ilaçları, miyelom hücreleriyle savaşmak için bağışıklık sistemini kullanır.

Kemoterapi: Hızlı büyüyen hücreleri öldürür. Kemik iliği naklinden önce yüksek dozda kemoterapi ilaçları kullanılır.

Kortikosteroidler: Vücuttaki iltihabı kontrol için bağışıklık sistemini düzenler. Miyelom hücrelerine karşı da aktiftirler.

Kemik iliği nakli: Hastalıklı kemik iliğini sağlıklı olanla değiştirmek adına başvurulan prosedürdür. Kemik iliği naklinden evvel kanınızı oluşturan kök hücreleri alınır ve hastalıklı kemik iliğini ortadan kaldırmak için yüksek dozda kemoterapi tedavisine başlanılır. Sonra kök hücreler vücuda yeniden aşılanır ve kemiğe gidip kemik iliğini yeniden oluşturmaya başlarlar.

Radyasyon tedavisi: Belirli bir bölgedeki miyelom hücrelerini küçültmek adına kullanılabilir.

Hangi tedavi kombinasyonu kullanılacağı, adayın kemik iliği nakli için uygun olup olmadığına bağlı olarak değişir. Hastalığın ilerlemesi, yaş ve genel sağlık şekillenmesi adına önemli bir faktördür. Kök hücre transplantasyonu yapılamayacak hastalarda, yeni ilaçları içeren tedavi protokolleri uygulanır.

Kemik İliği Tedavisi Nasıl Olur?

Multiple Miyelom , dünyada en fazla kök hücre transplantasyonu ( kemik iliği nakli) yapılan hastalıktır. Kemik iliği nakli için aday olarak kabul edildiğiniz takdirde, hedefe yönelik tedavi, biyolojik tedavi, kortikostreoidler, kemoterapi kombinasyonunu içerebilir.

Kök hücreleri muhtemelen birkaç aylık tedavinin ardından toplanacaktır. Doktor bazı kişiler için, kemik iliği nakli önerebilir. Kemik iliği naklinin ardından tekrar nüksetmesini önlemek adına hedefe yönelik tedavi ve biyolojik tedavi uygulanabilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı Yayımlanma Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?