Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Stockholm sendromu, rehine veya zorla alıkonulan kişilerin, kendilerini rehin alan kişilere karşı duygusal bağ geliştirdiği bir psikolojik durumdur. Adını, 1973 yılında Stockholm'de gerçekleşen bir banka soygununda, rehinelerin soyguncularla empati ve duygusal bağ kurmasından alır. Bu durum, hayatta kalma içgüdüsüyle bir savunma mekanizması olarak ortaya çıkabilir. Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte, sürekli duygusal baskı, hayati ihtiyaçların alıkoyan kişi tarafından karşılanması, empati geliştirme süreci, kurtarılma umudunun kaybı, dış tehlike algısı, değişken davranışlar, manipülasyon ve uzun süre birlikte zaman geçirilmesi risk faktörleridir. Belirtileri arasında, alıkoyan kişiye bağlılık, güç kaybı, yardımda bulunma, kurtarıcılara karşı sinirlilik, gerginlik, endişe, kabuslar, uyku problemleri, öğrenilmiş çaresizlik, depresyon, inkar, duygusal boşluk, suça meyillilik, geçmişi hatırlama, zevk alamama ve odaklanma sorunu bulunur. Tedavi için psikolojik yardım ve terapi yöntemleri önerilir, ileri derece vakalar için ilaç tedavisi de mümkündür.
İçindekiler

Stockholm Sendromu Nedir?

Stockholm sendromu, rehine ya da zorla alıkonulan kişilerin kendilerini rehin alan kişiye karşı duygusal bağ geliştirmeleri ile ortaya çıkan psikolojik bir durumudur. Bu psikolojik durum, mağdurların hayatta kalma içgüdüsüyle kendilerini alıkoyan kişiler ile empati kurmalarına sebep olabilir.

Sendromun adı İsveç’in Stockholm kentinden gelir. Sendromun ortaya çıkışı Stockholm kentinde gerçekleşen tarihsel bir olaya dayanır. 1973 yılında yaşanan bir banka soygunu sırasında rehinelerden biri kendilerini alıkoyan kişiler ile empati ve duygusal bağ kurmuştur. Bu durumun sonucunda rehine bu duygusal durum sebebiyle kendisini alıkoyan kişilere amaçları doğrultusunda yardım etmiştir. Stockholm sendromu adını bu olaydan almaktadır.

Stockholm sendromuna sahip kişilerin alıkoyan kişinin kendine zarar vermesinin önüne geçmek için ortaya çıkan bir savunma sistemi olduğu düşünülmektedir.

Stockholm Sendromu İnsan Psikolojisini Nasıl Etkiler?

Stockholm sendromu sadece alıkonma durumlarında meydana gelmez ve birçok travmatik olay sonucunda görülebilir. Stockholm sendromu kişinin yaşadığı olay sırasında psikolojik bir koruma sistemi oluşmasıdır. Stockholm sendromu kişinin psikolojisi olumsuz yönde etkileyerek etkilerini uzun bir süre devam ettirebilir. Bu durum alıkoyan kişiye karşı duyulan sempatiden ziyade çevreye güvensiz yaklaşma, uykusuzluk problemleri, odaklanma problemleri, yapılan aktivitelerden zevk alamama ve sürekli kabus görmek gibi birçok etkisi bulunabilir.

Stockholm Sendromu Neden Olur?

Stockholm sendromu travma yaşayan her bireyde görülmez. Stockholm sendromunun sebebi tam olarak bilinmese de bu durum genellikle yaşamını sürdürme isteği doğrultusunda vücudun psikolojik olarak ortaya çıkarttığı bir koruyucu önlem olabileceği düşünülmektedir. Stockholm sendromunun risk faktörleri aşağıdaki gibidir:

 • Sürekli olarak duygusal baskı altında olmak,
 • Alıkoyan kişi tarafından hayati ihtiyaçların karşılanması,
 • Empati geliştirme süreci,
 • Alıkonulan kişinin içinde bulunduğu durumun bitmesine olan inancını kaybetmesi,
 • Dış etkenlerin ve ya diğer kişilerin tehlike algısı yaratmaya başlaması,
 • Alıkoyan kişinin değişken davranışlarda bulunması,
 • Manipüle edilmek,
 • Alıkoyan kişi ile geçirilen zamanın uzun olması.

Yukarıdaki nedenler doğrultusunda Stockholm sendromu riski artış gösterebilir.

Stockholm Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Stockholm sendromu psikolojide bir hastalık olarak tanımlanmamıştır. Bu sendroma sahip kişilerde görülen bazı belirtiler saptanmıştır. Bu belirtiler:

 • Kendini alıkoyan kişiye karşı bağlılık ya da duygu besleme,
 • Güç kaybı hissetmek,
 • Kendini alıkoyan kişiye yardımda bulunmak,
 • Kendini içinde bulunduğu durumdan çıkarma eyleminde bulunan kişi ve ya kişilere karşı sinirlilik hali ve güven duygusunun olmaması,
 • Sürekli gergin bir hal içinde olmak,
 • Endişeli ruh hali,
 • Kabus görme,
 • Uyku problemleri,
 • Öğrenilmiş çaresizlik,
 • Depresyon hali,
 • Her şeyi inkar etme,
 • Duygusal boşluk,
 • Suça meyilli olma,
 • Geçmiş durumları hatırlama,
 • Aktivitelerden zevk almama,
 • Odaklanma sorunu.

Stockholm sendromu yaşayan bireyler travma sonrası bazı belirtiler yaşayabilirler. Bu belirtilerin azaltılması psikolojik terapi yöntemleri ile mümkün olabilir.

Stockholm Sendromu Nasıl Teşhis Edilir?

Stockholm sendromu teşhisinin koyulabilmesi için hasta ile ön görüşme gerçekleştirilerek hastanın tıbbi öyküsü dinlenir ve değerlendirilir. Ayrıca Stockholm sendromu belirtileri stres bozukluğu belirtileri ile benzer olabilir. Bu yüzden doğru teşhis için hastanın öyküsü önemlidir.

Stockholm Sendromu Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Stockholm sendromu için geliştirilmiş bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Bunun sebebi psikolojik hastalıklar sınıfına girmemesidir. Stockholm sendromunu tedavi etmek için psikolojik yardım alınabilir. Doktorun uygun göreceği çeşitli terapi yöntemleri sendroma sahip bireyler için faydalı bir yol olabilir. Bazı ileri derece vakalar için ilaç tedavisi de önerilebilir.

Terapi yöntemleri sendrom sahibi kişilere kendilerini alıkoyan kişiye karşı duyulan empati ve duygusal durumun hayatta kalma amacı taşıyan psikolojik bir koruma mekanizması olduğunu aşılamak ve hastanın eski sağlığına kavuşmasını sağlamaktır.

Stockholm Sendromu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Stockholm Sendromu Nedir?

Stockholm sendromu, alıkonulan kişinin, kendini alıkoyan kişiye karşı duygusal bağ oluşturduğu bir psikolojik durumdur.

Stockholm Sendromu Kimlerde Görülür?

Stockholm sendromu rehin alınma gibi travmatik olaylar yaşayan bireylerde bir koruma mekanizması olarak ortaya çıkar.

Stockholm Sendromu Nasıl Ortaya Çıkar?

Rehin alınma gibi durumlarda kişi psikolojik olarak bir koruma sistemi geliştirir ve kendini alıkoyan kişiyle empati kurmaya ve duygusal bağ kurmaya başlar.

Stockholm Sendromu Tamamen Geçer Mi?

Stockholm sendromu tamamen geçebilir. Ancak sabırlı olmak ve tedaviye uyum sağlamak önemlidir. Tedavinin başarı ile sonuçlanma süreci yaşanan olayın şiddetine, kişinin psikolojik durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Stockholm Sendromu Yaşayan Kişilere Nasıl Yaklaşılmalıdır?

Stockholm sendromu yaşayan kişilere anlayışla yaklaşmak önemlidir. Sendrom yaşayan kişiye destek vermek tedavinin hızı ve başarı oranı bakımından önemlidir. İletişimi kesmemek, sabırlı yaklaşmak, tedaviye yönlendirmek, empati kurarak kişinin kendini güvende hissedeceği bir ortam sunmak tedavinin başarı oranını etkilemektedir.

Stockholm Sendromu Sadece Rehine Durumlarında Mı Görülür?

Stockholm sendromu sadece rehine durumlarında görülmez. Bazı travmatik olaylarda da Stockholm sendromu gelişebilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?