Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Sinüzit Nedir?

Sinüzit , burun boşluğunun etrafındaki hava dolu cepler olarak tanımlanabilecek sinüslerin enfeksiyonudur. Sinüsler, normal şartlarda, soluduğumuz havayı nemlendirerek ısıtan yapılardır.

Sinüzit , sıklıkla soğuk algınlığı veya alerji sonrasında meydana gelir ve zaman bakımından 4 çeşidi vardır, bunlar;

Akut Sinüzit

Dört haftadan kısa süren sinüzitlerdir.

Subakut

Bu tür enfeksiyonların semptomlar 4 ila 8 hafta sürer ve ilk etapta tedaviye yanıt vermeyebilir. Sinüzitin seyri akut ile kronik arasında değişkenlik göstermektedir.

Kronik

Uygun tedaviye rağmen 6-8 hafta boyunca şikayetlerinde gerileme ve iyileşme sağlanamayan durumlardır.

Tekrarlayan

Bir yılda 3 ya da daha fazla akut sinüzit atağınız varsa, buna tekrarlayan sinüzit adı verilir.

Soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları sonrasında da sinüzitler görülebilir. Bu enfeksiyonlar esnasında burun içini kaplayan mukoza şişer ve bu nedenle sinüslerin burun boşluğuna açılmasını engeller.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra, alerjiler de benzeri bir sistemle mukoza dokusunun şişmesine ve daha fazla mukus oluşturmasına neden olur, dolayısıyla sinüs açılışlarını kapatır.

Sinüzite yol açabilecek diğer durumlar şunlardır:
 • Burun yapısındaki anormallikler
 • Genişlemiş adenoidler (genizetleri)
 • Dalış ve yüzme
 • Diş enfeksiyonları ve tedavilerinin komplikasyonları
 • Burun yaralanması
 • Burunda sıkışmış yabancı cisimler
 • Sigara ve sigara dumanı

Sinüslerin burun boşluğuna açılmasının engellediği bu gibi durumlarda, sinüslerin içi bakteriler ve virüsler için uygun bir üreme alanı haline gelir. Bu bakteriyel veya viral üreme sinüslerin içinde bir enfeksiyon oluşturarak sinüzite neden olur. Sinüzite en sık neden olan bakteri ve virüsler aynı zamanda üst solunum yolu enfeksiyonlarında da sık tespit edilebilenlerdir.

Sinüzit belirtileri yaşa bağlı değişebilmekle beraber, aşağıdaki semptomlar görülebilir:

 • 7 ila 10 günden uzun süren burun akıntısı
 • Öksürük
 • Göz çevresindeki şişlik
 • Geniz akıntısı
 • Baş ağrısı
 • Yüz ağrısı
 • Ağız kokusu
 • Ateş
 • Kulaklarda dolgunluk hissi
 • Koku alma hissinin azalması

Sinüzit tanısı, hekiminizin şikayetlerini değerlendirmesi ve yapacağı muayene ile konulabilir; bunun yanı sıra, hekiminizin aşağıdaki gibi tetkikler de isteyebilir:

 • Burun kültürü
 • Direkt grafi (röntgen)
 • Bilgisayarlı tomografi
 • Kan testleri

Burun boşluğuna açılan hava dolu cepler olarak tanımlanabilecek sinüslerin iltihaplanması durumu olan sinüzitlerin tedavisi hastanın yaşı, sinüzitin altında yatan neden, hastalığın hangi tip bakteri veya virüslerden kaynaklandığı gibi çeşitli faktörler hekiminiz tarafından göz önünde bulundurularak farklı şekillerde uygulanabilir.

Hekiminiz burun tıkanıklığını gidermek için kimi burun spreyleri ve yıkamalar ile baş ve yüz ağrısını gidermek için ağrı kesicileri tedavinizde kullanabilir. Bunların yanı sıra, bakteriyel kaynaklı olduğu düşünülen sinüzitlerde tedavide antibiyotikler kullanılabileceği gibi, viral kaynaklı olduğu düşünülen sinüzitlerde ise bunlara ihtiyaç bulunmayabilir.

Hekiminiz tarafından yapılan kontroller sonucunda, kronik veya tekrarlayan sinüzit için bir alerji uzmanı veya immünoloğa yönlendirilebilirsiniz.

Kronikleşen kimi vakalarda ise cerrahi operasyonlar bir tedavi seçeneği olarak sunulabilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı Yayımlanma Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?