Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Spinal füzyon cerrahisi konusunu ele almadan önce vertabralar hakkında kısa bir bilgi vermekte yarar var. Omurga "vertebra" adı verilen kemiklerden oluşmaktadır.

Her vertebra arasındaki güçlü bağ dokuları bir vertebrayı diğerine bağlar ve disk adı verilen yapılar aralarında yastık görevi görür. Diskler vertebraların hareketine izin verir ve insanların boyun ve bellerini büküp çevirmelerini sağlar.

Omurganın değişik bölgelerine göre hareketin tipi ve miktarı değişir; servikal (boyun), torasik (göğüs) veya lomber (bel).

Servikal omurga her yöne hareket edebilmemizi sağlayan çok aktif bir bölgedir. Torasik omurga kaburgaların varlığından dolayı çok daha serttir ve kalp ve akciğerleri korumak için yapılmıştır. Lumbar omurga ise daha çok öne ve arkaya eğilme hareketlerine izin verir (fleksiyon ve ekstansiyon).

Füzyon Nedir?

Bir ya da daha çok vertebranın aralarında boşluk kalmayacak şekilde birbirine birleştirilmesine füzyon adı verilir. Füzyon kavramı sanayideki kaynak olayına benzer. Fakat spinal füzyon cerrahisi sırasında vertebralar birbirine kaynatılmaz.

Omurganın etrafına hastanın kendisinden alınan veya kadavralardan temin edilen kemik greftler konulur. Bu greftleri vücut sonraki birkaç ayda kırık iyileşmesi gibi iyileştirir ve  vertebraları birbirine kaynatarak birleştirir.

Füzyon Ne Zaman Gerekir?

Füzyon, kırık bir vertebranın tedavisinde, bir spinal deformitenin düzeltilmesinde (spinal eğrilikler, skolyoz veya kaymalar), ağrılı hareketten doğan ağrının yok edilmesinde; instabilitenin tedavisinde ve bazı servikal disk kaymalarının tedavisinde uygulanabilir. 

Spinal füzyonun az tartışmalı sebeplerinden birisi vertebra kırıklarıdır. Her spinal kırığın cerrahiye ihtiyacı olmasa da bazı kırıkların, özellikle omurilik ya da sinir yaralanması ile ilgili kırıkların füzyona ihtiyacı vardır.

Bazı spinal deformiteler (mesela skolyoz) spinal füzyon ile tedavi edilirler. Skolyoz çocuklarda ve ergenlik döneminde görülebilen, omurganın "S" şeklindeki eğriliğidir. Füzyon çok büyük eğrilikler veya ilerlemeye meyilli daha küçük eğrilikler için gerekli olabilir. 

Bazen ince bir kırık hattı vertebraların birbirinin üzerinden öne doğru kaymasına yol açabilir. Buna spondilolistezis adı verilir ve füzyon cerrahisi ile tedavi edilebilir. Cerrahi gerektiren servikal disk hernilerinde (boyun fıtığı) genellikle fıtıklaşan diskin çıkartılmasıyla birlikte füzyona ihtiyaç duyulur.

Bu işlemde disk genellikle boynun ön tarafında yapılan kesiden çıkartılır ve diskin yerine ufak bir kemik parçası veya titanyum kafes konur. Disk çıkartılması boyunda genellikle füzyonla birlikte yapılsa da bel bölgesi için bu doğru değildir.

Bazen spinal füzyon bariz instabilite bulunmayan ağrılı bir omurga durumunun tedavisi için düşünülebilir. Omurga ağrısının füzyonla başarılı tedavisinin önündeki en büyük engel hastanın ağrısının kaynağının tespit edilmesindeki zorluktur.

Teoride ağrının kaynağı ağrılı harekettir ve vertebraları birbirine kaynatarak hareketi yok etmek ağrıyı da yok edecektir. Ne yazık ki bir hastanın bel ya da boynundaki birçok karışık yapıdan hangisinin tam olarak ağrının kaynağı olduğunu elimizdeki tekniklerle anlamak her zaman mümkün olmamaktadır.

Ağrının kaynağının bulunmasının bu kadar zor olması nedeniyle, sadece bel ve boyun ağrısının spinal füzyon ile tedavisi tartışmalıdır. Bu koşullar altında füzyon genellikle son çare olarak görülür ve sadece diğer konservatif (cerrahi olmayan) önlemler başarısız olduktan sonra düşünülmelidir. 

Ayrıca son yıllarda füzyon yerine hareketi koruyan ve hastalıklı diskin yerine konan hareketli disk protezleri de bir tedavi alternatifi olarak düşünülebilir.

Füzyon Nasıl Yapılır?

Omurgayı kaynatmak için birçok cerrahi yaklaşım ve yöntem vardır ve bunların hepsi vertebralar arasına kemik grefti konmasını içerir. Omurgaya yaklaşım ve greftin yerleştirilmesi ya arkadan (posterior yaklaşım), ya önden (anterior yaklaşım) ya da ikisinin birleştirilmesiyle yapılır.

Boyunda anterior yaklaşım daha sık kullanılırken; lumbar ve torasik füzyon genellikle posteriordan yapılır. 

Füzyonun asıl amacı iki ya da daha fazla vertebra arasında sabit birliktelik oluşturmaktır. Füzyonda çubuklar, vidalar ve kafesler gibi ek donanım (enstrümentasyon) kullanılabilir veya duruma göre kullanılmayabilir.

Enstrümentasyon bazen bir deformiteyi düzeltmek için kullanılır, fakat genellikle kemik greftler iyileşirken vertebraları bir arada tutmak için bir çeşit iç destek olarak kullanılır. 

Enstrümentasyon kullanılsa da, kullanılmasa da vertebraları kaynatmak için kemik ya da kemik benzeri materyallerin kullanılması önemlidir. Ameliyatta kullanılacak kemik, hastanın başka bir kemiğinden (otogreft) ya da kadavradan hazırlanan kemikten (allogreft) alınabilir.

Hastadan alınan kemikle yapılan füzyonun uzun bir tarihçesi vardır ve tahmin edilebilir iyileşmeyle sonuçlanır. Otogreft şu anda füzyon için altın standart kemik kaynağıdır. Allogreft (kadavra kemiği) hastanın kendi kemiğine bir alternatif olarak kullanılabilir.

Hastanın kendi kemiğine göre iyileşme ve füzyon aynı şekilde tahmin edilebilir olmasa da, allogreft için başka bir insizyonla kemik alınmasına gerek duyulmaz ve dolayısıyla daha az ağrıya sebep olur.

Sigara, başka hastalıklar için kullandığınız ilaçlar ve genel sağlık durumunuz da iyileşme ve füzyonun hızını etkileyebilir. 

Şu anda otogreft veya allogreft yerine kullanılmak üzere sentetik kemik üzerine umut verici araştırmalar yapılmaktadır. Zamanı gelince sentetik kemik ürünlerinin, kemik oluşumunu sağlayan proteinlerin ve büyüme faktörlerinin (BMP), otogreft veya allogreft kemiğin rutin kullanımının yerine geçmesi mümkündür.

Yeni "minimal invaziv" cerrahi tekniklerle füzyon, bazen daha küçük cerrahi insizyonlardan yapılabilir. Minimal invaziv cerrahi için gerekli endikasyonlar geleneksel büyük insizyon cerrahi ile aynıdır; fakat bu, daha küçük bir insizyon cerrahinin daha az riskli olduğu anlamına gelmez.

Füzyon Cerrahisinde Ameliyat Sonrası Süreç Nasıldır?

Spinal füzyonu hemen takiben olacak ağrı ve rahatsızlık diğer spinal cerrahilerden genellikle daha fazladır. Fakat postoperatif ağrıyı kontrol etmenin mükemmel yöntemleri mevcuttur. Bunların arasında ağızdan alınan ağrı ilaçları ve intravenöz enjeksiyonlar sayılabilir.

Bir başka seçenek ise hasta kontrolündeki postoperatif ağrı kontrol pompasıdır (PCA). Bu teknikte hasta daha önceden belirlenmiş miktarda damar içine narkotik ağrı kesici salan bir düğmeye basar. Bu alet ameliyat sonrası ilk birkaç gün için sık olarak kullanılır. 

Füzyon cerrahisini takiben iyileşme süreci diğer spinal cerrahilere göre daha uzundur. Hastalar genellikle ameliyattan sonra beş ya da yedi gün hastanede kalırlar, fakat daha geniş cerrahi operasyon sonrasında daha uzun bir yatış nadir değildir.

Aynı şekilde normal, aktif bir yaşam stiline dönmek de füzyondan sonra diğer spinal cerrahilere göre daha fazla zaman alır. Bu böyledir çünkü cerrahınız kemik iyileşmesi için kanıt görene kadar beklemeniz gerekir.

Her hastada füzyon gelişimi farklı seyreder; vücut iyileşirken kemik greftini vertebraları sağlam olarak kaynatacak şekilde içine katar. Füzyon cerrahisi sonrası iyileşme süreci kırık iyileşmesine çok benzer. Genellikle, kemik iyileşmesinin en erken belirtisi röntgende altı haftadan önce belirmez. 

Bu sürede hastanın aktiviteleri genellikle kısıtlanır. Elle tutulur kemik iyileşmesi genellikle ameliyattan altı ay geçmeden önce oluşmaz. Her ne kadar kemik iyileşmesinin devam ettiğine dair kanıtlar ameliyattan sonraki bir yıl boyunca görülse de üç-dört ay sonra aktivitelerde artışa izin verilir.

Hastanın çalışması için gereken süre hem ameliyatın çeşidine hem de işine bağlıdır. Rapor almanız gereken süre genç, sağlıklı, masa başı bir işte çalışan bir hastada yapılan tek seviyeli füzyon sonrasında 4-6 haftada, daha yaşlı, fiziksel olarak daha yorucu bir işte çalışan bir hastada ise 4-6 ay arasında değişebilir.

Füzyon tedavisi sonrası korse kullanımı aktivitelerde kısıtlamalar yapsa da, erken postoperatif dönemde bir korse kullanılabilir. Korselerin birçok çeşidi vardır; bazıları çok kısıtlayıcıdır ve ciddi miktarda hareketleri sınırlandırırken diğerleri daha çok rahatlatmak ve bir miktar destek sağlamak için yapılmıştır.

Korse kullanılıp kullanılmayacağı, kullanılacaksa hangi tip korsenin kullanılacağı cerrahınızın tercihine ve cerrahinin tipiyle ilgili diğer faktörlere bağlıdır.

Füzyon Tedavisi Sonrası Rehabilitasyon Süreci

Spinal füzyon cerrahisi sonrası cerrahınız size postoperatif bir rehabilitasyon programı önerebilir. Bu rehabilitasyon programında sırt güçlendirici egzersizler, kardiyovasküler sistemi güçlendirici (aerobik) bir program ve iş ortamı için özel olarak tasarlanmış, hastayı işe en kısa zamanda en güvenli şekilde döndürebilmek için yapılan bir program da olabilir.

Postoperatif bir rehabilitasyon programıyla devam etme kararı birçok faktöre dayanır. Bunlar cerrahiyle ilgili faktörler (cerrahinin tipi ve kapsamı) ve hastayla ilgili faktörlerdir (yaş, sağlık durumu, beklenen aktivite derecesi). Tek seviye füzyon yapılan genç bir hastada rehabilitasyon 4 hafta kadar erken başlatılabilir.

Spinal Füzyon Cerrahisinin Bir Yan Etkisi Var Mı?

Füzyon bazı spinal hastalıklar için bir tedavi olsa da, omurganızı "normal"e döndürmez. Normal omurgada vertebralar arasında bir miktar hareket vardır. Füzyon kaynatılan vertebraların arasındaki hareket etme yeteneğini yok eder. Bu da füzyonun üstündeki ve altındaki vertebralara daha fazla yük binmesine neden olabilir. Neyse ki, bir füzyon iyice iyileştikten sonra çok nadiren kırılır.

Fakat füzyon komşuluğundaki vertebralara daha fazla yük bindirir. Bu nedenle bu segmentlerin dejenerasyonunu hızlandırma potansiyeline sahiptir. Tabii bu risk kişiler arasında değişir. Bu sebepten dolayı füzyon çevresindeki yükü en aza indirgemek için çoğu cerrah spinal füzyon hastalarına tekrarlayıcı ağır kaldırma ve dönme hareketleri içeren hareketlerden kaçınmalarını önerir. 

Spinal füzyon uygulama ya da uygulamama kararı çok karışıktır,    tedavi edilen hastalığa bağlı faktörlerle hastanın yaşı ve sağlık durumuyla, hastanın ameliyat sonrası aktivite beklentisiyle yakından ilintilidir. Dolayısıyla karar verirken çok dikkatli olmalı ve her şeyi cerrahınızla detaylıca tartışmalısınız.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 31 Ekim 2019 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55