Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Renal Arter Stenozu Nedir?

Renal arter stenozu, böbreklere kan taşıyan bir veya daha fazla arterin daralmasıdır. Arterin daralması, oksijen bakımından zengin kanın böbreklere ulaşmasını engeller. Böbreklerin atık ürünleri filtrelemek ve fazla sıvıları uzaklaştırmak için yeterli kan akışına ihtiyacı vardır. Böbreklerde azalan kan akışı, böbrek dokusuna zarar verebilir ve vücuttaki kan basıncını artırabilir. 

Renal arter stenozu belirli bir aşamaya gelene kadar hiçbir semptom göstermeyebilir. Bir anda ortaya çıkıp, durum aniden kötüşebilir. Ateroskleroz ve fibromüsküler displazi, renal arter stenozunun ortaya çıkmasının başlıca nedenleridir. Yaşlanma, yüksek tansiyon, obezite, yüksek kolestrol, renal arter stenoz için mevcut risk faktörleridir. Bu grupta yer alan bireylerin tetikte olması önemlidir.

Renal Arter Stenozu Nedenleri Nelerdir?

Renal arter darlığının 2 ana nedeni mevcuttur.

Böbrek (renal) arterlerde birikme: Yağlar, kolestrol ve diğer maddeler böbrek arter duvarlarında birikebilir. Bu birikintiler büyüdükçe sertleşebilir, kan akışını sekteye uğratabilir, böbrekte yaralara neden olabilir ve sonunda arterin daralmasına neden olabilir. Ateroskleroz, vücudun birçok bölgesinde meydana gelebilir ve renal arter darlığının en yaygın sebebidir.

Fibromüsküler displazi: Fibromüsküler displazide, arter duvarındaki kas genellikle çocukluk itibariyle anormal şekilde büyür. Renal arterin bazı bölümleri genişken bazı bölümleri daha dar görünüme sahip olabilir.

Renal arter o kadar daralabilir ki, böbrek yeterli miktarda kan alamaz ve genç yaşta yüksek tansiyona sebep olabilir. Bu bir veya iki böbrekte gerçekleşebilir. Fibromüsküler displazi kadınlar arasında daha yaygındır.

Dar böbrek arterleri ve fibromüsküler displazi, vücuttaki diğer arterlerin yanı sıra böbrek arterlerini de etkisi altına alıp komplikasyona neden olabilir.

Renal Arter Stenozu Risk Faktörleri Nelerdir?

Renal arter darlığı vakalarının çoğu daralmış böbrek arterlerinden kaynaklanır. Böbreklerde ve vücudun diğer bölümlerinde daralmış arterleri daha olası hale getiren risk faktörleri şunlardır:

 • Yaşlanma
 • Yüksek tansiyon
 • Yüksek kolestrol
 • Diyabet
 • Obezite
 • Sigara ve diğer tütün kullanımı
 • Ailede erken kalp hastalığı öyküsü
 • Egzersiz eksikliği

Renal Arter Stenozu Komplikasyonları Nelerdir?

 • Yüksek tansiyon
 • İleri derece böbrek yetmezliği
 • Bacaklarda sıvı tutulması (ödem)
 • Akciğerde ani sıvı birikmesine bağlı gelişen nefes darlığı

Renal Arter Stenozu Belirtileri Nelerdir?

Renal arter stenozu ilerleyene kadar herhangi bir semptoma sebebiyet vermemektedir. Var olan durum başka bir test esnasında keşfedilebilir.

Aniden başlayan ve kötüleşen yüksek tansiyonun, 30 yaşın öncesinde ya da 50 yaşın ardından başlayan yüksek tansiyon, stetoskopla duyulan boğuk ses, idrarda yüksek protein seviyesi,   anormal böbrek fonksiyonu belirtileri, vücut dokularında aşırı sıvı yüklenmesi ve şişme, tedaviye dirençli kalp yetmezliği semptomlarından bir veya birkaçı mevcutsa renal arter stenozundan şüphelenilir.

Renal Arter Darlığı Tanısı

Böbrek bölgesinin stetoskopla dinlenmesini içeren fiziksel muayene, tıbbi geçmişin incelenmesi, böbrek fonksiyonlarının kontrolü için kan ve idrar testlerinin yapılması, kan basıncını düzenleyen hormon düzeylerini ölçmek için yapılan kan ve idrar testleri aracılığıyla renal arter darlığı teşhisi yapılır.

Doppler Ultrason: Yüksek frekanslı ses dalgaları, doktorun arterleri ve böbrekleri görmesine ve işlevleri kontrol etmesine yardımcı olur. Bu prosedür ayrıca doktorunuzun kan damarlarındaki tıkanıklıkları bulmasına ve şiddetini ölçmesine yardımcı olur.

BT Tarama: Bilgisayarlı Tomografi taramasıyla renal arterlerin enine kesit görüntüleri alınır. Kan akışının gözükmesi amacıyla bir boya enjeksiyonu da kullanılabilir.

Manyetik Rezonans Anjiyografi (MRA): MRA, renal arterlerin ve böbreklerin ayrıntılı 3D görüntülerini üretmek amacıyla radyo dalgaları ve güçlü manyetik alanlar kullanır. Arterlere yapılacak boya enjeksiyonu ise, kan damarlarının ana hatlarının görüntülenmesini sağlar.

Renal Arteriyografi: Bu röntgen muayenesi ile beraber renal arterlerdeki tıkanıklığın bulunmasına, daralmış kısmın balon ve/veya stent ile açılmasına yardımcı olur. Bu röntgen çekilmeden evvel, hekiminiz arterlerin ana hatlarını çizmek ve kan akışını daha net göstermek amacıyla damarınıza bir boya enjekte eder ve röntgen çekilir.

Renal Arter Darlığı Tedavisi Nasıl Olur?

Renal arter stenozunun tedavisi; yaşam tarzı değişiklikleri, ilaç tedavisi ve böbreklere kan akışını yeniden sağlamak amacıyla uygulanan prosedürü içerebilir. Bazense en iyi yaklaşım, tedavilerin kombinasyonu olabilir. Genel sağlık durumuna ve belirtilere bağlı olarak, herhangi özel bir tedaviye gerek duyulmayabilir.

Yaşam tarzı değişiklikleri: Kan basıncında orta ve ciddi derecede yükselme mevcutsa, sağlıklı yaşam tarzını benimsemek önemlidir. Tuzu sınırlamak, sağlıklı yiyecekler tüketmek, düzenli fiziksel egzersiz yapmak, kan basıncını kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir.

İlaç tedavisi: Yüksek tansiyonun sebebi renal arter stenozu ise, ilaçlarla başarılı bir tedavi programı oluşturulabilir. Ama doğru ilacı ve ilaç kombinasyonunu bulmak zaman gerektirebilir.

Tek başına ilaçla iyi sonuç vermeyen, ilaçları tolere edemeyen, sıklıkla sıvı tutan ve tedaviye dirençli kalp yetmezliği olan kişiler için damarı açma prosedürleri düşünülmelidir.

Renal anjiyoplasti ve stentleme: Bu prosedürde daralmış arter genişletilir ve damarın duvalarını açık tutan ve daha iyi kan akışına izin veren kan damarının içine stent yerleştirilir.

Renal arter bypass ameliyatı: Kanın böbreklere ulaşması için yeni bir yol oluşturmak üzere renal artere yedek bir kan damarı aşılanır. 

Bu ameliyatlar çoğunlukla anjiyoplasti başarılı olmadığında veya ek cerrahi prosedürlere ihtiyaç duyulduğunda yapılır. 

Renal Arter Darlığına Karşı Yaşam Tarzı Değişikliği

Sağlıklı kilonuzu koruyun: Kilo arttığında tansiyonda da artış olur. Fazla kilolu kişilerin, kilo vermesi kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

Diyetinizdeki tuzu kısıtlayın: Tuzlu yiyecekler vücudun sıvı tutmasına neden olduğu için kan hacmini ve kan basıncını artırabilir.

Fiziksel olarak aktif olun: Düzenli fiziksel aktivite yapmak; kalp sağlığı riskinin düşmesine, kolesterolün ve kan basıncının düşmesine yardımcı olabilir.

Stresi azaltın: Stres seviyesini düşürmek kan basıncınızı azaltabilir.

Alkol kullanımını bırakın: Tamamen alkol alımını kesmeseniz bile alımınızı kısıtlamanız yerinde olacaktır. Çünkü fazla alkol kan basıncının artmasına neden olur.

Sigara içmeyin: Tütün kan damarı duvarlarına zarar verdiği için arterlerin sertleşme sürecini hızlandırır. Sigara kullanıyorsanız, bırakmanız çok mühimdir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 4 Şubat 2021 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 4 Şubat 2021 Perşembe

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?