Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Tırnak mantarı, onikomikoz olarak da bilinen, el veya ayak tırnaklarının altında başlayan yaygın bir mantar enfeksiyonudur. Bu enfeksiyon tırnak renginde değişikliklere, kalınlaşmaya ve parçalanmaya yol açabilir. Diyabet gibi bağışıklık sistemini etkileyen durumlara sahip kişilerde daha yaygın görülür. Enfeksiyon genellikle dermatofit mantar türleri tarafından, nadiren de maya ve küf türleri tarafından oluşur. Tedavi edilmezse ciddi ağrılara ve kalıcı tırnak hasarına yol açabilir. Tırnak mantarının tedavisinde ağızdan alınan veya topikal antifungal ilaçlar kullanılır. Tedavi uzun sürebilir ve mantar enfeksiyonu tekrarlayabilir. Enfeksiyonu önlemek için tırnak hijyenine dikkat edilmeli, ayaklar kuru tutulmalı, mantar sporlarına maruz kalınmamalıdır. Şeker hastalığı gibi durumlara sahip bireyler, tırnak mantarı geliştirdiklerinde mutlaka doktora başvurmalıdır. Tırnak mantarı enfeksiyonları zor tedavi edilir ve tedavi süreci uzun olabilir. Evde bakım ve yaşam tarzı değişiklikleri enfeksiyonla başa çıkmada yardımcı olabilir.
İçindekiler

Tırnak Mantarı Nedir?

Tırnak mantarı , ya da diğer adıyla onikomikoz, bireyin el veya ayak tırnaklarının uç kısmının hemen altında beyaz veya sarı bir nokta olarak başlayan ve yaygın olarak görülen bir mantar enfeksiyonudur .

Tırnak mantarı enfeksiyonu tırnak içinde derinleştikçe tırnak renginde solmaya, tırnağın kalınlaşmasına ve tırnağın kenarlarında parçalanma veya dağılmaya neden olabilir. Tırnak mantarı tek bir tırnak ile sınırlı kalabileceği gibi, birden fazla tırnağı aynı anda etkileyebilir. Eğer tırnaklarda bulunan mantar enfeksiyonu genişler ve ayak parmaklarını ile ayakların arasındaki bölgeye bulaşırsa bu duruma atlet veya sporcu ayağı ya da tıbbi adıyla tinea pedis denir. Tırnak mantarı diyabet gibi bağışıklık sistemini etkileyen durumlara sahip bireylerde sıklıkla görülür.

Normal şartlarda, sağlıklı bir bireyin durumu hafifse ve mantar enfeksiyonu bireyi rahatsız etmiyorsa, tedavi uygulanmasına gerek olmayabilir. Ancak bireyin ağrı hissettiği ya da tırnakta kalınlaşmanın görüldüğü vakalarda sağlıklı hijyen alışkanlıkları, bireysel bakım önlemleri ile eczanelerde bulunan bilimsel ve tıbbi tırnak mantarı ilaçları enfeksiyonun temizlenmesinde yardımcı olabilir. Ancak tedavinin başarılı olduğu vakalarda dahi tırnak mantarı sıklıkla tekrarlayabilen bir durumdur.

Tırnak Mantarı Neden Olur?

Tırnak mantar enfeksiyonlarına çeşitli mantar organizmaları türleri neden olur. Bu mantar organizmaları arasında tırnak mantarına en yaygın neden olan tür, dermatofit adı verilen bir mantar türüdür. Bunun yanı sıra çeşitli maya ve küf türleri de tırnak enfeksiyonlarına neden olabilir.

Tırnak mantarı enfeksiyonu hemen her yaşta gelişebilir, ancak daha yaygın olarak yetişkinler ve yaşlılarda gözlemlenir. Bireyin yaşlanmasına bağlı olarak tırnakları kırılgan ve kuru hale gelebilir.

Tırnaklarda oluşan çatlaklar mantarların tırnağın altına veya ara katmanlarına girmesine izin verir. Mantar, tırnak enfeksiyonunun gelişmesinde ayaklarda kan dolaşımının azalması ve bireyde gözlemlenen zayıflamış bağışıklık sistemi gibi diğer faktörler de rol oynayabilir.

Ayak tırnağı mantarı enfeksiyonu aynı zamanda sporcu veya atlet ayağı adı verilen ve ayakta görülen mantarın tırnağa atlaması ile de görülebilir. Bir başka kişiden tırnak mantarı enfeksiyonu kapmak göreceli olarak daha nadir gerçekleşse dahi, görülen bir durumdur.

Daha yaşlı bireyler, kan dolaşımı yavaşlamış bireyler, mantarlara uzun süre maruz kalan bireyler, yavaş büyüyen tırnakları olan bireyler, yoğun olarak ayakta terleme görülen bireyler, sporcu ya da atlet ayağı enfeksiyonuna sahip bireyler, yüzme havuzları, spor salonları ve duş odaları gibi nemli ortak alanlarda çıplak ayakla yürüyen bireyler, ciltte veya tırnakta küçük çaplı yaralanma geçiren bireyler ile sedef hastalığı , diyabet , dolaşım veya bağışıklık sistemi sorunları gibi durumlara sahip bireylerin ayak mantarı geliştirmesi riski daha yüksektir.

Tırnak Mantarı İle Ortaya Çıkabilecek Komplikasyonlar Nelerdir?

Ciddi derecede ilerlemiş bir tırnak mantarı vakası birey için ağrılı olabilir ve tırnaklarda kalıcı hasara neden olabilir. Özellikle bireyin kullandığı ilaçlar ya da şeker hastalığı veya diğer durumlar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde, durum ayaklarınızın ötesine, vücudun diğer kısımlarına yayılan diğer ciddi enfeksiyonlara yol açabilir.

Şeker hastalığı olan bireylerin ayaklarında kan dolaşımı ve sinir beslemesi azalmış olabilir. Bu bireyler aynı zamanda bakteriyel deri enfeksiyonu için daha büyük risk altındadır. Bu nedenle bireyin ayaklarındaki herhangi bir yaralanma, göreceli küçük olsa dahi tırnak mantarı enfeksiyonu da dahil olmak üzere daha ciddi bir komplikasyon gelişmesine yol açabilir. Şeker hastası olan bireyler eğer tırnak mantarı geliştirdiklerini düşünüyorlarsa, mutlaka doktora başvurmalıdır.

Tırnak Mantarı Belirtileri Ve Tırnak Mantarı Çeşitleri

Tırnak mantarının belirtileri arasında kalınlaşmış, doğal rengini kaybederek beyaz, sarı veya kahverengi tonlarına kadar renk değişimi geçirmiş, kolay dağılan, kırılgan, ufalanmış veya pürüzlü, normal şeklinde bozulma görülen tırnaklar yer alır.

Bunların yanı sıra bireyin tırnağının altında koyu renkli, genellikle hafifçe kötü kokan döküntü birikimi görülebilir. Her ne kadar tırnak mantarı yaygın olarak ayak tırnaklarında görülse dahi, bazı vakalarda ellerde de görülebilir.

Sağlıklı hijyen alışkanlıklarının işe yaramadığı, tırnağın renginin değiştiği alanın giderek genişlediği, tırnağın kalınlaştığı veya deforme olduğu vakalarda bireyler doktora gelmeli ve tıbbi yardım almalıdır. Bunun yanı sıra diyabet, yani şeker hastalığı olan bireyler tırnak mantarı geliştirmeleri durumunda mutlaka bir doktora görünmelidir.

Tırnak Mantarı Nasıl Teşhis Edilir?

Tırnak mantarı teşhisi sürecinde doktor bireyin tırnaklarını inceleyecektir. Doktor ayrıca tırnaktan bir parça alabilir veya tırnağın altında yer alan kalıntılardan bir örnek alabilir ve enfeksiyona neden olan mantarın türünü belirlemek için örneği bir laboratuvara gönderebilir.

Sedef hastalığı gibi çeşitli diğer durumlar, tırnakta mantar enfeksiyonunu taklit edebilen belirtilere yol açabilir. Maya ve bakteri gibi mikroorganizmalar da tırnakları enfekte edebilir. Tırnakta görülen enfeksiyonun asli nedenini öğrenmek her zaman için en etkin tedavi yöntemini belirlemeye yardımcı olur.

Tırnak Mantarı Tedavisi

Tırnak mantarı enfeksiyonlarının tedavisi birçok vakada zor ve uğraştırıcı olabilir. Eğer bireyin kullandığı kişisel bakım stratejileri, sağlıklı hijyen alışkanlıkları ve reçetesiz satılan mantar temizleme ürünleri işe yaramazsa, birey doktora başvurmalıdır.

Tırnak mantarının tedavisi bireyin durumunun ciddiyetine ve buna neden olan mantarın türüne bağlıdır. Tırnak mantarı tedavisinde ilaç tedavisi ya da cerrahi müdahale yöntemleri kullanılabilir. Tedavinin sonuçlarını görmek aylar alabilir. Bununla birlikte bireyin tırnağı düzelse dahi, enfeksiyonun tekrarlaması yaygın görülen bir durumdur.

Doktorunuz bireye oral (ağızdan alınan) veya topikal (doğrudan tırnağa uygulanan) antifungal (mantar temizleyici) ilaçları reçete edebilir. Bazı vakalarda hem oral hem de topikal antifungal ilaçları birleştirmek tedavi sürecinin başarılı olmasına yardımcı olur.

Oral antifungal ilaçlar genellikle ilk başvurulan seçenektir çünkü enfeksiyonu topikal ilaçlardan daha hızlı temizlerler. Ağızdan alınan antifungal ilaç seçenekleri arasında terbinafin ve itrakonazol türü ilaçlar bulunur. Bu ilaçlar, tırnağın yeniden enfeksiyonsuz olarak büyümesine yardımcı olur ve enfeksiyonlu kısmı yavaşça temiz tırnak ile değiştirir.

Bu tür ilaçlar genellikle 6 ila 12 hafta boyunca kullanılır, ancak tırnak tamamen uzayıncaya kadar tedavinin sonucu görülmeyebilir. Bir enfeksiyonun bütünüyle ortadan kaldırılması dört ay veya daha uzun süre devam edebilir. 65 yaşın üzerindeki yetişkin bireylerde oral antifungal ilaçlarla tedavinin başarı oranlarının daha düşük olduğu gözlemlenmiştir.

Oral antifungal ilaçlar bireylerde deri döküntüsünden karaciğer hasarına kadar değişen yan etkilere neden olabilir. Bu sebeple bu tür ilaçların birey üzerindeki etkilerini kontrol etmek için doktor arada bir kan testi yapılmasını isteyebilir. Bu tür ilaçlar karaciğer hastalığı veya konjestif kalp yetmezliği olan veya belirli ilaçları alan kişiler için önerilmez.

Doktor, bazı vakalarda bireye mantar önleyici bir oje yazabilir. Bu oje genellikle günde bir kez enfekte olmuş tırnaklara ve çevreleyen deriye uygulanır. Yedi gün uygulama gerçekleştirildikten sonra, tırnakta biriken oje katmanları alkolle silinerek temizlenir ve yeniden ilk tabaka oje sürülür. Bu tip ojeyi neredeyse bir yıl boyunca her gün kullanmak gerekli olabilir.

Bazı vakalarda doktor enfekte olmuş tırnakları ıslattıktan sonra sürülen bir mantar önleyici kremi reçete edebilir. Önceden tırnakların inceltilmesi durumunda bu kremler daha iyi sonuç verebilir. Bu törpüleme ilacın tırnağın koruyucu ve sert yüzeyinin altındaki mantar bölgesine ulaşmasına yardımcı olur. Tırnakları inceltmek için bir losyon kullanılabilir ya da doktorun bir törpü veya başka bir aletle tırnak yüzeyini kontrollü bir şekilde inceltebilir.

Bazı vakalarda ise doktor, tırnak mantarı ilacı doğrudan enfeksiyona uygulayabilmek için tırnağın geçici olarak çıkarılmasını bireye önerebilir.

Bazı mantar tırnak enfeksiyonları ilaç tedavisine yanıt vermez. Eğer mantar enfeksiyonu şiddetli veya aşırı derecede ağrılıysa, doktor bireye tırnağın kalıcı olarak çıkarılmasını tavsiye edebilir.

Tırnak Mantarı Nasıl Geçer?

Tırnak mantarı birçok vakada kendiliğinden geçebilen bir tıbbi durum değildir. En azından düzenli hijyen alışkanlıkları ve tıbbi mantar tedavisi ilaçları gerektirebilir.

Tırnak Mantarı İçin Yaşam Tarzı Değişiklikleri Ve Evde Bakım

Birçok vakada tırnakta görülen mantar enfeksiyonu ile evde bakım yöntemleri ile ilgilenmek mümkündür. Bunun için bireyler reçetesiz satılan antifungal tırnak kremleri ve merhemleri deneyebilir. Bireyin tırnak yüzeylerinde beyaz lekeler görmesi durumunda, tırnaklarını törpülemesi, suya batırıp kurutması ve ilaçlı krem veya losyonu uygulaması yeterli olabilir.

Tırnakları düzeltmek ve inceltmek tırnaklar üzerindeki baskıyı azaltarak hissedilen ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. Eğer bu işlem bunu bir antifungal uygulamadan önce uygulanırsa, kullanılan ilaç tırnağın daha derin katmanlarına ulaşabilir. Kalın tırnakları inceltmeden önce bir kremle tırnağı yumuşatmak, bu işlemi kolaylaştıracaktır. Bununla birlikte diyabet gibi ayaklara zayıf kan akışına neden olan bir rahatsızlığı olan veya farklı nedenlerden tırnaklarını kesemeyen bireyler, tırnaklarının kesilmesi için mutlaka düzenli olarak bir sağlık uzmanına başvurmalıdır.

Tırnak Mantarı Nasıl Önlenir?

Tırnak mantarının önlenmesi için çeşitli önlemler almak mümkündür. Bu önlemler aynı zamanda ayak mantarının veya çeşitli bakteriyel enfeksiyonların gelişmesi ihtimalinin de önüne geçebilir.

Bireyler öncelikli olarak ellerini ve ayaklarını düzenli olarak yıkamalıdır. Enfekte bir tırnağa dokunduktan sonra birey ellerini yıkamalıdır. Tırnakları yıkadıktan sonra nemlendirmek, kuruyup çatlamasını engelleyebilir.

Tırnaklar düzgün ve düz bir şekilde kesilmeli, kenarları bir törpü ile düzeltilmelidir. Tırnağın kalınlaşan alanları törpülenmelidir. Tırnak makasları, her kullanımdan sonra dezenfekte edilmelidir.

Bireyler gün içerisinde ter emici çorap giymeli veya sık sık çorap değiştirmelidir. Aynı bağlamda rahat hava dolaşımına izin veren, terlemeye yol açmayan malzemelerden yapılmış ayakkabılar tercih edilmelidir. Eski, muhtemelen mantar sporları taşıyan ayakkabılar ise atılmalı veya dezenfektan ve antifungal pudra ile özenle temizlenmelidir.

Bireyler havuzlarda ve soyunma odalarında çıplak ayakla dolaşmaktan kaçınmak ve özellikle bu tür yerlerde ayakkabı ya da kapalı terlik kullanmak önemlidir.

Tırnak bakımı için bir güzellik salonu seçildiğinde, her müşteri için sterilize manikür aletleri kullanan bir yer tercih edilmeli ve oje ya da takma tırnak kullanmaktan kaçınmaya özen gösterilmelidir.

Tırnak Mantarı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

El Tırnak Mantarı Nasıl Geçer?

El tırnak mantarı, antifungal ilaçlar kullanılarak tedavi edilir. Ağızdan alınan ilaçlar genellikle daha etkilidir, ancak topikal kremler de kullanılabilir. Tedavi süresi birkaç hafta ila aylar sürebilir. Hijyen ve tırnak bakımı önemlidir.

Elma Sirkesi Tırnak Mantarı Sorununa İyi Gelir Mi?

Elma sirkesi, asidik yapısı nedeniyle hafif mantar vakalarında yardımcı olabilir, ancak bilimsel olarak tam kanıtlanmamıştır. Antifungal ilaçlarla birlikte kullanılabilir.

Tırnak Mantarı Kremi Hangi Aşamada Kullanılmalı?

Tırnak mantarı kremi, erken aşamalarda ve hafif vakalarda kullanılmalıdır. İlerlemiş vakalarda, ağızdan alınan antifungal ilaçlarla desteklenmelidir.

Tırnak Mantarı İlaçları Kullanılmazsa Mantar Geçer Mi?

Tedavi edilmediğinde tırnak mantarı kendi kendine geçmez ve genellikle daha da kötüleşir. Antifungal tedavi şarttır.

Tırnak Mantarı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Tırnak mantarı için bir dermatoloğa başvurulmalıdır. Dermatologlar, cilt ve tırnak hastalıkları konusunda uzmanlaşmıştır.

Tırnak Mantarı İlk Aşama Nasıl İlerler?

İlk aşamada, tırnakta renk değişikliği ve hafif kalınlaşma görülür. Tedavi edilmezse, tırnak kalınlaşır, kırılgan hale gelir ve şekli bozulur.

Ayak Tırnak Mantarı Nasıl Geçer?

Ayak tırnak mantarı da el tırnak mantarı gibi antifungal ilaçlarla tedavi edilir. Ağızdan alınan ilaçlar ve topikal kremler kullanılır. Hijyen ve düzenli tırnak bakımı önemlidir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma Yayımlanma Tarihi: 1 Mart 2021 Pazartesi

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?